fbpx

ทำไมวีลแชร์จึงมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ?

ทำไมวีลแชร์จึงมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ?

ทำไมวีลแชร์จึงมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสังคมผู้สูงอายุนั้น มีอายุมากขึ้นทุกวันหรือใกล้เข้าสู่วัยชรา สภาพร่างกายก็จะยิ่งถดถอยลง ส่งผลต่อการทำกิจกรรมและการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วการเดิน และการทำกิจกรรมอื่น ๆ จะไม่สะดวกรวดเร็วเท่ากับช่วงวัยเด็ก วัยรุ่น รวมถึงวัยทำงาน ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลกระทบต่อจิตใจในผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ด้วยสภาพร่างกายของผู้สูงอายุไม่แข็งแรงเท่าเดิม ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยทั่วไปแล้วจะพบได้ว่าอุบัติเหตุจากการหกล้มในผู้สูงอายุนั้นมีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว

การใช้วีลแชร์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งต่อผู้สูงอายุ มาลองดูกันว่าวีลแชร์ และ วีลแชร์ไฟฟ้านี้มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในด้านใดบ้าง

ด้านความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ สำหรับผู้สูงอายุที่สภาพร่างกายนั้นไม่แข็งแรง และไม่เอื้ออำนวยต่อการเคลื่อนที่เพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้วีลแชร์จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี แม้กระทั่งการเคลื่อนที่ใกล้ๆ ภายในตัวบ้าน รวมไปถึงการทำกิจกรรมนอกบ้าน ผู้สูงอายุที่มีวีลแชร์ก็จะมีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้วีลแชร์นั้นมีหลากหลายรูปแบบการเลือกใช้ในรูปแบบมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้สูงอายุที่ใช้งานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

คล่องตัว เคลื่อนที่ได้โดยอิสระ ผู้สูงอายุชอบ

ด้านความเป็นอิสระ สำหรับลูกหลานที่มีผู้สูงอายุคอยดูแล ก็คงจะมีความกังวลว่าผู้สูงอายุจะเกิดอุบัติเหตุจากการหกล้ม จึงคอยจับคอยประคองขณะเดินอยู่เป็นประจำเพื่อดูแลและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่สำหรับผู้สูงอายุเองในบางครั้งก็ต้องการอิสระในการเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอคอยให้ใครมาช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา การเลือกใช้วีลแชร์นั้นจะเป็นสิ่งที่คลายความกังวลให้แก่ลูกหลานในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนผู้สูงอายุก็มีอิสระในการเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

รถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้าเที่ยวเชียงคาน

ด้านสุขภาพ สำหรับวีลแชร์ และ วีลแชร์ไฟฟ้า มีรูปแบบการใช้งานที่สะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ ซึ่งการที่ผู้สูงอายุเลือกใช้วีลแชร์สำหรับการเคลื่อนที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ก็จะช่วยลดในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุจากการหกล้มได้ เนื่องด้วยการหกล้มในแต่ละครั้งย่อมมีผลต่อสภาพร่างกายของผู้สูงอายุไม่มากก็น้อยและอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาได้ สำหรับผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องใช้วีลแชร์ตลอดเวลา ควรให้มีการเดินในระยะสั้นๆ บ้าง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย รวมถึงป้องกันการเกิดแผลกดทับ และให้ผู้สูงอายุเลือกใช้วีลแชร์ในการเคลื่อนที่ในจุดที่มีระยะไกลจากกันสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน ทั้งนี้ ผู้สูงอายุหรือผู้ใช้งานจึงควรมีวิธีการใช้งานวีลแชร์ที่มีความเหมาะสม เพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น

ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว สำหรับครอบครัวไหนที่มีผู้สูงวัย การเลือกใช้วีลแชร์จะเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการเดินไปทางไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ โรงพยาบาล รวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดก็สะดวกเช่นกัน เนื่องจากวีลแชร์จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่ คลายกังวลในการต้องเดินเป็นระยะเวลานาน สามารถเดินทางและท่องเที่ยวได้ด้วยความสุขสนุกสนาน

เดินทางท่องเที่ยวโดยเครื่องบิน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนการเลือกซื้อรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า 

