fbpx

กรุงเทพ – ชลบุรีและระยอง ตอนที่1

กรุงเทพ – ชลบุรีและระยอง ตอนที่1

224

เส้นทาง กรุงเทพ – ชลบุรีและระยอง

พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขาลูกเตี้ยๆ มีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำตราด แม่น้ำระยอง และแม่น้ำประแสร์ ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ชายฝั่งทะเล ที่เรียบยาว โค้งเว้า ท้องทะเลตะวันออกเต็มไปด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่หลายแห่ง ที่สำคัญได้แก่ เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ในจังหวัดตราด เกาะเสม็ด เกาะมัน จังหวัดระยอง เกาะล้านเกาะสีชัง ในจังหวัดชลบุรี ส่วนบริเวณปากแม่น้ำเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนโคลนตมที่แม่น้ำสายต่างๆพัดพามา เป็นบริเวณที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันออก
จากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และท้องทะเลที่กว้างใหญ่ ประชากรจึงประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยแต่ละจังหวัดจะมีความโดดเด่นในแต่ละด้าน เช่น อุตสาหกรรม อุทยานแห่งชาติ และการค้าอัญมณี นอกจากนี้ จังหวัดทั้ง 4 ในภาคตะวันออกยังเป็น สุดยอดของแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากที่สุดด้วย ทุกองค์ประกอบของ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงถูกรวมไว้ ณ ภูมิภาคแห่งนี้
ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ – ชลบุรี 2 วัน 1 คืน
วันที่ 1
ช่วงเช้า
– ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ทางถนน Motor Way
– แวะพักผ่อน บนถนน Motor Way (พร้อมรับประทานอาหารเชา้้)
– เดินทางต่อเพื่อมุ่งสู่ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้านาจาไทจื้อ)
– เดินทางสู่ ชายหาดบางแสน
– รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหาร มุมอร่อย ศรีราชา
ช่วงบ่าย
– เดินทางสู่ พัทยา แวะชมอันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ ตลาดน้ำ ๔ ภาค โรงละคร “อลังการ”
– รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารสุดทางรัก สาขา 2
– เดินทางไปที่พักโรงแรมเบสเวสเทิร์น ศูนย์พระมหาไถ่ โรงแรมไดอานา การ์เด้น โรงแรมฮาร์ดร็อค โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์
วันที่ 2
ช่วงเช้า
– ออกเดินทางจากพัทยาสู่จังหวัดระยอง
– แวะท่องเที่ยวและรับประทานอาหารได้ที่สวนสภุทัราแลนด และร้านอาหารมาบตอง
ช่วงบ่าย
– แวะท่องเที่ยวที่พระเจดีย์กลางน้ำ สวนศรีเมือง อนุสาวรีย์สุนทรภู่
– เดินทางไปที่พักโรงแรมสตาร  โรงแรมโนโวเทล ริมเพ หรือกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

225

 

 

จังหวัดชลบุรี หรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆ ว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน อีกทั้งมีชุมชนอยู่อาศัยย้อนไปได้ถึงยุคทวารวดี กลายเป็นแหล่งสั่งสมอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ สำหรับคนทั่วไปแล้ว ชลบุรีอาจเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพฯ โดยเฉพาะหาดบางแสนและพัทยา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างก็เดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยสดงดงามของชายทะเลตะวันออก อันมีมนต์เสน่ห์แห่งนี้ปีละหลายล้านคน
ที่มา : http://www.chonburi.go.th

 

226 227
 

ที่ตั้ง : 1/13 ม.5 ถ.อ่างศิลา-บางเสน ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี

Tel. 0 3839 8381-4, 0 3839 8399

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมหรือศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างอย่างสวยงาม ตั้งอยู่ริมเส้นทางเลียบชายทะเลจากอ่างศิลาไปเขาสามมุข โอ่โถงด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ประกอบด้วยอาคารหลัก 3 หลัง จุดเด่นที่สำคัญ ได้แก่ รูปปั้นมังกรซึ่งมีถึง 2,840 ตัว กระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ เสาฟ้าดิน และเป็นที่ที่มีองค์ไท้ส่วยเอี้ย (ดาวเทพคุ้มครอง) ครบ 60 องค์ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เดิมเป็นศาลเจ้าขนาดเล็ก สร้างขึ้นโดย อาจารย์สมชาย เฉยศิริ เมื่อปี พ.ศ.2534 ต่อมาศิษยานุศิษย์ที่เลื่อมใส ได้บริจาคสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่ ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2541 สมเด็จพระสังฆราชฯเสด็จมาเป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธ 7 องค์ และพระราชทานนามศาลเจ้าแห่งนี้ว่า “วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม” ซึ่งมีความหมายว่าที่สถิตของเทพเจ้าทั้งหลาย

