fbpx

กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรทางกาย (Physical Activity) หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายใด ๆ ที่มีการใช้กล้ามเนื้อ แบ่งเป็น 3 ระดับตามการเคลื่อนไหว
1) กิจกรรมทางกายระดับเบา การเคลื่อนไหวที่น้อยในการออกแรง เน้นกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยน้อย เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
2) กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง เป็นกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยปานกลาง โดยที่ระหว่างทำกิจกรรมยังสามารถพูดเป็นประโยคได้ มีเหงื่อซึม ๆ
หากวัดอัตราการเต้นของหัวใจจะมีระดับของชีพจรอยู่ที่ 120-150 ครั้ง/นาที
3) กิจกรรมทางกายระดับหนัก เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยมาก ทำกิจกรรมซ้ำต่อเนื่องด้วยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การวิ่ง
การเดินขึ้นบันได การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา โดยที่ระหว่างทำกิจกรรมไม่สามารถพูดได้เป็นประโยค หรือรู้สึกเหนื่อยหอบ หากวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
จะมีระดับชีพจรอยู่ที่ 150 ครั้ง/นาที ขึ้นไป

หากไม่เคยทำกิจกรรมทางกายมาก่อนเลย ควรค่อย ๆ เริ่มทำจากเบาไปหนัก จากช้าไปเร็ว ตามที่ร่างกายสามารถทำได้และพึงระลึกไว้เสมอว่าการขยับไม่ว่ามากหรือน้อยย่อม “ดีกว่าไม่ขยับเลย”

กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
1. เน้นการทำกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค ที่พัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
1.1 ระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ หรือวันละ 30 นาที 5 วัน/สัปดาห์
เช่น เดินเร็ว ทำสวน ปั่นจักรยาน หรือทำความสะอาดบ้าน
1.2 ระดับหนักอย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์ หรือวันละ 15 นาที 5 วัน/สัปดาห์ เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ หรือเล่นกีฬา
2. กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของมวลกระดูก อย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ เช่น ออกกำลังกายในน้ำ รำมวยจีน

Senior Men and Women Enjoying Aerobics in a Swimming Pool


3. กิจกรรมการพัฒนาความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ โดยการยืดกล้ามเนื้อจนรู้สึกตึง และหยุดค้างไว้ 15 วินาที/ครั้ง ทำประมาณ 10 นาที/วัน และอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ เช่น โยคะ รำไม้พลอง

4. การบริหารสมอง ประสาทสัมผัส ความจำและอารมณ์ เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินจงกมรม เล่นเกมคิดคำนวณ พูดคุยกับเพื่อน หรือเล่นดนตรี

5. เปลี่ยนอิริยาบถ โดยให้ลุกเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่งหรือนอนราบ จากกิจกรรมการนั่งดูทีวี อ่านหนังสือ เล่นโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ทุก ๆ 2 ชั่วโมง
โดยการยึดเหยียดกล้ามเนื้อจนรู้สึกตึง เดิน หรือทำงานเบา ๆ ภายในบ้าน

 

>> ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมทางกาย <<

  • ผู้สูงอายุควรมีการประเมิณความพร้อมของร่างกายและกล้ามเนื้อก่อนว่าเหมาะสมจะทำกิจกรรมระดับไหน ประเภทใด
  • ควรมีกิจกรรมทางกายตามความสามารถและตามสภาวะที่ร่างกายจะเอื้ออำนวย
  • ควรทำกิจกรรมทางกายจากช้าไปหาเร็ว เบาไปหาหนัก เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวได้
  • ควรเริ่มต้นจาการมีกิจกรรมทางกายในกิจวัตรประจำวันก่อน และมีการอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียด (Warm up) และคลายอุ่น (Cool Down)
  • ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การทำกิจกรรมทางกาย เช่น ปรับพื้นและทางเดินให้เรียบ ไม่มีขั้น มีแผ่นยางกันลื่น หรือมีราวจับ
  • เรียนรู้อาการที่ควรหยุดการทำกิจกรรมทางกาย และควรปรึกษาแพทย์

การทำกิจกรรมทางกายเป็นเรื่องที่ควรทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะในวัยผู้สูงอายุเท่านั้น สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย เพียงแต่ในวัยสูงอายุอาจมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน
ตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล จะขยับร่างกายได้มากหรือน้อย ร่างกายก็ควรมีการเคลื่อนไหวนะคะ
Elife นอกจากจะมีรถเข็นแมนนวล และรถเข็นไฟฟ้าแล้ว ทางร้านเรายังมีรถเข็นช่วยเดินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยับร่างกายด้วยค่ะ >>https://www.elifegear.com/shop/ew-021-rollator-3in1-ultralight/

 

รีวิว รถเข็นช่วยเดิน EW-21 >>https://youtu.be/0pvZQN6zr-U

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : PA Guidelines สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.