fbpx

วีลแชร์อีไลฟ์ เข็นด้วยใจให้ด้วยกัน “ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”

วีลแชร์อีไลฟ์ เข็นด้วยใจให้ด้วยกัน “ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”

พลังแห่งการให้…พลังแห่งความสุข
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” เพื่อยกระดับการให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจรถวายเป็นพระราชกุศล โดยในอาคารแห่งนี้จะช่วยลดปัญหาความแออัดของผู้มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก ซึ่งในแต่ละปีมีผู้มารับบริการกว่า 3,000,000 คน
“อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ได้ใช้พื้นที่เดิมของกลุ่มอาคาร 3 หลัง ได้แก่ ตึกหริศจันทร์-ปาวา, ตึกผะอบ นพ สุภัทรา ระเบียบ และ ตึกเวชศาสตร์ป้องกัน ที่ให้บริการมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี โดยจะก่อสร้างเป็นอาคารสูง 25 ชั้น เพื่อทดแทนและเพิ่มพูนงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ขณะเดียวกันโรงพยาบาลศิริราชก็จะดำเนินการปรับปรุงทางสัญจรและทางเชื่อมอาคารในโรงพยาบาลควบคู่ไปด้วย และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ประเทศไทยจะมีสถานที่รับบริการการตรวจรักษาที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ปัจจุบันมีผู้ป่วยและผู้สูงอายุ…เยอะแยะมากมายที่จำเป็นต้องเข้าทำการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคต่างๆก็มีความเจ็บปวดกับร่างกายและสภาพจิตใจอยู่แล้ว การเข้ามาในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพดี พื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งการรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โรงพยาบาลศิริราชมีผู้เข้ามารักษาเป็นจำนวนมากต่อวันและอาคารที่ใช้รองรับผู้ป่วยก็เป็นอาคารเก่าที่ใช้งานมาแล้วมากกว่า 50 ปี และไม่สามารถรองรับผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยด้อยโอกาสได้อย่างเพียงพอ การสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ขึ้นมาก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยด้อยโอกาส บุคลากรในโรงพยาบาล พร้อมทั้งยกระดับให้กับโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากการสร้างอาคารใหม่มาทดแทนกลุ่มอาคารเก่าจะสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นผู้ป่วยด้อยโอกาสจะสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทั่วถึง

อีไลฟ์..เห็นความสำคัญในการสร้างตึกอาคารครั้งนี้ จึงจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้าของเรา เมื่อซื้อสินค้าอีไลฟ์ทุกรุ่น ทางเราจะตัดเงินเข้าบริจาคให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับดำเนินสร้างอาคาร โดยคิดจากยอดการสั่งซื้อทุกยอดของอีไลฟ์ ในวันที่ 1 -30 ธ.ค 2563 สำหรับรถเข็นไฟฟ้าหรือเตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุ ทุกยอดการสั่งซื้อหักเข้าบริจาคเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท และรถเข็นแมนนวลทุกยอดการสั่งซื้อหักเข้าบริจาคเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ประโยชน์จากการให้ในครั้งนี้เหมือนมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสหรือผู้ป่วยนอกที่เข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม วีลแชร์อีไลฟ์ เข็นด้วยใจให้ด้วยกัน  “ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”

  • เพื่อช่วยสมทบทุนให้กับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”
  • เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสและทดแทนกลุ่มอาคารเดิมที่ชำรุด ทรุดโทรม แออัด ไม่เพียงพอต่อการให้บริการรักษาผู้ป่วย กลุ่มอาคารเก่าที่ใช้งานมากกว่า 50 ปี
  • เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีบริการการตรวจรักษาที่ก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้น
  • ต้องการให้ลูกค้ารถเข็นอีไลฟ์มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ เหมือนให้ของขวัญปีใหม่ร่วมกัน
  • เพื่อให้โรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้มากขึ้น

รายละเอียดกิจกรรม วีลแชร์อีไลฟ์ เข็นด้วยใจให้ด้วยกัน  “ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”

  • ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้เริ่ม 1-30 ธ.ค 2563
  • เมื่อซื้อรถเข็นแมนนวลรุ่นใดก็ได้หรือสินค้าอีไลฟ์ที่ไม่เกิน 10,000บาทเท่ากับท่านบริจาค 500 บาท
  • เมื่อซื้อรถเข็นไฟฟ้าหรือเตียงผู้ป่วยไฟฟ้ารุ่นใดก็ได้หรือสินค้าที่มีราคา 20,000 บาทขึ้นไป ของอีไลฟ์เท่ากับท่านบริจาค 2,000 บาท
  • สินค้าราคาโปรโมชั่นหักเข้าบริจาคเช่นเดียวกับสินค้าราคาเต็ม

ข้อมูลการบริจาค : https://si-eservice.mahidol.ac.th


บริจาคสมทบทุนร่วมกับอีไลฟ์  สำหรับท่านที่ต้องการซื้อรถเข็นวีลแชร์หรือเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอยู่แล้ว นอกจากท่านจะได้สินค้าที่ต้องการแล้วท่านยังสามารถร่วมทำบุญกับเราได้อีก นับเป็นกิจกรรมดีๆที่ทุกท่านไม่ควรพลาดกันเลยนะคะ