fbpx

Ergonomics สุขภาพใกล้ตัว ป้องกัน Office Syndrome

Ergonomics สุขภาพใกล้ตัว ป้องกัน Office Syndrome

Ergonomics คืออะไร??

การยศาสตร์ หรือ Ergonomics มาจากรากศัพท์กรีก “ergon” แปลว่างาน “nomos” แปลว่า กฏธรรมชาติ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กับการทำงานของมษุษย์ ไม่ว่าในเชิงสรีระศาสตร์ ออกแบบการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ สร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงาน เช่นอุณหภูมิ, แรงสั่นสะเทือน, ความสว่างแสงไฟ ,เสียง ในคณะวิศวกรรมมีการเรียนการสอนเรื่องการยศาสตร์ในสาขาวิศวะอุตสาหการ, ในคณะสถาปัตยกรรมมีการเรียนการสอน Ergonomics ในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ Product Design

Ergonomics ศาสตร์ว่าด้วย สภาพแวดล้อม ท่าทาง ที่เหมาะสม กับการทำงาน ใช้ชีวิตของมนุษย์
 • Ergonomics คือ ศาสตร์ที่ศึกษาสภาพการทำงานที่เหมาะสม กับร่างกายมนุษย์ ทั่งในเชิงสิ่งแวดล้อม, ลักษณะงาน, อุปกรณ์
 • สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะสม อุณหภูมิ, ระดับแสง, เสียง เช่น ห้องที่อากาศถ่ายเทดี, อุณหภูมิ 25-26c แสงไฟไม่แยงตา ทำให้การทำงานดีขึ้น
 • ลักษณะ ขั้นตอนการทำงาน วิศวกร ศึกษาและออกแบบ การทำงานในโรงงาน วาง Layout การทำงาน เช่น คลังคัดแยกสินค้า ต้องตั้งเชลฟ์ที่ความสูง-ความห่างเท่าไหร่ เพื่อให้ทำงานดี ลดการบาดเจ็บ
 • อุปกรณ์ เครื่องมือ  สถาปนิกใช้ Ergo ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หยิบจับง่าย เช่น Keyboard ที่สอดรับการการพิมพ์ และ สอดรับร่างกายมนุษย์ เช่น เก้าอี้สุขภาพ, โต๊ะสุขภาพ ที่ปรับให้เข้ากับสรีระของแต่ละคนได้
ปัจจัยต่างที่มีผลกับมนุษย์ ประสิทธิภาพในการทำงาน สุขอนามัย ตัวอย่าง ลักษณะงาน, แสงสว่าง, เสียง และ แรงสั่นสะเทือน ล้วนเกี่ยวข้องกับ Ergonomics หรือ บางท่านเรียกว่า Safety
สรีระศาสตร์ การยศาสตร์ กายวิภาค ใช้ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้งาน ตย. เช่นการออกแบบ Keyboard

Office Syndrome คืออะไร??

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) กลุ่มโรคที่เกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน นั่งผิดท่าเป็นเวลานาน ทำงานเดิมซ้ำๆจนเกิดอาการบาดเจ็บ เช่น ปวดหัว, ปวดคอ, กล้ามเนื้อ, ข้อมือ, นิ้วล็อค, ปวดเสียวไหล่, ปลายขา หากมีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกเข้าด้วย จะส่งผลร้ายไปถึงระบบประสาทสั่งงาน ถึงขั้นอัมพฤต

มนุษย์อย่างพวกเรา Sapiens มีการวิวัฒนาการจากการล่าสัตว์, เก็บของป่า, ทำเกษตรกรรม, ปฏิวัติอุตสาหกรรม และ ล่าสุดการมาของคอมพิวเตอร์ มนุษย์สบายขึ้นอย่างมากแทบไม่ต้องยืนออกแรง แต่เรานั่งมากขึ้นถึง 12ชม.ต่อวัน “เราไม่ได้ถูกสร้างมาให้นั่ง” (ออฟฟิศซินโดรม เพิ่งอุบัติมาในช่วงไม่ถึงศตวรรษ แต่มีแนวโน้มเป็นกันมากขึ้น) การนั่งเป็นเวลานาน กระทบระบบหมุนเวียนโลหิต, หากนั่งผิดท่าเป็นเวลานานทำให้บาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ และ หนักสุดกระทบหมอนรองกระดูกสันหลัง

การนั่ง(ผิดท่า) เป็นเวลานานกระทบ

 • ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)
 • บาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ  (Muscle Pain)
 • บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง (Spine Injury)

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ออฟฟิศซินโดรม

 • มันเกี่ยวข้องอะไรที่ทำซ้ำๆนานๆ ทำงานท่าเดิมเป็นเวลานานๆ ลักษณะงานที่เคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนานๆหรือออกร่างซ้ำๆ
 • 70-80% ของผู้ใหญ่มีอาการ Office Syndrome อย่างน้อยจุดหนึ่ง
 • การนั่งผิดท่า, จัดว่าง Keyboard หรือ หน้าจอในตำแหน่งไม่เหมาะสม ทำให้ปวดหัว, ปวดข้อมือ, ปวดคอตามลำดับ
 • แบ่งความรุนแรงได้หลายระดับ เช่นที่กล้ามเนื้อ – ปานกลาง / ที่กระดูกสันหลัง เส้นประสาท – รุนแรง
 • การใช้อุปกรณ์ที่ Support ตามหลัก Ergonomics ท่านั่งที่ถูก จัดสิ่งแวดล้อมการทำงานเหมาะสม ป้องกันออฟฟิศซินโดรมได้
 • ออกกำลังกาย ช่วยลดอาการ Office Syndrome ทั้งให้แง่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และ ทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี
การวิวัฒนาการของ Sapiens เราออกจากถ้ำ ล่าสัตว์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการมาของ Computer ซึ่งเราไม่ได้สร้างมาให้นั่งนานๆ
แรงที่กระทำที่กระดูกสันหลัง ในอริยาบทต่างๆ น้อยสุดที่ท่านอน ยืน นั่ง ตามลำดับ การนั่งผิดท่ามีแรงกระทำมากที่สุด
หมอนรองกระดูกหรือ Disk เป็นกระดูกออกมีลักษณะยืดหยุ่นอยู่ระหว่างขอของกระดูกสันหลัง การนั่งผิดท่าเป็นเวลานานๆส่งผลให้ Disk เสียหาย, Disk ไปกดทับเส้นประสาท, เลื่อน
เก้าอี้สุขภาพ Anatomy กระดูกสันหลัง สัมพันธ์กับเส้นประสาท และการ Support ของเก้าอี้ Ergonomics โดยทั่วไปจะพบอาการบาดเจ็บที่ L4-L5 มากส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดร้าวไล่ไปถึงปลายขา

Office Syndrome ป้องกัน??

การป้องกันอาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ มือชา จากการทำงานคือ เริ่มจากออกกำลังกายสม่ำเสมอ เปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 1-2ชม. จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะ และ ใช้อุปกรณ์ Ergonomics อีกเลี่ยงการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆ นั่งผิดท่า ทำงานซ้ำเดิมๆ

 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ / ทำงานบ้าน
 • เปลี่ยนอิริยาบถ ทุกๆ 2 ชม.
 • จัดสิ่งแวดล้อมการทำงานให้เหมาะตาม Ergonomics ไม่ใช่เฉพาะท่านั่ง สร๊ระ รวมไปถึงมิติ แสง, อุณหภูมิ, เสียง
 • ใช้อุปกรณ์ Ergo Chair เก้าอี้สุขภาพ, Ergo Desk โต๊ะสุขภาพ, อุปกรณ์อื่นๆช่วย

การออกกำลังนอกจะช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีแล้ว ยังสร้างเสริมกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อสามารถประคองกระดูก ข้อต่อ ช่วยลดอาการบาดเจ็บได้ หากคุณไม่มีเวลาออกกำลังกาย การทำงานบ้านก็เป็นอีกทางเลือกบ้านสะอาด แถมได้สุขภาพดี

