fbpx

HealthCare+ แอพเดียวจบเรื่องการตรวจสุขภาพ ความดัน น้ำตาล ออกซิเจน อุณหภูมิ

HealthCare+ แอพเดียวจบเรื่องการตรวจสุขภาพ ความดัน น้ำตาล ออกซิเจน อุณหภูมิ

HealthCare+ เป็นแอพพลิเคชั่นตัวหนี่งที่น่าสนใจ สามารถทำงานเครื่องมือวัดมาตรฐาน 4ชนิด (ปัจจุบันใช้ร่วมกับการตรวจได้ 4ชนิด แต่อนาคตอาจจะมีมากกว่านี้) คือ วัดความดันโลหิต , วัดอุณหภูมิร่างกาย , วัดออกซิเจน, วัดระดับน้ำตาลในเลือด ค่าดังกล่าวเป็นค่าเบื้องต้นที่เวลาไปโรงพยาบาลเค้าจะวัดค่านี้ก่อน จะพบแพทย์ (อุณภูมิร่างกาย, ความดัน, ออกซิเจน ส่วนระดับน้ำตาลปัจจุบันเป็นตัวสำคัญในการดูความเสี่ยงโรคเบาหวาน) เราสามารถใช้ประโยชน์จากค่าที่ได้ ในการดูแลตัวเอง เลี่ยงความเสี่ยงในการับประทานอาหาร พักผ่านให้เพียงพอ เป็นการตรวจคัดกรองตัวเองก่อนจะเกิดโรคจริงๆ ปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเรามากขึ้น เรื่องหนึ่งที่พูดกันมากคือ Smart Health Device

Read more