fbpx

แบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่ จึงสามารถขึ้นเครื่องบินได้?

แบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่ จึงสามารถขึ้นเครื่องบินได้?

แบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่ สามารถขึ้นเครื่องบินได้?

วันนี้ Elife มีสาระความรู้ดีๆมานำเสนอให้กับผู้ใช้วีลแชร์ทุกท่านที่ต้องการนำรถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินกันครับ

ก่อนอื่นต้องขอแจ้งก่อนว่า แบตเตอรี่ที่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้นั้นจะเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออน(Lithium Iron) ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีความจุสูง ซึ่งได้รับอนุญาติจากกพท.ให้สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ โดยนำไปกับผู้โดยสารในชั้นโดยสาร แต่ไม่อนุญาติให้โหลดใต้เครื่องบินเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย โดยจะจำกัดความจุของแบตเตอรี่ที่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ดังนี้

จากที่เป็นไปตามประกาศจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่องหลักเกณฑ์การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 โดยมีใจความสำคัญ คือ

1.แบตเตอรี่ลิเธียมสำรองขนาดเล็กที่มีค่าความจุไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 Wh หรือ 20,000 mAh สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ แต่ไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้

2.แบตเตอรี่ลิเธียมสำรองขนาดกลางที่มีค่าความจุไฟฟ้ามากกว่า 100 ถึง 160 Wh หรือ 20,000 ถึง 32,000 mAh สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น แต่ไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้

3.สำรองขนาดใหญ่ที่มีค่าความจุไฟฟ้ามากกว่า 160 Wh หรือ 32,000 mAh ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินและโหลดใต้ท้องเครื่องบิน

4.แบตเตอรี่ลิเธียมสำรองที่ไม่ระบุพลังงานไฟฟ้า วัตต์-ชั่วโมง (Wh) หรือระบุขนาดบรรจุของลิเธียม หรือระบุไม่ชัดเจนไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบิน หรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้

*หมายเหตุ* 

-หากผู้โดยสารมีความจำเป็นในการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองที่มีค่าความจุไฟฟ้ามากกว่าที่ กพท.กำหนดขึ้นเครื่องบิน ควรสอบถามรายละเอียดและแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินที่ใช้บริการทราบล่วงหน้า

-แบตเตอรี่ประเภท ลีดเอซิด(Lead Acid) ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้

ข้อมูลเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้ใช้วีลแชร์ไฟฟ้าหลายท่านต้องหยิบแบตเตอรี่ของตัวเองขึ้นมาดูกันเลยว่าเป็นประเภทไหน ความจุเท่าไหร่ ซึ่งอย่างไรก็ตามก็ควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่สายการบินถึงแนวทางการปฏิบัติของแต่ละสายการบินอีกครั้งว่าควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อความรอบคอบ รัดกุม และไม่ต้องเสียเวลาที่สนามบินนะครับ

 

แนะนำรถเข็นไฟฟ้าน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการเดินทาง ท่องเที่ยว และขึ้นเครื่องบิน

“ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ”