fbpx

วิธีเลือกรถเข็นไฟฟ้า / Power Wheelchair buyer guide

วิธีเลือกรถเข็นไฟฟ้า / Power Wheelchair buyer guide

หลักการเลือกวีลแชร์ไฟฟ้า,รถเข็นไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือรถเข็นไฟฟ้า คืออุปกรณ์เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ มีลักษณะเป็นเก้าอี้เคลื่อนที่โดยการบังคับผ่านไฟฟ้า ประโยชน์ของวีลแชร์ไฟฟ้า วีลแชร์ไฟฟ้ามีความจำเป็นในการส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ เพราะการเคลื่อนที่เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงสังคมภายนอกได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียน ไปทำงาน เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม เข้าถึงบริการต่างๆ ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นภาระคนอื่น รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น วีลแชร์ไฟฟ้าจะทำให้รู้สึกเป็นอิสระ ควบคุมชีวิตได้ง่ายมากขึ้น ปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานหลายรุ่นหลายแบบเพื่อตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น วีลแชร์ไฟฟ้าเหมาะกับใครบ้าง? วีลแชร์ไฟฟ้าเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายที่ส่งผลกับการเคลื่อนที่รูปแบบต่างๆ ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่หรือการเดินทางในระยะไกลๆ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

Read more