fbpx

HealthCare+ แอพเดียวจบเรื่องการตรวจสุขภาพ ความดัน น้ำตาล ออกซิเจน อุณหภูมิ

HealthCare+ แอพเดียวจบเรื่องการตรวจสุขภาพ ความดัน น้ำตาล ออกซิเจน อุณหภูมิ

HealthCare+ เป็นแอพพลิเคชั่นตัวหนี่งที่น่าสนใจ สามารถทำงานเครื่องมือวัดมาตรฐาน 4ชนิด (ปัจจุบันใช้ร่วมกับการตรวจได้ 4ชนิด แต่อนาคตอาจจะมีมากกว่านี้) คือ วัดความดันโลหิต , วัดอุณหภูมิร่างกาย , วัดออกซิเจนวัดระดับน้ำตาลในเลือด ค่าดังกล่าวเป็นค่าเบื้องต้นที่เวลาไปโรงพยาบาลเค้าจะวัดค่านี้ก่อน จะพบแพทย์ (อุณภูมิร่างกาย, ความดัน, ออกซิเจน ส่วนระดับน้ำตาลปัจจุบันเป็นตัวสำคัญในการดูความเสี่ยงโรคเบาหวาน) เราสามารถใช้ประโยชน์จากค่าที่ได้ ในการดูแลตัวเอง เลี่ยงความเสี่ยงในการับประทานอาหาร พักผ่านให้เพียงพอ เป็นการตรวจคัดกรองตัวเองก่อนจะเกิดโรคจริงๆ

ปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเรามากขึ้น เรื่องหนึ่งที่พูดกันมากคือ Smart Health Device อุปกรณ์ทางสุขภาพที่ทำงานคู่กับมือถือ เพื่อการติดตาม รายงาน แจ้งเตือน, Wareable Device อุปกรณ์ส่วมใส่ที่ไว้ตรวจดูสุขภาพร่างกายเรา เช่น Apple Watch หรือ CGM เครื่องวัดน้ำตาลแบบติดตั้งบนร่างกาย ไม่ต้องเจาะเลือดหลายๆครั้งอีกต่อไป HealthCare+ เป็น App ที่ไว้บันทึก ดูประวัติย้อนหลัง ดูกราฟ สามารถเอาไปสื่อสารกับแพทย์ได้ หรือ ระวังตัวเพื่อให้เราลดพฤติกรรมเสี่ยง เป็นการป้องกันไว้ก่อน

เครื่องวัดทั้ง 4แบบสามารถต่อเข้ากับ Bluetooth เชื่อมข้อมูลกับมือถือ เพื่อเก็บค่ามาเป็นแนวโน้ม และพฤติกรรม

การเชื่อมต่อ & ขั้นตอนใชังาน

ขั้นตอนการใช้งาน เริ่มต้นดังนี้

 1. โหลด App “HealthCare+” ใน Play Store (Android) | ใน App Store (iOS)
 2. เปิดการใช้งาน Bluetooth
 3. เปิด App เริ่มใช้งานได้เลย นำเครื่องมือวัดสุขภาพ เครื่องจะเชื่อมต่ออัตโนมัติผ่าน Bluetooth

Blood Pressure

เครื่องวัดความดัน Blood Pressure ที่เราสาธิตคือรุ่น 680B สามารถทำงานผ่าน Bluetooth สามารถแจ้งข้อมูลเป็นเสียงภาษาไทยได้ โดยหลักการในการวัดดังนี้

 • นั่งพัก ผ่อนคลาย หากเพิ่มทำกิจกรรมอื่นเช่น เดิน หรือ ออกกำลังกายมากให้พักอย่างน้อย 15นาที
 • รัดสายรักเหนือข้อพับประมาณ 3cm หากแขนเสื้อหนาให้ทำการถอดเสื้อออกก่อน
 • พยายามรัดแถบรัดระดับเดียวกับ ระดับหัวใจ เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการวัดความดันมากขึ้น
 • ขณะวัดให้นั่งในท่าสบาย ผ่อนคลาย ไม่ต้องเกรง ไม่ควรพูดคุยขณะวัดความดัน
 • สามารถเปิด App “HealthCare+” แล้วกดเริ่มวัดได้เลย

ความดันโลหิต Blood Pressure การวัดความดันสากลใช้หน่วย มิลลิเมตรปรอท ความดันบีบตัวไม่ควรเกิน 120mmHg, คลายตัวไม่เกิน 80mmHg (120/80) โรคที่เกี่ยวเนื่องกับความดันคือ ความดันต่ำนำมาซึ่งอาการ หน้ามืด, วิงเวียนศรีษะ อ่อนแรง, ซีด ส่วนภาวะความดันสูงทำให้มีความเสี่ยง เป็นโรคหลอดเลือดในสมอง(Stroke) โรคหัวใจ ระบบประสาทและอื่นๆ

 

