fbpx

ไวรัสโคโรน่า

ไวรัสโคโรน่า

การระบาดของ “ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019” เป็นไวรัสตัวใหม่ที่ถูกเรียกในชื่อ ‘2019-nCoV’ หรือ โรคทางเดินหายใจร้ายแรง ที่เกิดจากไวรัสโคโรน่า ข้ามสปีชีส์จากค้างคาวผ่านงูเห่ามาติดเชื้อในคน ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ เริ่มระบาดในประเทศจีน เมืองอู่ฮั่น

กลุ่มเสี่ยงโรคปอดอักเสบติดเชื้อ: บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปอดอักเสบติดเชื้อ ได้แก่

 1. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
 2. เด็กที่มีอายุน้อยกว่า  2 ปี 
 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจโรคปอด โรคไต โรคเบาหวาน โรคตับ
 4. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส  HIV โรคมะเร็ง 
 5. ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

อาการที่เป็นสัญญาณของผู้ติดเชื้อ

 1. ไข้ขึ้นสูงเกิน 38 องศา
 2. อาการคล้ายไข้หวัด
 3. จาม ไอแห้ง เจ็บคอ
 4. หอบ หายใจเหนื่อยติดขัด
 5. ถ่ายเป็นของเหลว ท้องเสีย

อาการเมื่อติดเชื้อขั้นรุนแรง

 1. ไข้ขึ้นสูง
 2. ปอดอักเสบ
 3. ไตวาย
 4. เสียชีวิต

การแพร่เชื้อ

 1. เชื้อจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนสำลักลงไปในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
 2. การนำเชื้อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างโดยตรง ผ่านการไอ จาม หรือหายใจรดกัน  ซึ่งเป็นการนำเชื้อที่อยู่ในละอองฝอยขนาดเล็กเข้าสู่ปอดโดยตรง
 3. การแพร่กระจายผ่านการติดเชื้อในกระแสเลือด
 4. การลุกลามจากการติดเชื้อจากอวัยวะข้างเคียง เช่น การเป็นฝีในตับแตกเข้าปอด
 5. การใช้ของส่วนตัวร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ
 6. การสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ จากทาง ตา จมูก ปาก 

วิธีป้องกันเบื้องต้น

 1. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ผู้คนเยอะ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใส่หน้ากากอนามัย
 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ
 3. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
 4. หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่มีสัตว์มีชีวิต 
 5. หลีกเลี่ยงการทานอาหารไม่สุก 
 6. หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกัน
 7. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 8. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

อู่ฮั่น จุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส และเป็นเมืองที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ในตอนนี้ ยังไม่มีวิธีรักษา หรือวัคซีนเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถหายได้ เพราะก็มีผู้ที่หายจากโรคแล้วด้วย โดยส่วนใหญ่ฟื้นตัวได้ด้วยตนเอง แต่ก็ไม่ควรประมาทต้องดูแลสุขภาพกันนะคะ