fbpx

รถเข็นวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอะไรบ้าง…ที่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ?

รถเข็นวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอะไรบ้าง…ที่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ?

รถเข็นวีลแชร์ จะถูกต้องขอสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณี มีความจำกัดด้านการแพทย์ เช่น ไม่สามารถเดินไกลได้ หรือไม่สามารถขึ้นลงบันได ได้  หรือมีความพิการอื่นๆ เกี่ยวกับการเดิน รวมถึงผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือโรคประจำตัวอื่นๆ เช่นเวียนหัว หรือมีอาการป่วย ท่านก็มีสิทธิขอรถเข็นได้เช่นกัน

วีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอะไรบ้างที่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ?
 • อุปกรณ์ช่วยเดินที่ไม่มีแบตเตอรี่ : สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้เลย
 • วีลแชร์แมนนวลและไฟฟ้าที่ไม่ใช่แบตลิเธียม : ต้องโหลดใต้เครื่อง สามารถส่งวีลแชร์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือใช้ไปจนถึงหน้าประตูขึ้นเครื่องบิน(Gate)**ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละสายการบินด้วย
 • วีลแชร์ที่ใช้แบตลิเธียม ไอออน : ต้องแสดงหลักฐานที่ได้รับผ่านการทดสอบตามคู่มือการรทดสอบและหลักเกณฑ์ของสหาประชาชาติ(ปกติจะอยู่บนแบตเตอรี่)
เงื่อนไข
‼️ถอดแบตแยก ใส่ในกระเป๋าก่อนโหลดใต้ท้องเครื่อง
‼️กำลังไฟฟ้าแบตเตอรี่ 1 ก้อนไม่เกิน 300Wh แบตเตอรี่ 2ก้อนไม่เกินข้างละ 160Wh
ทำไม? รถเข็นไฟฟ้าแบตลิเธียมถึงเหมาะแก่การนำขึ้นเครื่องบินมากกว่าแบตธรรมดา?
 • มีกำลังไฟฟ้าเยอะกว่าแบตธรรมดา ดังนั้นการใช้งานจะนานกว่าด้วย
 • ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบากว่า

ข้อควรเก็บรถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน

 • ไม่ควรเก็บรถเข็นไฟฟ้าใส่กระเป๋าที่มิดชิดเพราะจะทำให้เจ้าหน้ามองไม่เห็นรถเข็นไฟฟ้า อาจเกิดความเสียหายได้
 • ควรแพครถเข็นไฟฟ้าใส่แพคเกจที่มีเห็นข้างใน หรือมีลักษณะใส เจ้าหน้าที่จะได้เห็นว่าเป็นของใช้มีค่า
 • ถ่ายรูปรถเข็นของเราก่อนนำส่งให้จ้าหน้าที่

เงื่อนไขของสายการบิน ก่อนพาผู้ใช้รถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่อง

 • แอร์เอเชีย สายการบินจะให้ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ หรืออยู่ในภาวะป่วยร่วมเดินทางไปด้วยเที่ยวบินละ 4 ท่าน  ผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตทั้งแขนและขาจะถูกจำกัดไม่เกิน    เที่ยวบินละ 2 ท่าน ในบางกรณีทางสายการบินอาจร้องขอให้ผู้โดยสารดังกล่าวต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย อีกทั้งยังอนุญาตให้ รถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดินและโครงเหล็กช่วยเดิน สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รวมไปถึงรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ แต่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว) น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตคือ 85 กิโลกรัม ทั้งนี้ต้องทำการแจ้งสายการบินก่อนล่วงหน้า 48 ชั่วโมง เพื่อเตรียมการช่วยเหลือ

 

 • บางกอกแอร์เวย์ หากผู้โดยสารต้องการใช้บริการรถเข็นนั่ง สามารถแจ้งกับพนักงานได้ตั้งแต่วันที่ทำการจองที่นั่ง และแจ้งก่อนเดินทางล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ต้องเป็น  ผู้ที่สามารถดูแลตัวเองได้ระหว่างการเดินทางโดยสายการบินจะมีบริการพาไปยังประตูเครื่องหรือที่นั่งบนเครื่องและช่วยเหลือหากมีความต้องการจะเข้าห้องน้ำ เมื่อถึงจุดหมายปลายทางจะมีพนักงานพาผู้โดยสารไปยังจุดรับสัมภาระ และช่วยผู้โดยสารรับกระเป๋าเพื่อไปยังทางออก ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถดูแลตนเองได้ระหว่างการเดินทางจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยและถ้าต้องการที่จะนำรถเข็นส่วนตัวไปเองต้องแจ้งก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 48 ชั่วโมง รวมถึงต้องแจ้งประเภท ขนาดและน้ำหนักของรถเข็นในวันที่จองที่นั่ง เพื่อจัดพื้นที่ไว้เก็บรถเข็นและนำกลับมาให้ ณ จุดรับสัมภาระ

