fbpx

Sticker Wheelchair

Sticker Wheelchair

Sticker Wheelchair

Sticker

                     ปัจจุบันสิ่งอำนวยความสะดวกมีมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ให้ดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้น เราอาจจะพบเห็นได้จากรอบๆตัวเรา หรือตามสถานที่สาธารณะทั่วไป ทั้งนี้จุดประสงค์ที่แท้

จริงคือ เพื่อช่วยให้เรามีเวลาในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีเวลาออกไปทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้เจอสิ่งที่น่าอัศจรรย์ต่างๆมากมาย

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ รถเข็นนั่ง/รถเข็นไฟฟ้าร่วมถึงรถเข็นช่วยเดิน  อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้กลับ

มามีชีวิตใหม่ที่ดีอีกครั้ง มีอิสระในการเคลื่อนที่เพื่อพบเจอสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้เสริมสร้างความสุขทำให้มีรอยยิ้ม โลกของเราของน่าอยู่สดใสมากขึ้น

เครดิตภาพ:https://auto.mthai.com/news/tips/35384.html
เครดิตภาพ:https://auto.mthai.com/news/tips/35384.html

ปัจจุบันเราอาจจะสังเกตุได้ตามพื้นที่สาธารณะทุกพื้นที่ เช่น โรงพยาบาล  ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการร่วมถึงเอกชน  ฯลฯ มักจะเห็น พื้นที่สำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ อาทิเช่น

ลานจอดรถ ห้องน้ำ พื้นต่างระดับ เพื่ออำนวยความสะดวกเวลาเข้าไปใช้บริการพื้นที่เหล่านี้ แต่ในขณะเดียวกันการที่เราจะใช้พื้นที่เหล่านี้ได้ต้องมีสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงสถานะในการใช้งาน เช่นหาก

ต้องการใช้พื้นที่จอดรถสำหรับ ผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ ร่วมถึงผู้สูงอายุ ที่รถยนต์ควรมี Sticker Wheelchairติดที่ท้ายรถ เพื่อบ่งบอกว่าบนรถยนต์คันนี้มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ร่วมถึงผู้ทุพพลภาพมาด้วย

เพราะส่วนมาก พื้นที่ จอดรถเหล่านี้จะสร้างใกล้กับทางเข้า-ออกเพื่ออำนวยความสะดวก ไม่ต้องเดินไกล เข้าไปในสถานที่นั้นๆได้ง่าย  ประโยชน์ของสติกเกอร์ มีมากเลยทีเดียว เพราะบอกถึงสถานะของ

ผู้ใช้งาน ขณะที่เราไปใช้พื้นที่บริการเหล่านี้ก็จะได้รับการบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่นั้นๆและที่สำคุญมีความปลอดภัยสูงมากด้วยค่ะ

สำหรับลูกค้าเก่าของElifeสามารถรับ Sticker Wheelchairติดท้ายรถยนต์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้เพียงติดต่อกลับมาหาเรา ทางเราจะจัดส่งสติ๊กเกอร์ให้ทันทีค่ะ 🙂