fbpx

5เคล็ดลับ…ดูแลสูงวัยช่วงหน้าฝน

5เคล็ดลับ…ดูแลสูงวัยช่วงหน้าฝน

ช่วงที่ฝนตกบ่อย ๆ การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ การละเลยอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ เช่น โรคปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การดูแลสุขภาพจึงยิ่งสำคัญ สำหรับผู้สูงอายุมีข้อแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ

(ภาพจาก Freepik)

1. หลีกเลี่ยงการโดนละอองฝนหรือเปียกฝน
ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการโดนละอองฝนหรือเปียกฝน หากเปียกฝนให้รีบอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้ง ใส่ถุงเท้าให้ความอบอุ่น ห่มผ้าเวลานอน เพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด เป็นต้น

2. ระวังอุบัติเหตุการลื่นล้ม
เนื่องจากเมื่อฝนตก พื้นหรือทางเดินเปียก มักทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรง เช่น ศีรษะกระแทกพื้นได้รับการกระทบกระเทือน เป็นต้น ผู้สูงอายุจึงต้องเดินด้วยความระมัดระวัง ควรเลือกรองเท้าที่สวมใส่กระชับ มีดอกยางยึดเกาะพื้นได้ดี หรือมีอุปกรณ์พยุงช่วยในการเดิน

3. ระวังโรคไข้เลือดออก
เมื่อเข้าสู่หน้าฝน สถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกมักเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเมื่อฝนตกทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ผู้สูงอายุก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยง การป้องกันดูแลทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรอบ ๆ บ้านจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ

4. หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ชื้น
สภาพแวดล้อมที่ชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรีย ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุซึ่งมีภูมิต้านทานน้อยกว่าคนทั่วไปอาจเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยในเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ควรจัดสถานที่ที่ผู้สูงอายุอาศัยให้อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดส่องถึงเพื่อดูดซับความชื้น และผู้สูงอายุควรพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ

5. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ
ในบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วงขัง สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจจะมีความเสี่ยงติดเชื้อลุกลาม กรณีที่มีบาดแผลควรรีบล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่า


ที่มา : https://www.tht.co.th/blog/Rain-Health-THTKnow89/