fbpx

Ergonomic สิ่งที่บริษัทไม่ควรมองข้าม

Ergonomic สิ่งที่บริษัทไม่ควรมองข้าม

เชื่อหรือไม่ว่า Ergonomic คิือแนวทางที่คุ้มค่าแก่การลงทุน เพราะนอกจากจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทให้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากปัญหาสุขภาพของพนักงานให้น้อยลงอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ การออกแบบสำนักงานและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมตามหลัก Ergonomic จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทุกบริษัทไม่ควรมองข้าม

สำหรับ Ergonomic เราจะไปทำความรู้จักกันว่า Ergonomic คืออะไร ? และทำไมบริษัทควรจะต้องให้ความสำคัญเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน 

Ergonomic คืออะไร ? 

Ergonomic หรือ การยศาสตร์ มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกว่า “Ergon” ซึ่งแปลว่างาน และ “Nomos” ซึ่งแปลว่ากฎหมาย แปลรวมกันได้ว่า “กฎแห่งการทำงาน” หรือ “ศาสตร์แห่งการทำงาน”

ในปี 1993 Mark S.Sanders และ Ernest J. McCormick ผู้เขียนหนังสือ humen factors in engineering and design ได้อธิบายว่า Ergonomics คือ การนำข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ ข้อจำกัด และพฤติกรรมของมนุษย์ไปสู่การจัดการงาน เครื่องมือแพทย์และเครื่องจักรที่เอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพในการทำงาน และปลอดภัย กล่าวอีกนัยนึง Ergonomic คือความสัมพันธ์ระหว่างงานกับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการศึกษาแง่มุมต่างๆ ของสถานที่ทำงาน เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ จิตใจ สังคมและเทคโนโลยี

จะเห็นได้ว่า แนวคิดหลักการของ Ergonomic คือการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับบุคคล ไม่ใช่การบังคับบุคคลให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมซึ่งอาจมีความไม่เหมาะสมหรอก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการทำงานได้

ถ้าอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้น Ergonomic เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและเหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ ป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากการทำงานเช่น ท่านั่งที่ไม่ดี ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการใช้งานมากจนเกินไป ซึ่งการออกแบบพื้นที่ทำงาน การจัดวางเฟอร์นิเจอร์  และอุปกรณ์การทำงานที่เหมาะสม ตามหลัก Ergonomic จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานในระยะยาว

ทำไม ?? บริษัทควรให้ความสำคัญกับ Ergonomic 

หากคุณไม่แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานตามหลัก Ergonomic จะคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ เรามีเหตุผลดี ๆ มาให้คุณพิจารณาดังนี้

  • ช่วยส่งเสริมสุขภาพพนักงานและเพิ่ม Productivity ให้กับบริษัท พนักงานส่วนใหญ่ต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน หากมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางด้านสุขภาพร่างกายและโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เช่น ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลังเรื้อรัง ปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก ดังนั้น บริษัทจึงควรให้ความสำคัญกับการออกแบบสำนักงานตามหลัก Ergonomic เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานได้ในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แบบ Ergonomics หรือแม้แต่การปรับความสว่างและอุณหภูมิของห้อง ตลอดจนการวาง Layout ของสำนักงานให้เหมาะสม ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของร่างกายและความรู้สึกของพนักงาน แถมยังช่วยลดระดับความเครียดได้อีกด้วย
    เมื่อพนักงานมีความสุข มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง Productivity และผลสำเร็จที่บริษัทได้รับในรูปแบบต่างๆ ก็จะสูงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากพนักงานรับรู้ถึงความใส่ใจของบริษัท ที่ลงทุนปรับเปลี่ยสภาพแวดล้อมให้ดีต่อใจและสุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงมีแรงจูงในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ เนื่องจาก Ergonomic ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าพึงพอใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน เมื่อพวกเขาบรรลุความคาดหวังและเห็นคุณค่าที่บริษัทมอบให้ ก็จะช่วยส่งผล ต่อการรับรู้และบอกต่อเรื่องราวดีๆ ของบริษัทไปยังบุคคลากรที่มีความสามารถคนใหม่ๆ ให้อยากมาร่วมงานด้วยการสร้างภาพลักษณ์บริษัทด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Ergonomics จะช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจให้ใครๆ ก็อยากร่วมงานด้วย และสามารถเริ่มต้นดำเนินการได้ง่ายๆ เช่น การจัดระเบียบสำนักงานใหม่ ออกแบบพื้นที่พักผ่อน หรือเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตามหลัก Ergonomics ก็จะช่วยแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับวามเป็นอยู่และสุขภาพของพนักงานเป็นอันดับต้นๆ

    ปัจจุบันการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างแรงดันดาบใจและส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งธุรกิจ Startup , บริษัท SME , และองค์กรขนาดใหญ่ๆ ซึ่งเริ่มสนใจเกี่ยวกับการตั้งค่า Ergonomics ภายในพื้นทีสำนักงานกันมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและพนักงานในระยะยาว

  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
    Ergonomics เป็นแนวคิดกว้าๆง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่รวมองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกัน ทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของพนักงานได้มากยิ่งขึ้น เมื่อบริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ละเลยเรื่องสุขภาพที่ดีของพนักงาน จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับบริษัทมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อพนักงานมาทำงานในสภาพแวดล้อมที่พวกเขามีความสุขและอารมณ์ดี การทำงานก็จะไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไป

ในปัจจุบัน Ergonomics เป็นสิ่งที่บริษัทควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะการลงทุนเพื่อปรับสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เหมาะกับสรีระร่างกายของพนักงานจะช่วยลดความเสี่ยง องการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จากการนั่งทำงานนานๆ ทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นตามไปอีกด้วย

นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับ Ergonomic ในพื้นที่การทำงานเพื่อความสะดวกสบายและสุขภาพพนักงานที่ดี ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีค่าและมีความสำคัญต่อบริษัท อยากที่จะทุ่มเททำงานให้ดีที่สุด และอยู่บริษัทไปนานๆ ในขณะเดียวกัน บริษัทก็จะได้มีชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาพนักงานและบุคลากรภายนอก เป็นแรงดึงดูดคนเก่งๆ ให้มาร่วมงานด้วย จนกลายเป็นบริษัทที่น่าจับตามองทั้งในเรื่องนโยบายการดำเนินงานและความสำเร็จทางธุรกิจ