 

 • นกแอร์ จะพิจารณาผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในการเดินเข้าเครื่องบินเป็นสองระดับคือ 1. ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบิน แต่ยังสามารถเดินขึ้นเครื่องเองได้ หากมีความจำเป็นต้องใช้รถเข็น  ทางสายการบินจะจัดเตรียมให้และส่งผู้โดยสารที่ประตูเครื่องบิน จากนั้นต้องเดินต่อเอง 2. ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทางขึ้นลงเครื่องบินหรือ ไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ) จำกัด 1 คน ต่อ 1 แถวที่นั่งเท่านั้น และจำกัดจำนวนต่อเที่ยวบิน   เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ต้องแจ้งสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง และแจ้งชื่อผู้โดยสารซึ่งจะเป็นผู้ร่วมเดินทาง ( Escort/Accompany) โดยผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางเคียงข้างไปในเที่ยวบินเดียวกัน ไม่เช่นนั่นทางสายการบินมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขึ้นเครื่อง โดยบริษัทฯ ยินดีคืนค่าโดยสารในกรณีดังกล่าว

 

 • ไทยไลอ้อนแอร์ ให้ผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นวีลแชร์หรือใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ (ยกเว้นในกรณีที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย) เป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย ซึ่งผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินหรือบริเวณปีกแถวทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ หรือความปลอดภัย ทางสายการบินจะจัดที่นั่งช่วยให้ตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายได้ โดยต้องทำการติดต่อสายการบินหรือคอลเซ็นเตอร์ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเพื่อจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า

 

 • ไทยสมายล์ พิจารณาผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในการขึ้นเครื่องบินเป็น 2 ระดับ 1. ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินหรือระหว่างการเดินทาง ซึ่งสามารถเดินเข้าเครื่องบินเองได้ ในกรณีนี้สายการบินยอมให้เดินทางคนเดียวได้ หากต้องใช้รถเข็นเพื่อความสะดวกมีบริการจัดเตรียมให้และจะส่งให้เดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองหน้าประตูเครื่องเท่านั้น 2. ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทางขึ้นลงเครื่องบิน หรือไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด (รวมทั้งเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) ในกรณีนี้สายการบิลจะยอมรับให้เดินทาง โดยต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย (Escort/Accompany) เพื่อช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินและการขึ้นลงเครื่องบิน เพื่อความสะดวกในการเดินทางต้องแจ้งสายการบินขณะที่ทำการจองบัตรโดยสารอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

อย่างไรก็ตามแม้รายละเอียดจะคล้ายคลึงกัน แต่ข้อกำหนดของอุปกรณ์ทั้งขนาดและน้ำหนักของแต่ละสายการบินนั้นก็อาจแตกต่างกัน แนะนำให้โทรสอบถามรายละเอียดแก่สายการบิน  ที่จะทำการเดินทางโดยตรง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของตัวท่านเองและผู้ร่วมทางค่ะ

ข้อมูลดีดีจาก : CAAT

 

รู้หรือไม่ ? รถเข็นไฟฟ้าขับได้เลยไม่ผิดกฎหมาย

รู้หรือไม่ ? รถเข็นไฟฟ้าขับได้เลยไม่ผิดกฎหมาย

“หลังจากที่มีพี่ๆสอบถามกันมาเยอะมาก ว่ารถเข็นไฟฟ้าผู้สูงอายุต้องมีทะเบียนรถรึป่าวนะ ? ถ้าไม่มีทะเบียนขับบนถนนจะผิดกฎหมายรึป่าว?”

วันนี้อีไลฟ์มีคำตอบมาคลายความสงสัยกันค่ะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะรถเข็นไฟฟ้า วีลแชร์ไฟฟ้าผู้สูงอายุ หรือจะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้า จริงๆแล้วเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนพี่ๆก็สามารถพาคุณพ่อคุณแม่ขับได้เลยไม่ผิดกฎหมายใดใดทั้งสิ้นค่ะ ไม่ต้องกังวนเลย แต่จะมีบางสถานที่ ที่ไม่อนุญาติให้นำวีลแชร์ไปขับได้ อันนี้ต้องตรวจสอบหรือถามเจ้าหน้าที่ให้มั่นใจก่อนนะคะ หรือถ้าเขาไม่อนุญาติจริงๆสามารถแจ้งได้ว่าผู้สูงอายุไม่สามารถเดินในระยะเวลานานๆ ได้จึงจำเป็นต้องใช้วีลแชร์หรือรถเข็นไฟฟ้า.

ทีนี้ก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวได้ ไม่ต้องกลัวแล้ว ยังไงก่อนจะออกไปเที่ยวกันเช็คสภาพรถเข็นให้พร้อมก่อนนะคะ 

รถเข็นไฟฟ้าและรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับไปเที่ยว = น้ำหนักเบา พับ-กางได้ เคลื่อนย้ายสะดวกอีไลฟ์ขอแนะนำ

 

How To พับ-กาง-แยกส่วน สกูตเตอร์ไฟฟ้าe3S

How To พับ-กาง-แยกส่วน สกูตเตอร์ไฟฟ้าe3S

สวัสดีค่ะทุกคน มาเจอกับอีไลฟ์อีกแล้วนะคะ วันนี้อีไลฟ์มีรีวิวการใช้งานสกูตเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของเรานั้นก็คือ รุ่น e3S นั้นเอง!!! อย่างที่อีไลฟ์ได้เปิดตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าผู้สูงอายุเมื่อไม่นานว่านี้ ก็ได้มีการให้อาม่าและเด็กๆทดลองขับสกูตเตอร์ไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ(ดูรีวิววันหยุดสุดชิลของอาม่าและเด็ก) แล้วก็มีเสียงตอบรับจากอาม่าและเด็กๆมาเลยว่า ดีมาก! อาม่าก็แฮปปี้เด็กๆก็ยิ่งแฮปปี้ (มือไม่วางจากแฮนดฺสกูตเตอร์กันเลยทีเดียว)

นอกจากอาม่าและเด็กได้ทดลองใช้งานไปแล้ว ยังมีลูกค้าอีไลฟ์บางส่วนที่ได้ซื้อสกูตเตอร์ไปแล้ว ก็รู้สึกติดใจน้อง e3S เหมือนกัน! และด้วยดีไซน์ที่สร้างมาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะทำให้มั่นใจได้เลยว่าปลอดแน่นอน โอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า วันนี้เราจะมีรีวิวการ พับ-กาง-แยก ส่วนสกูตเตอร์อย่างละเอียดมาให้ท่านได้รับชมกัน สำหรับใครที่ยังสงสัยว่า แบตอยู่ตรงไหน ใช้งานอย่างไร พับ-กางยากไหม มาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ !!!

 

เป็นยังไงบ้างคะ น่าขับมากๆเลยใช่ไหม ด้วยความพิเศษของเขาที่สามารถแยกชิ้นได้ ทำให้พกพาง่าย เหมาะแก่การเดินทาง แถมเป็นสกูตเตอร์ที่คันขนาดกำลังพอเหมาะและความพิเศษไปกว่านั้นคือe3Sมีการออกแบบช่วงล้อให้มีฐานกว้าง ซึ่งป้องกันการพลิกคว่ำและการเกิดอุบัติเหตุได้ดี ไม่ต้องเชื่ออีไลฟ์ก่อนก็ได้ค่ะ ท่านสามารถมาทดลองสกูตเตอร์e3S ได้เลยที่โชว์รูมอีไลฟ์ หรือ ไม่สะดวกมาหน้าร้านทางเรามีมีบริการสาธิตการใช้งานฟรีถึงที่บ้าน ลงทะเบียนตามลิ้ง>ลงทะเบียนทดลองสกูตเตอร์ฟรี!รอเจ้าหน้าที่ไปคอนเฟิร์มได้เลย ช่วงเปิดนี้อีไลฟ์มีCover Scooter พรีเมียมแถมให้ฟรี!! แล้วมาเจอกันนะคะ

 

วันหยุดสุดชิลของอาม่าและเด็กๆ!!!

วันหยุดสุดชิลของอาม่าและเด็กๆ-สกูตเตอร์ไฟฟ้า

 

อีไลฟ์สวัสดีค่าาา ช่วงนี้ห่างหายไปนานเลย และหลังจากที่ห่างหายไปวันนี้อีไลฟ์ก็มีเรื่องราวน่ารักๆของวันหยุดครอบครัวสุดชิล  มาให้ได้ชมกันมาดูกันเลยย!!!

อย่างที่เห็นอีไลฟ์ได้เปิดตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุด!!! โดยความพิเศษของสกูตเตอร์รุ่นนี้คือสามารถพับได้เล็กเท่าขนาดกระเป๋าเดินทางนั้นเอง! ยังไม่พอเจ้าสกูตเตอร์รุ่น e3S เนี่ยยังสามารถแยกชิ้นได้เป็นสองชิ้นทำให้เหมาะแก่การยก พกพาไปข้างนอกนั้นเองค่ะ วันนี้อีไลฟ์เลยถือโอกาสให้อาม่าและเด็กๆมารีวิวกันดูว่าจะถูกใจแฮปปี้กันขนาดไหน!!

และเช้าๆแบบนี้พาเด็กๆมาออกกำลังกายตอนเช้ากัน

เห็นอาม่าขับแล้ว น้องภูมิอยากลองด้วยจังเลย 

เด็กๆก็แฮปปี้อาม่าก็แฮปปี้ค่ะ

ออกกำลังกายกันเสร็จแล้วค่ะ สายๆพาเด็กๆอาบน้ำมาเดินเล่นสวนสาธาณะกันดีกว่า

เล่นกันจนเหนื่อยแวะเติมพลังนิดนึงนะคะ

ท้องอิ่มแล้ว ลุยกันต่อเลย!!

เห็นเด็กๆขับแล้วดูสนุก คุณแม่ขอลองบ้างนะคะ

น่ารักๆมากเลยใช่ไหมคะ ตอนนี้เด็กๆขับสกูตเตอร์กันคล่องมากแถมติดใจจนไม่ยอมปล่อยมือเลย จริงๆสกูตเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้การเดินทางหรือการเที่ยวมีความสะดวกสบายและสนุกมากขึ้น จากรีวิวครั้งนี้เห็นได้อีกว่าเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัยจริงๆ แถมตอนนี้สถานการณ์ปลดล็อคแทบจะทุกอย่างแล้ว สามารถพาครอบครัวออกไปพักผ่อนชิลๆได้แล้ว หากต้องการหาสกูตเตอร์เจ๋งๆสักคันลองเปิดใจให้ eScoot ดูนะคะ 

เนื่องจากเป็นสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน อีไลฟ์มอบสิทธิพิเศษสำหรับท่านที่สนใจอยากทดลองขับสกูตเตอร์ฟรี ตอนนี้เลยค่ะท่านสามารถลงทะเบียนตามลิ้งด้านล่าง แล้วรอทดลองสกูตเตอร์ที่บ้านได้เลย! ลงทะเบียนทดลองสกูตเตอร์  

 

 

Review eScoot 3S รีวิวการใช้งาน สกู๊ตเตอร์ 3ล้อที่พับได้เล็ก และ เบาที่สุด15Kg

Review eScoot 3S รีวิวการใช้งาน สกู๊ตเตอร์ 3ล้อที่พับได้เล็ก และ เบาที่สุด15Kg

eScoot 3S รถสกู๊ตเตอร์ 3ล้อ สำหรับคนแก่, ผู้สูงอายุ, ใช้ได้ทุกคนในครอบครัว ที่พิเศษกว่ารุ่นทั่วๆไปในท้องตลาด คือ Design สวย, วัสดุเป็นอลูมิเนียมนน.เบา, พับได้เล็กเหมาะกับการพกพา ทั้งลากได้ หรือ แม้กระทั้งแยกชิ้นได้เพื่อใส่ในรถ 15Kg แม้แต่ผู้หญิงร่างเล็กก็ยกได้ แถมตัวนี้ยังสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้อีกต่างหาก Bettery ที่ให้มาเป็น Lithium ปลอดภัยเดินทางได้ไกลขึ้น-เบา-เล็ก

หน้าตาการออกแบบดูล้ำ และเรียบหรู ส่วนประกอบหลักของตัวรถจะถูกออกแบบแยกเป็นสองส่วน คือส่วนหัวลาก และ ส่วนเก้าอี้พ่วงท้าย โดยออกแบบให้ทั้งสองส่วนสามารถแยกออกกันได้ ทำให้ขนย้ายสะดวกและนน.เบาเพียง 15Kg ผู้หญิงสามารถยกได้ไม่ยาก

ฐานล้อเมื่อพับจะเล็ก เพื่อการพกพา, เมื่อกางจะกว้างขึ้น 62cm เพื่อการปลอดภัย

– ส่วนหัวลาก ประกอบด้วยมอเตอร์และวงจรไฟฟ้า แฮนเดิล บังคับรถทั้งหมดอยู่ที่ส่วนนี้ โครงสร้างทำจาก อลูมิเนียมทำให้มี นน.เบา
– ส่วนเก้าอี้พ่วง เมื่อกางออกล้อหลังจะกางออกให้กว้างขึ้น ฐานล้อจาก 48cm มาตฐานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าทั่วๆไป กางออกเป็น 62cm เพิ่งความปลอดภัยในการขับ

แยกส่วนได้สะดวกในการเดินทาง ประหยัดเนื้อทีจัดเก็บ ใส่รถ, ขึ้นเครื่อง

โหมดทั้ง 4 โหมด
1. Drive เป็นโหมดพร้อมใช้งาน เดินหน้าท้อยหลัง สามารถปรับความเร็วในการใช้งานได้ โดยเมื่อทำการถ้อยหลังจะมีเสียงสัญญาณเตือน
2. Compact พับพร้อมเก็บ eScoot 3S เป็นรถไฟฟ้าที่พับได้เล็กที่สุดในปัจจุบัน
3. Trolley สามารถดึงก้าน Handle ขึ้นมาลากได้เหมือนกระเป๋าเดินทาง
4. Split เมื่อต้องการเดินทาง หรือจัดเก็บในพื้นที่ที่จำกัด สามารถแยกชิ้นส่วนของตัวรถออกเป็น 2 ส่วนคือหัวลาก และ ส่วนเก้าอี้ น้ำหนักเบาผู้หญิงร่างเล็กสามารถยกได้คนเดียว

สามารถใช้ได้ 4 ระบบ 1. Split สามารถแยกส่วนหัวลาก และส่วนท้ายเก้าอี้นั่งได้ 2. Compact พับได้เล็กเหมือนกระเป๋าเดินทาง 3. Trolley สามารถลากไปในที่ต่างๆได้ 4. Drive กางแล้วพร้อมขับ

ให้โหมด Trolley

ในหมวด Trolley สามารถลากได้เหมือนกระเป๋าเดินทาง

Battery Lithium
ออกแบบให้อยู่ที่วางเท้า กลมกลืนเป็นส่วนเดียวกับตัวรถ มีซิลยางเพื่อป้องกันน้ำเข้า Adapter ที่ให้มาสามารถใช้งานได้กับไฟ 220-110V ใช้ได้ทั่วโลก (ไทย เกาหลี ยุโรปบ้างประเทศ 220V, USA ญี่ปุ่น 110V) รองรับกรณีนำเอาไปเที่ยวต่างประเทศ ทางโรงงานเคลมระยะทางในการวิ่งสำหรับ Battery มาตรฐาน 417 Watt-Hour ไว้ที่ 40Km/ต่อการชาร์ตเต็ม 1 ครั้ง และ Battery Travel-Airplane 278 Watt-Hour ไว้ที่ 20Km/ต่อการชาร์ตเต็ม 1ครั้ง ตามลำดับ โดยแบตเตอรี่ทั้งสองหน้าตาเหมือนกันทุกประการต่างกันที่ความจุที่ใส่ไว้ข้างใน โดยระยะเวลาในการชาร์ทเต็ม ประมาณ 4-6 ชม. ทั้งนี้ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดจากนน.ผู้นั้งและสิ่งแวดล้อมด้วย แต่หากให้เทียบกับการใช้งานปกติเราจะเดินทางประมาณ 1-2Km ในวันกิจกรรมน้อง 4-6Km ที่เราท่องเที่ยวและเดินทางไกล Battery ที่ให้ถึงว่าใช้งานได้หลายวันเลยทีเดียว

หากเทียบ หลายรุ่นในท้องตลาดเป็นแบตเตอรี่แห้งตะกั่ว ซึ่งหนัก-ใหญ่ ราคาถูกกว่า Lithium Ion, หากคำนึงถึงการใช้งานระยะยาว และความเบา เดินทางได้ไกลว่า Lithium จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