  1. ทดลองนั่งก่อนการตัดสินใจ ขนาดรถยนต์ยังต้องมี Test Drive แล้วทำไม ? รถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้าจะทดลองใช้งานก่อนไม่ได้ แม้แต่รถเข็นไฟฟ้าจะมีฟังกัชั่นการใช้งานแต่ละรุ่นที่แตกต่างกัน ไม่มาก แต่การได้ลองนั่ง ลองใช้งานจริงก่อนเลือกซื้อเป็นวิธีที่ดีที่สุด และควรเป็นผู้ที่ใช้งาน มาทดลองขับด้วยตัวเอง
  2. จุดประสงค์ของการใช้งาน การเลือกซื้อรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า แต่ละคน จะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป รถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้าแต่ละรุ่น จะมีความแตกต่างที่เด่นชัดกันออกไป บางครั้งอาจจะมีเรื่องน้ำหนักของรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้ามาร่วมด้วย เพราะบางบ้านมีจุดประสงค์ที่จะต้องใช้เพื่อพกพา พับเก็บออกข้างนอกได้ หรือ ประเภทของแบตเตอรี่ ที่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่รถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า สามารถนำขึ้นได้ทุกประเภท โดยกฎของการบินพลเรือน จะมีระบุไว้เลยว่าแบตเตอรี่ชนิดใด ที่สามารถพกขึ้นเครื่องบินได้ และมีความจุของแบตเตอรี่ที่ไม่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด อาจจะมีบางบ้าน ที่ใช้เพียงแค่ขับในบริเวณภาคพื้นดินหรือที่เรียกว่าไม่ต้องใช้พกพาขึ้นเครื่องบิน หรือพกพาไปใช้ด้านนอก ใช้อยู่กับที่ไม่จำเป็นต้องยกใส่ท้ายรถยนต์ ก็มีให้เลือกเช่นกัน และมีราคาไม่สูง หลายๆ คนสามารถจับต้องได้ คุณภาพการใช้งานสามารถใช้งานได้ดีพอๆกับรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้าราคาสูงๆ เช่นกัน
  3. พิจารณาเรื่องของงบประมาณ การตั้งงบประมาณไว้ในใจก่อนเลือกซื้อ จะช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ ให้เลือกซื้อรุ่นที่อยู่ในงบประมาณความต้องการ การใช้งานให้มากที่สุด
  4. ขนาดและน้ำหนัก  พิจารณาก่อนว่าพื้นที่การใช้งาน จะใช้ที่ไหนบ้าง เช่น ใช้งานเฉพาะในร่ม หรือใช้งานทั้งกลางแจ้งและในร่ม พื้นที่ในการบังคับรถมีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ น้ำหนักไม่มากเกินไปทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
  5. บริการหลังการขายและการรับประกันสินค้า แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อสินค้าที่มีการรับประกันและบริการหลังการขาย เพราะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อได้ว่า หากอะไหล่เกิดชำรุดเสียหาย จะสามารถส่งศูนย์ซ่อมได้ที่ไหน และมีการรับประกันฟรีกี่ปี บริการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกซื้อ รถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า
  6. เลือกซื้อจากบริษัทที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ แหล่งที่มาที่ไป มีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อรถเข็นไฟฟ้า หากเราเลือกซื้อกับร้านที่มีประสบการณ์ในการขาย มีความเชี่ยวชาญ สามารถแนะนำรถเข็นไฟฟ้า รุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น

และทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไม ? ถึงควรเลือกซื้อรถเข็นไฟฟ้า จาก Elife 

ด้วยประโยชน์ที่กล่าวไปข้างต้นในด้านต่างๆ จึงทำให้วีลแชร์นั้นมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ผู้สูงอายุก็จะต้องเลือกวีลแชร์ที่มีความเหมาะสม สะดวกสบายต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ และส่งผลดีต่อผู้ใช้งานหรือผู้สูงอายุเอง การเลือกใช้วีลแชร์จึงมีส่วนทำให้มีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นดียิ่งขึ้น ซึ่งหากคุณกำลังมองหาวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุ ลองปรึกษาบริษัท ฟาซิแคร์ จำกัด ศูนย์รวมอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาคุ้มค่า ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่ โดยมีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำก่อน-หลังการขาย นอกจากนี้ยังมีโชว์รูมสำหรับทดลองสินค้าให้ผู้สูงอายุได้ทดลองใช้งาน เพื่อเลือกสรรวีลแชร์ที่ชอบและมีความเหมาะสม ก่อนการนำไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคา ติดตามโปรโมชั่นและสินค้าอีกมากมายได้ที่


>>>>>>>>>>>>>>> วิธีเลือกรถเข็นไฟฟ้า / Power Wheelchair buyer guide