fbpx

Ergo Desk – โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า นั่ง-ยืน เพื่อสุขภาพ

ตามหลัก การยศาสตร์ Ergonomics และ สรีรศาสตร์ ว่าด้วยร่างกายมนุษย์ เราไม่ได้ถูกสร้างมาให้นั่งเป็นเวลานาน ร่างการมนุษย์วิวัฒนาการมาเพื่อปลูกพืช เก็บของป่า ล่าสัตว์ แต่ยุคสมัยเปลี่ยนการเข้ามาของ คอมพิวเตอร์ ทำให้คนต้องนั่งเป็นเวลานาน 8-12ชม. ต่อวันนำมาซึ่งโรคตามมามากมาย, ปวดหลัง, ปวดคอ, Office Syndrome, โรคหมอนรองกระดูก หนักสุดนำมาด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง, อัมพฤต

สามารถใช้งานได้ทั้ง ยืนทำงาน และ นั่งทำงาน ปรับง่ายๆโดยระบบไฟฟ้า เสียงเบา จดจำตำแหน่งได้

ข้อดีของการยืนทำงาน?? การสลับมายืนทำงาน ทุกๆการนั่ง 2-3ชม. ยืน 1ชม. ช่วยทำให้ลดแรงเค้นที่กระทำต่อกระดูกสันหลัง ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และทำให้ Focus ในการทำงานดีขึ้น (แนะนำ ใช้งานร่วมกันเก้าอี้สุขภาพ Ergo Chair ดีๆสักตัวยิ่งดี)

  • 12ชม. เป็นเวลาเฉลี่ยนที่คนนั่งในแต่ละวัน เป็นบ่อเกิดโรคตามมา ปวดหลัง, ปวดคอ, Office Syndrome และ หมอนรองกระดูก
  • 71% ของคนยืนทำงานอย่างน้อย 1ชม. รู้สึกทำงานดีขึ้น Focus งานได้ดีขึ้น
  • ท่ายืนที่ท่าที่มีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังเราน้อยที่สุด และยืนทำให้ให้เลือดหมุนเวียนดี
  • บริษัทชั้นนำ Google, Facebook, Amazon, Netflix ไม่มีโต๊ะประจำ ส่งเสริมให้พนักงานยืนทำงาน และ ใช้โต๊ะไฟฟ้า

ปล. การยืนทำงานนานๆ เกิน 2ชม. ทำให้เมื่อยได้เช่นกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้งานร่าวมกับ เก้าอี้สุขภาพ Ergo Chair

ทำไมต้องสินค้าอีไลฟ์?? Raise เรซ โต๊ะปรับระดับไฟฟ้าสุขภาพ

Diagram แสดงแรงที่กระทำต่อหมอนรองกระดูก ในทางยืน นั่งถูกวิธี นั่งผิดวิธี จะเห็นว่าการยืนมีแรงกระทำน้อยสุด ลดอาการที่จะตามมา ปวดหลัง ปวดเอว Office Syndrome