 ที่มา : http://www.teawmuangthai.com

228229

 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ทางเดินทางเชื่อม มีพื้นผิววัสดุที่เหมาะสม มีความกว้างเพียงพอ แต่มีพื้นต่างระดับโดยไม่ได้จัดทำทางลาดไว้ ทำให้คนพิการและผู้สูงอายุสัญจรไม่สะดวก
ราวจับ ติดตั้งราวจับบริเวณบันไดไว้แต่ราวจับใหญ่เกิน ทำให้จับไม่สะดวก
ลิฟต์ ไม่เป็นลิฟต์เฉพาะ แต่จัดลิฟต์ให้คนพิการและผู้สูงอายุ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้
คนพิการเข้าถึงได้แต่ต้องมีผู้ช่วย โดยสามารถเข้าไปสักการะได้ถึงภายในศาลเจ้า

 

230231
 

ที่ตั้ง : ถนนหาดบางแสน 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมาช้านาน อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 13 กิโลเมตร มีบริเวณหาดทรายยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร กว้าง 50-200 เมตร ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน ทั้งสถานที่พัก ห้องอาบน้ำจืด ร้านอาหารทะเล และอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ เช่น เรือกล้วย สกู๊ตเตอร์ ห่วงยาง จักรยานเช่า ปัจจุบันบางแสนได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมทางด้านทัศนียภาพริมหาด การจัดระเบียบหาด การรักษาความสะอาดและการควบคุมราคาสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว ให้เป็นที่นิยมอย่างไม่เสื่อมคลาย
ถนนเลียบชายหาดซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ ทำให้ดูสวยงาม และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวิ่งออกกำลังกาย หรือ ถีบจักรยานเล่นชมวิวตลอดชายหาดซึ่งตลอดทั้งสองข้างทางในปัจจุบันมีการปลูกต้นมะพร้าวตลอดแนวไว้ให้ร่มเงา ความร่มรื่นแม้ในเวลากลางวันชายหาดบางแสนจึงเป็นอีกสถานที่ที่น่าสนใจในวันหยุด ห่างจากกรุงเทพไม่มากนัก ใช้เวลาเดินทางราว 1 ชั่วโมง

 

232233
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ที่จอดรถ ไม่ได้จัดที่จอดรถคนพิการและผู้สูงอายุไว้โดยเฉพาะ
ทางลาด มีการจัดทางลาดไว้บริเวณพื้นต่างระดับ ในบางจุด
ทางเดินทางเชื่อม มีพื้นผิววัสดุที่เหมาะสม มีความกว้างเพียงพอ และทางที่จะเข้าสู่ทางเดินมีแท่งคอนกรีต กีดขวางทาง
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้
คนพิการสามารถเข้าถึงได้ แต่ต้องมีผู้ช่วย หากต้องการลงไปถึงบริเวณชายหาด

 

234235
 

ที่ตั้ง : เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เป็นหาดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองพัทยา เดิมชื่อว่า ทัพพระยา เนื่องจากพระเจ้าตากสินยกทัพมาพักอยู่ในบริเวณชายหาดก่อนที่จะไปถึงเมืองจันทบุรี ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีโรงแรมและสถานบันเทิงบริการตลอดเวลารวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นหาดที่มีถนนเลียบชายหาดที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด ชายหาดทางด้านเหนือเป็นบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบนักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำ นั่งเล่นพักผ่อน หรือเล่นกีฬาทางน้ำต่างๆ ส่วนชายหาดช่วงกลางไปจนถึงสุดหาด ทางด้านใต้เป็นบริเวณที่มีธุรกิจการบริการหนาแน่น ทั้งแหล่งอาหาร เครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนแหล่งบันเทิงต่างๆ มากมาย
พัทยา ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของอ่าวไทย ไปตามทางหลวงสายสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ประมาณ 150 กิโลเมตร การเดินทางไปพัทยาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา-ตราด) ถึงบ้านนาเกลือกิโลเมตรที่ 150 มีแยกขวาเข้าพัทยา
ที่มา : http://www.moohin.com

