fbpx

ผู้สูงอายุกับการเดินทางโดยเครื่องบิน

ผู้สูงอายุกับการเดินทางโดยเครื่องบินอาจเป็นเรื่องน่ากังวล แต่หากเตรียมตัวให้ดีล่วงหน้าก่อนการเดินทางก็จะทำให้สามารถพาผู้สูงอายุไปเที่ยวได้อย่างสนุกสนานราบรื่น มีความสุขกันทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะ Admin Elifegear ได้ไปอ่านเจอบทความดีๆโดย นพ.มานพ จิตต์จรัส (Haamor.com) จึงอยากจะนำมาแบ่งปันให้ได้อ่านกันด้านล่างนี้เลยค่ะ

 dv2073186_XS

ผู้สูงอายุต้องวางแผนการเดินทางและเตรียมตัวเดินทางอย่างรอบคอบแต่เนิ่นๆ โดยเริ่มตั้งแต่ออกจากที่พักให้เร็วกว่าปกติ เดินทางไปสนามบินให้มีเวลามากพอก่อนเวลาเที่ยวบิน เพื่อเตรียมตัวด้านเอกสารและอื่นๆให้เรียบร้อย จนถึงสถานที่จะขึ้นเครื่องบิน ยา เวชภัณฑ์ ของใช้ที่จำเป็นมีพร้อมอยู่ในกระเป๋าเดินทางติดตัว โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหืด โรคเบาหวาน (ยารับ ประทาน, ยาฉีด) โรคความดันโลหิตสูง เครื่องชาร์ตแบตเตอรีสำหรับเครื่องมือแพทย์ การเตรียมตัวรับสภาพอากาศสถานที่ปลายทางที่อาจร้อนจัด หนาวจัด และ/หรือมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (ปรึกษาแพทย์ก่อนออกเดินทาง ว่าควรต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง และเพื่อให้วัคซีนออกฤทธิ์ได้มีประสิทธิภาพเมื่อถึงปลายทาง ควรต้องปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ 3-4 สัปดาห์)

การเตรียมตัวและดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังการเดินทาง จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างมาก โดยเฉพาะผู้มี่มีปัญหาด้านสุขภาพ และต้องใช้ยาหลายชนิด ผู้ที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยเรื้อรัง แพทย์ที่ดูแลผู้สูงอายุควรให้คำปรึกษา คำแนะนำ ถึงความเสี่ยงของโรคต่อการเดินทาง และควรทำประกันสุขภาพไว้ด้วย

TSA and man in wheelchair

 1. ก่อนเดินทาง (Before The Trip)

 • ควรต้องมีการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ
 • พิจารณากลุ่มที่เดินทางไปด้วย โดยควรต้องมีผู้สูงอายุน้อยกว่าร่วมเดินทางด้วย
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามคำแนะนำของแพทย์
 • ทำประกันการเดินทางไว้ด้วยเสมอ
 • พบแพทย์ และตรวจร่างกายก่อนเดินทาง สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ (Fit to Fly)
 • รายที่วิตกกังวล หรือ เมาเครื่องบิน อาจให้ยาก่อนเดินทาง (ปรึกษาแพทย์ก่อนเดิน ทางเสมอ)

2. ระหว่างเดินทาง (During The Flight)

 • นำยา เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็นต้องใช้ พกติดตัวไปด้วยในห้องโดยสาร
 • เลือกที่นั่งใกล้ทางเดิน (Aisle Seat) ห่างจากเครื่องยนต์ ใกล้ห้องสุขา
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดก๊าซ และน้ำอัดลม
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดการเดินทาง
 • อย่านั่งเป็นเวลานานๆ ควรลุกขึ้นเดินเป็นช่วงๆ และออกกำลังกล้ามเนื้อขา

3. หลังการเดินทาง

 • ควรพักผ่อนเต็มที่ เมื่อถึงปลายทาง เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

imsis243-042

4. การแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบิน

 • แจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สายการบิน หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างระหว่างเดิน ทาง เช่น O2 บนเครื่องบิน รถเข็น อาหารเฉพาะ
 • หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน เพื่อประกาศหาแพทย์ที่โดยสารมาด้วย เพื่อช่วยตรวจ ดูแลสุขภาพ ให้คำแนะนำเท่าที่จะทำได้