fbpx

ความเชื่อของคนไทยกับวีลแชร์

ความเชื่อของคนไทยกับวีลแชร์

จากสถิติจำนวนประชากรวัยผู้สูงอายุของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (สำนักงานสถิติแห่ง ชาติ,2550-2565) ประชากรผู้สูงอายุนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุเช่นเดียวกับวัยอื่น ๆ โดยยังมีความต้องการ
เดินทาง
จากการที่เคยสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาและไม่อยากใช้อุปสรรคในเรื่องการเดินทาง แม้ว่าจะมีการโปรโมทเพื่อให้ข้อมูลข้อดี แต่ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยโดยทั่วไป ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ปัญหาสำคัญที่สุด คือ ทัศนคติ (Attitude)ของกลุ่มคนทั่วไปที่มีต่อกลุ่มผู้ที่จำเป็นต้องใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กรวมทั้งความแตกต่างในด้านสถานะ เพศ วัย เป็นต้น จึงทำให้เกิดแนวความคิดที่แตกต่างกันไป บางคนอาจมองว่าไม่มีความจำเป็น บางคนพยายามใช้งานแต่ขาดความรู้ความเข้าใจจึงทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นใช้งานไม่ได้ หรือใช้ลำบาก บางคนแทบไม่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษที่ปรากฏในสถานที่สาธารณะจึงไม่มีหรือใช้การไมได้หรือใช้งานได้ยากหรือไม่ปลอดภัยต่อผู้พิการและกลุ่มอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลอย่างสมบูรณ์ เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ความสำเร็จของประเทศเหล่านั้นเกิดขึ้นจากประชาชนของเขามีวินัย มีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ ที่สำคัญคือ การรู้จักให้ลำดับความสำคัญ (Priority) การให้เกียรติและความเสมอภาคต่อกัน

เชื่อว่ายังไม่ถึงเวลาของตัวเองที่ต้องใช้ จริงๆแล้ววีลแชร์สามารถเริ่มใช้ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปเพราะกลุ่มอายุนี้จะมีโอกาศป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่ากลุ่มอื่นถึง 40% และ เพศหญิงมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่า สาเหตุ ข้อเข่าเสื่อม เกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวข้อตามกาลเวลา เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลายจากการเปลี่ยนแปลงภายในข้อ และร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อได้ทันกับการที่ถูกทำลายไป  เมื่อกระดูกอ่อนผิวข้อมีเลือดมาเลี้ยงน้อย ส่งผลให้เซลล์กระดูกอ่อนได้รับสารอาหาร และออกซิเจนไม่เพียงพอ ไม่สามารถสังเคราะห์สารต่างๆที่จำเป็นไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ ส่งผลให้ข้อที่เสื่อมไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ทำให้มีอาการเจ็บปวดในการใช้ชีวิตประจำวัด โดยไม่ได้เป็นเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น เพราะสาเหตุของการเสื่อมของข้อเข่ามีหลายสาเหตุด้วยกัน

มองว่ายังเป็นของผู้พิการ เรื่องทัศนคติยังคงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน คนทั่วไปที่ไม่พิการมะกมีความสุขสงสารและแสดงตวามเห็นอกเห็นใจผู้พิการ เนื่องจากสภาพทางร่างกายมีความบกพร่องหรือไม่สมบูรร์ แต่ผู้พิการมิได้ต้องการความรู้สึกแปลกแยกด้วยความสงสารจากคนทั่วไป ในลักษณะนั้นแต่ต้องการ ความเข้าใจในสิทธิมนุษย์ ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เช่น เดียวกับการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับคนพิการเท่านั้น แต่คนทั่วไปก็สามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกพิษเหล่านั้นได้เช่นกัน