หากนั่งเวลานาน 2 ชม.ควรเว้นเดินไป แวะไปเติ่มน้ำ หรือ บริหารร่างกาย นอกจากจะทำให้เกิดการหมุนเวียนโลหิตแล้ว ยังช่วยให้ข้อต่อ หมอนรองกระดูกได้ ขยับลดแรงกดทับจุดเดียวเป็นเวลานานๆ การยืน หรือ บริหารทุกๆ 2ชม. ช่วยให้รู้สึก Focus ทำงานได้ดีขึ้น

จัดโต๊ะทำงานเราให้ดี การวางตำแหน่งหน้าจอ ปรับระดับความสว่าง จัดวางเอกสาร ลดการเอื้อมหรือออกกำลังผิดท่า ช่วยด้านร่างกายเราแล้ว ยังส่งเสริมสมาธิ ความสะอาดสบายใจ

ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ตามหลัก Ergonomics เช่นเก้าอี้สุขภาพ, โต๊ะยืนปรับระดับได้, แขนจับจอปรับระดับได้ เป็นต้น

เก้าอี้สุขภาพ Ergo Chair

เก้าอี้สุขภาพ ออกแบบมาเพื่อรองรับร่างการผู้นั่ง

โต๊ะสุขภาพ Ergo Desk

กดห

หน้าจอปรับระดับ 

ดกหฟ

โซฟาปรับระดับไฟฟ้า

กดกหฟ

 

อ่านเพิ่ม

ทำไมต้องใช้ Ergo Chair เก้าอี้สุขภาพลดปวดหลัง?

โดยเฉลี่ยคนเราหนึ่งวันอยู่ในท่านั่งกว่า 12ชม.วัน, นอน 8ชม. และท่าอื่นๆเช่น ยืน-เดิน-ท่าต่างๆ 4 ชม. จะเห็นว่าเราอยู่ในท่านั่งนานที่สุด ท่านั่งและเก้าอี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก  การนั่งผิดท่าเป็นเวลานานทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมากมาย เช่น Office Syndrome, อาการปวดหลัง, ปวดคอ, กล้ามเนื้ออักเสบ ลามไปจนถึงอัมพฤต เก้าอี้สุขภาพ ตามหลักการยศาสตร์  Ergonomics เป็นตัวช่วยสำคัญในการลดอาการดังกล่าว โดยช่วย Support ร่างกาย,

ทำไมต้องใช้ โต๊ะทำงานสุขภาพไฟฟ้า? Ergo Desk

ปัจจุบันมีคนป่วยเป็นโรค Office Syndrome เป็นจำนวนมาก Fact 12ชม. เป็นเวลาเฉลี่ยนที่คนนั่งในแต่ละวัน เป็นบ่อเกิดโรคตามมา ปวดหลัง, ปวดคอ, Office Syndrome และ หมอนรองกระดูก 71% ของคนยืนทำงานอย่างน้อย 1ชม. รู้สึกทำงานดีขึ้น Focus งานได้ดีขึ้น ท่ายืนที่ท่าที่มีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังเราน้อยที่สุด และยืนทำให้ให้เลือดหมุนเวียนดี บริษัทชั้นนำ Google, Facebook,

 

ทำไมต้องใช้ Ergo Chair เก้าอี้สุขภาพลดปวดหลัง?

ทำไมต้องใช้ Ergo Chair เก้าอี้สุขภาพลดปวดหลัง?

โดยเฉลี่ยคนเราหนึ่งวันอยู่ในท่านั่งกว่า 12ชม.วัน, นอน 8ชม. และท่าอื่นๆเช่น ยืน-เดิน-ท่าต่างๆ 4 ชม. จะเห็นว่าเราอยู่ในท่านั่งนานที่สุด ท่านั่งและเก้าอี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก  การนั่งผิดท่าเป็นเวลานานทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมากมาย เช่น Office Syndrome, อาการปวดหลัง, ปวดคอ, กล้ามเนื้ออักเสบ ลามไปจนถึงอัมพฤต เก้าอี้สุขภาพ ตามหลักการยศาสตร์  Ergonomics เป็นตัวช่วยสำคัญในการลดอาการดังกล่าว โดยช่วย Support ร่างกาย, สอดรับกับสรีระของผู้ใช้งาน ให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมเสมอ รองรับการท่านั่งต่างๆเพื่อกิจกรรมที่ต่างกัน

Fact

 • 12ชม. เป็นเวลาที่มนุษย์ยุคเรา อยู่ในท่านั่งในแต่ละวัน
 • Office Syndrome ปวดหลัง,ไหล่,คอ เป็นโรคที่พบสูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
 • เก้าอี้สุขภาพที่ดี ช่วยลดปวดหลัง ปวดคอ ลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงาน สามารถทำงานได้ดีขึ้น
 • เก้าอี้สุขภาพมีหลากแบบ และมีระดับการ Support Level ไม่เหมือนกัน ควรดูจากลักษณะการทำงาน

ข้อดี Ergo Chair กับร่างกายผู้ใช้

 • ลดอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • ลดอาการเมื่อยล้า จากการทำงานเป็นเวลานาน ปรับระดับ ความสูง ความลึก ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้
 • เพื่อ Productivity ทำให้ทำงานได้ดีขึ้น

ปล. การนั่งนานๆ ต่อเนื่องแม้ว่าใข้เก้าอี้สุขภาพ ก็ยังส่งผลกับกระดูกสันหลัง และ ระบบไหลเวียนโลหิต หากใช้คู่กันกับ Ergo Desk โต๊ะสุขภาพ จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การนั่งผิดท่าเป็นเวลานาน ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หลัง

 

หมอนรองกระดูกหรือ Disk เป็นกระดูกออกมีลักษณะยืดหยุ่นอยู่ระหว่างขอของกระดูกสันหลัง การนั่งผิดท่าเป็นเวลานานๆส่งผลให้ Disk เสียหาย, Disk ไปกดทับเส้นประสาท, เลื่อน

ทำไมต้องสินค้าอีไลฟ์?? ในท้องตลาดเก้าอี้สุขภาพ มีระดับราคาตั้งแต่หลักพัน – หลายหมื่น ตามแบรนด์และคุณภาพ Function การใช้งาน elife เน้นขายเก้าอี้คุณภาพดี Function ครบในราคาที่จับถึง

 • วัสดุจาก Krall+Roth เยอรมัน ผู้ผลิตสิ่งทอเพื่ออุตสหากรรม เฟอร์นิเจอร์, การแพทย์ชั้นนำกว่า 80ปี
 • สามารถเลือกสี วัสดุ ได้ตามความต้องการ
 • สินค้าทุกตัวผ่านการทดสอบ กับผู้ใช้งาน ตามหลัก Ergonomics
 • เรามีประสบการณ์ของเครื่องมือแพทย์ สินค้าสุขภาพกว่า 10ปี ให้คำแนะนำ ปรึกษา
 • มีบริการทดลองถึงที่บ้าน

เก้าอี้สุขภาพแบบมีพนักพิง

เก้าอี้แบบนี้จะพบเห็นได้มากที่สุด ใช้ในออฟฟิศ, ที่บ้าน,ใช้ทำงาน โดยฟังก์ชั่นการทำงานหลักๆคือ ปรับระดับสูงต่ำ, ปรับเอนพนักพิง, รองรับกระดูกสันหลังบริเวณเอว หากดีขึ้นมาหน่อย สามารถปรับเอนเลื่อนเข้าออก, รับระดับแรงต้าน กระจาย Lumbar เก้าอี้สุขภาพแบบนี้ได้ทั้งนั่งทำงาน และพักผ่อนได้

เก้าอี้สุขภาพ Anatomy กระดูกสันหลัง สัมพันธ์กับเส้นประสาท และการ Support ของเก้าอี้ Ergonomics โดยทั่วไปจะพบอาการบาดเจ็บที่ L4-L5 มากส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดร้าวไล่ไปถึงปลายขา
 • ปรับให้เข้ากับร่างกายแต่ละคนได้ ทั้งมิติสูงต่ำ ตัวตรง, ขาฉาก, แขนฉาก ได้ระนาบ รองรับแขน
 • รองรับกระดูกสันหลัง อย่างน้อยสุดคือ Lumbar ดีสุดต้องรับทั้ง 3ส่วน Lumbar(เอว), ทรวงอก-หลัง, คอ (พบผู้ป่วนในส่วน Lumbar มากที่ L3-L4-L5 ทำให้ปวดหลัง ปวดร้าว)
 • เก้าอี้แต่ละรุ่นจะมีความสามารถ Support ร่างกายไม่เท่ากัน หากปรับได้มาก – ราคาสูง