 

236237
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ที่จอดรถ ไม่ได้จัดที่จอดรถไว้โดยเฉพาะ ต้องจอดบริเวณข้างถนน
ทางเดินทางเชื่อม มีพื้นผิววัสดุที่เหมาะสีความกว้างเพียงพอ
ทางลาด มีทางลาดเพื่อเชื่อมทางเดินตลอดสาย
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายสัญลักษณ์บริเวณทางลาด
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้
คนพิการสามารถเข้าถึงได้ แต่ต้องมีผู้ช่วย หากต้องการลงไปถึงบริเวณชายหาด

 

238239
 

ที่ตั้ง : 22/22 หมู่ 11 ถนน.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
Tel. 0 3875 6879 Fax. 0 3875 6879
อันเดอร์วอเตอร์เวิล์ดพัทยา เป็นแหล่งรวมพันธุ์ปลาทะเลในด้านอ่าวไทย นักท่องเที่ยวสามารถชมผ่านมิติใหม่ โดยเดินลอดอุโมงค์แก้วที่เปิด ให้เห็นปลาประเภทต่างๆ ที่ว่ายอยู่รอบๆ ได้ถึง 180 องศา อุโมงค์มีความยาว 105 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โซนปะการัง มีปลาสวยงามซึ่งหาดูได้ยาก เช่น ปลาสิสมุทร ปลาพยาบาล ปลาผีเสื้อ ฯลฯ โซนปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน โซนเรืออับปาง มีปลาประมงต่างๆ เช่น ปลาเก๋า ปลาจาระเม็ด ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีการแสดงให้อาหารสัตว์ทั้งบนผิวน้ำ และดำไปให้อาหารใต้น้ำเป็นรอบๆ ในแต่ละโซน เมื่อเข้าไปถึงจะมีการจำลองชายฝั่งหาดทรายและแก่งหิน มีการแสดงปะการังสีสดใส มีปลาต่างๆ ว่ายน้ำและยังมีฉลามกบ ดาวทะเล สถานที่แห่งนี้มีการจัดการสัญจรได้อย่างดี เดินทางเดียวห้ามย้อนเดินชมไปเรื่อย เหมือนเดินอยู่ใต้ทะเลและเมื่อทันทีที่ก้าวเข้าไปสู่อุโมงค์ จะมีปลานับร้อยๆ ว่ายต้อนรับท่านอยู่รอบๆ อันเดอร์วอเตอร์เวิล์ดนี้ ถือว่าสมบูรณ์และเหมาะสำหรับการเที่ยวและศึกษาความรู้ทางทะเล
240241
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด มีทางลาดเข้าอาคาร คนพิการและผู้สูงอายุสามารถใช้ได้โดยสะดวก
ห้องส้วม จัดห้องส้วมโดยเฉพาะไว้
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายรูปคนพิการติดหน้าห้องน้ำ
ทางเดินทางเชื่อม มีพื้นผิววัสดุที่เหมาะสม ความกว้างเพียงพอ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

242243
 

ที่ตั้ง : บึงน้ำจืด ถ.สุขุมวิท-พัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งใหม่กลางใจเมืองพัทยา และถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบง่าย เรียนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ำ ตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีเสน่ห์ในสี่ภาคของไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้
ณ ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม นั่งเรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การค้าทางน้ำ ตื่นตาไปกับร้านค้าเรือนไทยไม้สักทั้งหลังที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตลาดน้ำ จุดเด่นของเรือนไม้สักแต่ละภาคที่สังเกตได้ง่ายๆ คือ หน้าจั่วที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามภาค มีจำนวนรวม 43 หลัง ซุ้มลีลาวดีและซุ้มกล้วยไม้ เป็นจุดพักผ่อน รวมถึงลานสล้อที่เป็นลาน “กิจกรรมการแสดงของภาคเหนือ”

 

244 245
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ที่จอดรถ จัดที่จอดรถเฉพาะ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุไว้ 1 ที่
ห้องส้วม มีการจัดห้องส้วมเฉพาะสำหรับคนพิการไว้
ทางลาด มีทางลาดเชื่อมอาคาร ควรมีผู้ช่วยเหลือคนที่ใช้ Wheel Chair ในการขึ้นทางลาด
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายสัญลักษณ์ติดหน้าห้องน้ำ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้