กลัวการใช้งานที่ยุ่งยาก  หรือต้องได้รับการฝึกฝนก่อนการใช้งาน หรือต้องได้รับการฝึกฝนก่อนการใช้งาน เช่น ที่พยุงเดิน (Walker) นอกจากจะมีหลากหลายแบบสำหรับการใช้งานที่ต่างกัน ผู้ใช้งานที่พยุงเดินยังต้องได้รับคำแนะนำและการฝึกฝนการใช้งานให้คล่องก่อนการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ไม่เช่นนั้นผู้ใช้งานจะรู้สึกว่าอุปกรณ์เป็นภาระและไม่เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ และจะเลิกใช้อุปกรณ์นั้นๆ ไปในที่สุด
– รถเข็นผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ที่ง่ายในการใช้งาน และสามารถใช้เพื่อลดการเกิดการหกล้ม หรือเกิดอุบัติเหตุได้ในผู้สูงอายุ นอกจากจะใช้งานง่ายแล้ว ยังสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุเคลื่อนที่ไปพร้อมกับลูกหลาน และยังลดภาระของผู้ดูแล หรือช่วยให้ผู้ดูแลทำงานได้สะดวกขึ้น ช่วยลดภาระต่อลูกหลาน หรือผู้ดูแล รวมไปถึงช่วยให้ลูกหลานหรือผู้ดูแล สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้น

 

ดีไซน์ที่ดูเหมือนวีลแชร์โรงบาลดูป่วย ที่มีลักษณะความสวยงาม และได้มาตรฐาน ปัจจุบันเก้าอี้ล้อเข็นได้ออกแบบให้มีความสวยงามทั้งโครงสร้างและสีสัน การเลือกเก้าอี้วีลแชร์ หรือรถเข็นผู้ป่วยนั้้น ต้องเลือกให้ถูกใจทั้งผู้ใช้งาน และผู้ดูแลจะช่วยลดการต่อต้านหรือการปฏิเสธ ที่จะไม่ใช้รถเข็นวีลแชร์ หรือรถเข็นผู้ป่วย

ถ้าพูดถึงรถเข็นวีลแชร์ ภาพจำแรกเลยของผู้สูงอายุ ก็คือรถเข็นวีลแชร์โรงพยาบาล ที่ล้อใหญ่ๆ เบาะกว้างๆ และมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่มั้ยล่ะคะ ?? แน่นอนค่ะ เวลาที่เราไปโรงพยาบาลก็มักจะเห็นความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นคนทั้งคนป่วย ผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ป่วย เดินสวนกันไปมาอย่างวุ่นวาย ไม่พอ ยังเห็นคนเหล่านั้นนั่งรถเข็นวีลแชร์ด้วย ซึ่งมันใหญ่เกะกะมาก และมีน้ำหนักเยอะ เวลาจะเข็นกลับตัวไปมาก็ไม่สะดวก เนื่องจากว่ามีล้อหลังที่มีขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่ในการกลับตัวค่อนข้างกว้าง ไม่เหมาะสำหรับการพกพาออกข้างนอก และมีรูปแบบที่ไม่ทันสมัย จึงทำให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยไม่อยากใช้ ดังนั้นพอพูดถึงรถเข็นวีลแชร์ก็จะนึกภาพแบบนี้ได้ขึ้นมาทันที

แต่ Elife เห็นถึงความสำคัญว่าหากจะต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ นั่นแปลว่าจะต้องไปใช้งานนอกสถานที่ นอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดังนั้นรูปทรง และฟังก์ชั่นการใช้ประโยชน์เหมาะสำหรับทุกคน เพราะรถเข็นวีลแชร์ของเรา จะเน้นพับเก็บได้เล็ก กระทัดรัด และมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการพกพา ใส่ท้ายรถได้ มีหลากหลายรุ่นให้เลือก โดยมีรุปแบบที่ไม่เหมือนรถเข็นวีลแชร์สมัยก่อนค่ะ

การเลือกรถเข็นสักคันก็เหมือนเลือกเสื้อผ้า ท่านควรพาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใช้งานไปทดลองของจริงก่อนซื้อเพราะในปัจจุบันรถเข็นแมนนวลและรถเข็นไฟฟ้ามีมากมายหลายรุ่นให้ท่านได้เลือกตรงกับความใช้งานรถเข็นไฟฟ้ารุ่นยอดนิยม