ส่วน Input เสียกับไฟบ้านธรรมดา / Output เสียบเข้ากับ Battery ได้เลย

การบังคับ
บังคับทิศทางเหมือนจักรยาน การเร่งเครื่องใช้เพียงนิ้วโป้งกดลงเพื่อเร่งเครื่อง สามารถปรับระดับความเร็วไปข้างหน้าได้ 6 ระดับ และความเร็วถ้อยหลังได้ 1 ระดับเมื่อถ้อยหลังมีสัญญาณเตือน มีปุ่มกดเมื่อต้องการเปลี่ยนการเดินหน้าหรือถ้อยหลัง โดยใช้คันเร่งที่นิ้วโป้งเหมือนเดิม มีปุ่มแตรกด(ไม่ค่อยดัง) ที่น่าสนใจคือมีช่องเสียบ USB มาให้เลย อันนี้สำคัญเลยบางคนเอาไปติดไฟ, บางคนเอาไปติดพัดลม หรือแม้กระทั่งลำโพง

ใช้นิ้วโป้งบังคับได้เลย ง่ายๆ
จุดหนึ่งที่น่าสนใจ eScoot 3S ให้ Port USB มาด้วย อันนี้แล้วแต่คนใช้งานเลยว่าจะเอาไปต่อกับอะไร ตัวอย่างเราลองทดสอบต่อกันพัดลม หรือ ต่อกับไฟฉาย ก็ได้นะ

ปรับระดับให้เข้าได้กับทุกคน
– ปรับระดับความสูงคับบังคับ
– ปรับองศาคันบังคับ
– นั่งก็ได้ยืนก็ได้

ซ้ายมือ ก้านสำหรับปรับระดับองศา, ขวามือ ปรับระดับความสูงได้ตามต้องการหลายระดับ
Hand ปรับระดับ และ องศาได้ ให้เหมาะแก่แต่ละคน
ใช้ได้ทั้งนั่งและยืน

พับได้เล็ก กางได้ใหญ่
สินค้าในตลาดส่วนมากจะมีขนาดใหญ่ หนัก ไม่สามารถพับได้ หรือ หากพับได้ก็จะกางออกมาได้เล็ก นั่งไม่สบาย ฐานล้อแคบ — eScoot 3S นั้นตอบโจทย์ทั้ง 2สองข้อคือ พับได้เล็ก คือ 73x39x42cm ตั้งได้ ออกแบบให้เปลี่ยนก้านบังคับให้สามารถลากได้เหมือนกระเป๋าเดินทาง

ออกแบบให้พับ 3ตอน เมื่อกางออกฐานล้อจะกางออกเพื่อรับกับตัวรถ ทำให้ปลอดภัย จุดศูนย์ถ่วงต่ำ
เมื่อกางออกจะเห็นว่าตัวรถ ใหญ่ ไซสฝรั่งยังนั่งสบายๆ แถมคนยืนอีกคน

Smart Cover (ซื้อเพิ่ม ขายแยก)
กระเป๋าคลุมเข้ารูป เก็บงานเรียบร้อย กันฝุ่น มาพร้อมซองใส่ กระเป๋าดังกล่าวไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้หิ้ว ไม่ได้มีหูหิ้วเพราะน่าจะไม่มีใครหิ้วรถเข็นอยู่แล้ว ลากน่าจะสะดวกกว่า ดังนั้นเรามองว่า Function ทำมาเพื่อความเรียบร้อยในการเก็บ กันสิ่งสกปรก

Smart Cover ใส่เข้ารูป ดูเรียบร้อย

จุดเด่น
– พับได้เล็ก กางได้ใหญ่ พับได้เล็กเหมือนกระเป๋าเดินทาง สามารถลากได้อย่างง่ายดาย ออกแบบมาเมื่อกางออกจะขยายฐานล้อออกมากว้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้นั่ง
– พกพาไปเที่ยวได้ในทุกๆที ขึ้นเครื่องบินได้ ออกแบบมาดี สามารถพับขึ้นรถได้ทั้งแบบชิ้นเดียว หรือ แยกชิ้นก็ได้
– วัสดุอลูมิเนียม แข็งแรงแต่เบา
– แบตเตอรี่เป็น Lithium วิ่งได้ระยะทางไกล 40Kg

ข้อสังเกตุ
– ราคาจัดว่าสูงกว่า รถเข็นสกู๊ตเตอร์ 3ล้อในท้องตลาด แต่ได้คุณสมบัติเรื่องความสวยงาม พับได้เล็ก พกพาสะดวก ลากได้ ใส่รถ ขึ้นเครื่อง