Oximeter

เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด SpO2 ออกซิมิเตอร์ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง เครื่องทำการโดยส่องแสงที่มีความยาวคลื่นต่างๆไปตกกระทบเลือดที่อยู่ใต้ผิวหนัง ไว้ใช้ตรวจการทำงานของของปอด ระบบหาย สภาพร่างกาย ในช่วย Covid-19 จะมีการใช้กันอย่างมากเพื่อวัดปริมาณ O2 สำหรับผู้ป่วยดูอาการของปอด หลักการตรวจมีดังนี้

 • นิ้วมือสะอาด นิ้วมือแห้ง ไม่เปียกน้ำ เพื่ออาจหักเหแสงและทำให้ผลคลาดเคลื่อน
 • ควรนั่งอยู่กับที่ อยู่ในท่าที่สบาย
 • นิยมวัดนิ้ว ชี้, กลาง / สามารถวัดนิ้วเท้าได้ ในกรณีจำเป็น
 • ระหว่างวัดให้อยู่นิ่ง
 • สามารถเปิด App “HealthCare+” แล้วกดเริ่มวัดได้เลย

ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด SpO2 หรืออากเรียกว่าบปริมาณ ออกซิเจนในเลือด เป็นปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เช่น 99%SpO2 แสดงว่าในเลือดมีออกซิเจนอยู่ถึง 99% เต็มความจุ/ความอิ่มตัวที่เลือดสามารถรับได้ เป็นดัชนีชี้การทำงานของระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต ปกติไม่ควรต่ำกว่า 96%

Thermometer

วัดอุณภูมิร่างกาย ปัจจุบันเครื่องที่ได้รับความนิยมจะเป็นแบบ Non-contact แบบไม่สัมผัสกับผู้ถูกวัด ใช้หลักการสะท้องแสง infrared หลักการในการสแกน

 • นิยมวัดปริเวณหน้าผาก โดยเล็งเครื่องไปที่หน้าผากโดยให้เครื่องห่างอยู่ 3-5cm
 • ชี้เครื่องตั้งฉากกับจุดที่ต้องการวัด
 • บริเวณที่วัดไม่ควรมีอะไรมาบดบัง เช่น ให้รวบผมก่อนวัด
 • ผิวหนังควรสะอาดและแห้ง ผิวหนังเปียกอาจจะทำให้แสงหักเห อ่านค่าคาดเคลื่อน
 • สามารถเปิด App “HealthCare+” แล้วกดเริ่มวัดได้เลย

อุณหภูมิร่างกาย Body Temperature อุณหภูมิร่างกายมนุษย์อาจแตกต่างตามชาติพันธุ์ อายุ เพศ แต่จะอยู่ในช่วง 35.4-37.4°C หากสูงกว่าแสดงอาการไข้ต่ำ อาจเกิดจากการอักเสบ หรือ การติดเชื้อในร่างกาย

BGM Blood Glucose Monitoring

ระดับน้ำตาลในเลือด BGM Blood Glucose Meter ใช้วิธีการเจาะเลือดบริเวณเส้นเลือดฝ่อยใต้ผิวหนัง การตรวจวิธีนี้ได้รับความนิยมแพร่หลาย เครื่องที่เราเอามาทดสอบจะเป็นรุ่น 582 โดยรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ผ่าน App “HealthCare+” ได้

 • เลือกเวลาในการเจาะ ทั่วไปจะเจาะเลือดเมื่ออยู่ในช่วงอดอาหาร หรือ รับประทานอาหารไปแล้ว 2ชม.
 • ทำความสะอาดบริเวณที่เจาะเลือดด้วย แอลกอฮอล์
 • ใช้เข็มใหม่ เจาะบริเวณปลายนิ้ว (ไม่ใช้เข็มซ้ำ)
 • ใช้หลดเลือดที่ได้ กับ แถบตรวจน้ำตาล
 • อ่านค่า หรือ ใช้ผ่าน App “HealthCare+”
 • ทิ้งเข็มอย่างถูกต้อง รวมถึงแถบตรวจ

ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด แม้ว่ากลูโคสมีความสำคัญอย่างมากกับร่างกาย เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ แต่ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลมากไป ส่งผลทำให้เกิดผลร้ายตามมากมาย ภาวะเบาหวาน เป็นต้นกำเนิดของโรคเรื้องรังมากมาก เพื่อเลือดจะข้นขึ้นเมื่อมีน้ำตาลสูง ส่งผลให้ความดันสูง, โรคหัวใจ, โรคเส้นเลือดในสมอง เป็นต้น โดยระดับน้ำตาลขณะอดอาหารควรอยู่ระหว่าง 70-100mg/dl และหลังอาหารต่ำกว่า <200mg/dl

บันทึกประวัติ วิเคราะห์ ดูย้อนหลัง

จากที่กล่าวมาข้างต้นตัว App สามารถบันทึกค่าสำคัญ 4ค่า เป็นประวัติส่วนบุคคล เราสามารถเรียกดูประวัติย้อนหลังของเราได้ หรือจะเลือกให้ Plot เป็นกราฟดูแนวโน้มพฤติกรรมของเราก็ได้เช่นกัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง