fbpx

วิธีใช้ EW-99 ยกผู้สูงอายุออกจากเตียง…คนดูแลคนเดียวก็สามารถทำได้!

วิธีใช้ EW-99 ยกผู้สูงอายุออกจากเตียง…คนดูแลคนเดียวก็สามารถทำได้!

EW-99 รถเข็นวีลแชร์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและสามารถเป็นรถเข็นอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะใช้นั่งถ่ายในตัว เข็นคร่อมกับชักโครก หรือใช้เป็นวีลแชร์นั่งแทนเก้าอี้ก็สามารถทำได้ แต่หน้าที่หลักของ EW-99 คือยกหรือช้อนผู้ป่วยออกจากเตียง เพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ โดยที่ลดภาระให้กับคนดูแลนั่นเอง EW-99 เหมาะกับใคร ? ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไป คนใช้งานนั้นมีทั้งผู้ป่วยที่ติดเตียงและไม่ติดเตียง ผู้สูงอายุที่เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้ลำบากต้องคอยให้คนดูแลช่วยพยุง อุ้ม เมื่อต้องย้ายไปสถานที่ต่างๆ และบางบ้านจะมีคนดูแลผู้สูงอายุเพียงคนเดียวดังนั้นการที่ต้องอุ้ม พยุง ผู้สูงอายุเป็นเวลาบ่อยครั้งอาจได้รับการบาดเจ็บและมีภาระงานที่หนักขึ้น ดังนั้น EW-99 จึงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับครอบครัวที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุด้วยคนๆเดียว

Read more