เก้าอี้สุขภาพแบบสตูล (Ergo Stool/ Saddle)

เก้าอี้สตูลสุขภาพ จะเคลื่อนที่ร่างกายได้ง่ายกว่า เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องขยับตัว เช่น หมอฟัน, หมอ, งานซ่อม, งานช่าง, ครู, พิธีกร เก้าอี้สตูลสุขภาพ แตกต่างกับสตูบทั่วไปที่ โครงสร้างจะปรับสรีระให้ผู้ใช้อยู่ในท่าที่ถูกตาม Ergonomics หรือเรียกอีกอย่างว่าเก้าอี้อานม้า Saddle สังคมชั้นสูงจะให้บุตรหลานตัวเองเรียนขี่ม้าเพื่อให้บุคลิกสง่างาม

เก้าอี้สตูลสุขภาพ ช่วยทำให้จัดสรีระร่างกายถูกต้อง บุคลิกดี
 • ปรับบุคลิกเราให้ดี นั่งได้ถูกตาม Ergonomics
 • สามารถขยับร่างกาย ทำกิจกรรม ได้มากกว่าเก้าอี้สุขภาพทั่วไป

 

ทำไมต้องใช้ โต๊ะทำงานสุขภาพไฟฟ้า? Ergo Desk

ทำไมต้องใช้ โต๊ะทำงานสุขภาพไฟฟ้า? Ergo Desk

ปัจจุบันมีคนป่วยเป็นโรค Office Syndrome เป็นจำนวนมาก

Fact

 • 12ชม. เป็นเวลาเฉลี่ยนที่คนนั่งในแต่ละวัน เป็นบ่อเกิดโรคตามมา ปวดหลัง, ปวดคอ, Office Syndrome และ หมอนรองกระดูก
 • 71% ของคนยืนทำงานอย่างน้อย 1ชม. รู้สึกทำงานดีขึ้น Focus งานได้ดีขึ้น
 • ท่ายืนที่ท่าที่มีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังเราน้อยที่สุด และยืนทำให้ให้เลือดหมุนเวียนดี
 • บริษัทชั้นนำ Google, Facebook, Amazon, Netflix ไม่มีโต๊ะประจำ ส่งเสริมให้พนักงานยืนทำงาน และ ใช้โต๊ะไฟฟ้า
 • โต๊ะปรับระดับเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน โต๊ะที่ใช้ได้หลายคน, ทำงานวัตถุที่มีความสูงต่างกัน

ข้อดี Ergo Desk กับร่างกาย

 • สร้างเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดี
 • ลดการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
Diagram แสดงแรงที่กระทำต่อหมอนรองกระดูก ในทางยืน นั่งถูกวิธี นั่งผิดวิธี จะเห็นว่าการยืนมีแรงกระทำน้อยสุด ลดอาการที่จะตามมา ปวดหลัง ปวดเอว Office Syndrome

ตามหลัก การยศาสตร์ Ergonomics และ สรีรศาสตร์ ว่าด้วยร่างกายมนุษย์ เราไม่ได้ถูกสร้างมาให้นั่งเป็นเวลานาน ร่างการมนุษย์วิวัฒนาการมาเพื่อปลูกพืช เก็บของป่า ล่าสัตว์ แต่ยุคสมัยเปลี่ยนการเข้ามาของ คอมพิวเตอร์ ทำให้คนต้องนั่งเป็นเวลานาน 8-12ชม. ต่อวันนำมาซึ่งโรคตามมามากมาย, ปวดหลัง, ปวดคอ, Office Syndrome, โรคหมอนรองกระดูก หนักสุดนำมาด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง, อัมพฤต

สามารถใช้งานได้ทั้ง ยืนทำงาน และ นั่งทำงาน ปรับง่ายๆโดยระบบไฟฟ้า เสียงเบา จดจำตำแหน่งได้

ข้อดีของการยืนทำงาน?? การสลับมายืนทำงาน ทุกๆการนั่ง 2-3ชม. ยืน 1ชม. ช่วยทำให้ลดแรงเค้นที่กระทำต่อกระดูกสันหลัง ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และทำให้ Focus ในการทำงานดีขึ้น (แนะนำ ใช้งานร่วมกันเก้าอี้สุขภาพ Ergo Chair ดีๆสักตัวยิ่งดี)

 • 12ชม. เป็นเวลาเฉลี่ยนที่คนนั่งในแต่ละวัน เป็นบ่อเกิดโรคตามมา ปวดหลัง, ปวดคอ, Office Syndrome และ หมอนรองกระดูก
 • 71% ของคนยืนทำงานอย่างน้อย 1ชม. รู้สึกทำงานดีขึ้น Focus งานได้ดีขึ้น
 • ท่ายืนที่ท่าที่มีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังเราน้อยที่สุด และยืนทำให้ให้เลือดหมุนเวียนดี
 • บริษัทชั้นนำ Google, Facebook, Amazon, Netflix ไม่มีโต๊ะประจำ ส่งเสริมให้พนักงานยืนทำงาน และ ใช้โต๊ะไฟฟ้า

ทำไมต้องสินค้าอีไลฟ์?? Raise เรซ โต๊ะปรับระดับไฟฟ้าสุขภาพ

 • มอเตอร์ Dewert Okin เยอรมัน ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ หนักแน่น ทนทาน และเบา
 • สามารถเลือกขนาด สี วัตถุ เลือกสร้างโต๊ะของคุณได้เอง
 • เลือกอุปกรณ์เสริมได้ ชั้นเก็บสายไฟ, ไฟถนอมสายตาปรับหรี่ได้
 • เรามีประสบการณ์ของเครื่องมือแพทย์ สินค้าสุขภาพกว่า 10ปี ให้คำแนะนำ ปรึกษา
 • มีบริการให้ทดลองถึงที่บ้าน

ข้อเสียของการยืนทำงาน

 • เมื่อย เมื่อยืนทำงานนานเกินไป

การประยุกต์ใช้โต๊ะปรับระดับสุขภาพ Ergo Desk กับ เก้าอี้สุขภาพ Ergo Chair

 • จากที่กล่าวไปยืน ช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี ลดแรงกดกระทำต่อ หมอนรองกระดูก (Disk) แต่ยืนนานๆแล้วเมื่อย
 • นั่งสบาย แต่มีแรงกดกระทำต่อ หมอนรองกระดูก

 

PG Controller มาตฐาน UK

PG Controller มาตฐาน UK

PG Drives Technology, formerly known as Penny & Giles Drives Technology, began designing, manufacturing and marketing sophisticated motor speed controllers in 1976, and the company became established as the world’s foremost supplier of such products for mobility vehicles. In addition to leading this market sector, PG Drives Technology became a recognized supplier for industrial and other type of specialist electric vehicles.

The company invested in a modern UK design and manufacturing site, a fully equipped sales and service facility in the USA and general support offices in Taiwan and Hong Kong; as well as setting up authorized service centers, system integrators and distribution partners around the world.

A determination to provide the very best in innovative control solutions means customers are assured of excellent support during design and manufacture of their own products. State-of-the-art design tools and techniques are used extensively, resulting in fast and efficient development programs which are able to react to changing market requirements.

Krall+Roth ผู้ผลิตสิ่งทอชั้นนำจาก เยอรมัน

Krall+Roth ผู้ผลิตสิ่งทอชั้นนำจาก เยอรมัน

Krall+Roth เป็นแบรนด์ดังจาก เยอรมัน ก่อตั้งเมื่อปี 1952 เน้นผลิตสิ่งทอเพื่อใช้งานกันเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะ สินค้ามีหลายหมวด รวมถึงสิ่งทอสำหรับโซฟา เก้าอี้ ตกแต่งผนัง อุปกรณ์ สิ่งทอเพื่อใช้ทางการแพทย์ เป็นแบรนด์ที่มาอย่างยาวนาน สามารถมั่นใจในคุณภาพ และความทนทานได้

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง