fbpx

กรุงเทพ – นครราชสีมาและนครพนม ตอนที่1

กรุงเทพ – นครราชสีมาและนครพนม ตอนที่1

Link ตอนที่1 ตอนที่2 ตอนที่3 ตอนที่4 ตอนจบ
94

 

เส้นทาง กรุงเทพ – นครราชสีมาและนครพนม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งประเทศตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช ภูมิประเทศ ทั้งภาคยกตัวสูงเป็นขอบแยกตัวออกจากภาคกลางอย่างชัดเจน ประกอบด้วยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ชาวอีสานที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงโคราชนี้จะประกอบด้วยกลุ่มชนหลายเผ่าเช่น ชาวไทยอีสาน ลาว เวียดนาม(ญวน) เขมร ส่วย (กุย) แสก ย้อ ผู้ไทย กะโส้ (โซ่) รวมทั้งไทยโคราช ซึ่งแต่ละเผ่ามีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีการดำเนินชีวิต แต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยึดมั่นอยู่ในจารีตประเพณี ที่เรียกว่า “ฮีตบ้านคองเมือง” และ “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” สอนให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมกิจกรรมสังคม และงานบุญงานกุศลเป็นประจำ ทำให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของชนต่างๆ เหล่านี้มีความสงบสุขตลอดความสงบสุขตลอดมาตราบถึงปัจจุบัน
ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยมศาสนาและรูปแบบการดำเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ และมีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งเราสามารถสังเกตรูปแบบวัฒนธรรมที่ ดีงามของชาวอีสานผ่านประเพณีต่างๆ ที่ชาวอีสานจัดขึ้นซึ่งสามารถถ่ายทอด วัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี
ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ – โคราช ขอนแก่น อุดร สกลนคร นครพนม หนองคาย
วันที่ 1
– ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
– แวะพักผ่อนที่ศูนย์สารสนเทศลิปตพัลลภ ที่พักริมทางลำตะคอง
– เลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่ด่านเกวียน และเดินทางไปไหว้ย่าโม
– รับประทานอาหารกลางวัน
– แวะชมปราสาทหินพิมาย
– กลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ หรือเดินทางไปพักผ่อนที่โรงแรมโฆษะ หรือโรงแรมพูลแมน จ. ขอนแก่น
วันที่ 2
– ชมพิพิธภัณฑ์ โฮง มูน มัง
– พักผ่อนที่อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง
– ชมพิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์ ภูเวียง
– เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพหรือเดินทางไปพักผ่อนที่ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์รอยัล จ. อุดรธานี
วันที่ 3
– ชมพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง และหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน
– รับประทานอาหารกลางวันได้ที่ VT แหนมเนืองและพรแหนมเนือง
– เดินทางไปสักการะหลวงพ่อพระใส ที่วัดโพธิ์ชัย จ. หนองคายและแวะเที่ยวชม ศาลาแก้วกู่
– รับประทานอาหารเย็นที่ แดงแหนมเนือง
– พักผ่อนที่โรงแรม รอยัลแม่โขง หนองคาย และเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ หรือ
– เดินทางไป จ. นครพนม พักผ่อนที่ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว
– สักการะพระธาตุท่าอุเทน
– เดินทางไปสักการะพระธาตุพนม และพระธาตุศรีคุณ
– เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

95
 

นครราชสีมา หรือที่เรียกว่า “โคราช” เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๕๙ กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเดินป่าศึกษาธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจริมอ่างเก็บน้ำ ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ และเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานต้นตำรับ ก่อนกลับยังได้ซื้อหาสินค้าเกษตรหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีให้เลือกอีกมากมาย
คำว่า นครราชสีมา เกิดจากการรวมชื่อเมืองโบราณสองเมือง คือ เมืองโคราชและเมืองเสมา ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโนนสูง นครราชสีมาเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณหลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยที่มีการของวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมแบบขอมเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เคยมีฐานะเป็นเมือง “เจ้าพระยามหานคร” เช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชทางภาคใต้ มีอำนาจปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ในอีสานหลายแห่ง จนมาถึงปัจจุบันก็ยังคงความสำคัญอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านคมนาคม เศรษฐกิจของภาคอีสาน

 

9697
 

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
Tel. 044-471568
ปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ใหญ่โตและงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ในครั้งนั้นเมืองพิมายเป็นเมืองใหญ่ของขอมบนแผ่นดินที่ราบสูงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ด้วยศิลปะแบบปาปวนเช่นเดียวกับปราสาทหินพนมวันและปราสาทหินพนมรุ้ง แต่แตกต่างกันตรงที่ปราสาทหินพิมายจะหันหน้าไปยังทิศใต้คือประเทศเขมร ในการเดินทาง เข้าสู่ศาสน
สถาน อันศักดิ์สิทธิ์ จะเริ่มต้นที่สะพานนาคราช เป็นรูปพญานาคเจ็ดเศียร นำไปซุ้มประตู และกำแพงแก้วเมื่อเดินผ่านกำแพงแก้วแล้ว ก็จะถึงชานชาลา เป็นเส้นทางนำไปสู่ระเบียงคด จากนั้นจะถึงปราสาทประธาน หอพราหมณ ์ปรางค์์หินแดง และ ปรางค์พรหมทัต โดยที่ทับหลังของปราสาทประธานด้านทิศใต้ จะเป็นรูปศิวนาฏราช ส่วนทางด้านทิศอื่นๆ จะเป็นภาพเรื่องเล่าจากรามเกียรติ์และเรื่องราวทางพุทธศาสนา

 

98 99
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ที่จอดรถ ไม่มีที่จอดรถเฉพาะของคนพิการ แต่ที่จอดรถอยู่ใกล้ทางเข้าออก
ทางเดินทางเชื่อม อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก แต่วัสดุพื้นผิวบางแห่งเป็นหินขรุขระ
ห้องส้วม จัดห้องส้วมเฉพาะให้คนพิการ มีราวจับและป้ายสัญลักษณ์
ทางลาดเข้าอาคาร มีทางลาดเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายและห้องส้วม
หมายเหตุ ผู้ที่ใช้ Wheel Chair ไม่สามารถเข้าชมถึงตัวปราสาทได้ แต่สามารถชมบริเวณรอบๆ ได ้สำหรับผู้สูงอายุควรมีผู้ช่วยเหลือในการเข้าชมเพราะบันไดค่อนข้างชัน
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

100101
 

ที่ตั้ง : อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) หน้าซุ้มประตูชุมพล อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่หน้าซุ้มประตูชุมพล ซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าทางด้านทิศตะวันตก อนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ สูง 1.85 ม. แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทาน มือขวากุมดาบ ที่ฐานอนุสาวรีย์มีอัฐิของท่านบรรจุไว้ ท่านผู้หญิง วีรสตรี ผู้กอบกู้อิสรภาพ นครราชสีมา ท้าวสุรนารีได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อ พ.ศ.2395 อายุ 81 ปี พลตรีเจ้าพระยาสิงหเสนีผู้สำเร็จราชการ เมืองนครราชสีมาได้บริจาคทรัพย์สร้างกู่บรรจุพระอัฐิขึ้นใหม่ที่วัดกลาง ต่อมากู่ได้ทรุดโทรมลงมาก พระยากำธรพายัพทิศ ผู้ว่าฯ พร้อมด้วยข้าราชการและชาวเมืองได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ด้วยทองแดงนำอัฐิ ของท่านมาบรรจุไว้ใต้ฐานรอง สร้างเสร็จประดิษฐานไว้ ณ ประตูชุมพลนี้ เมื่อวันที่15 มกราคม พ.ศ.2477

 

102103
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ที่จอดรถ ไม่มีที่จอดรถเฉพาะของคนพิการ แต่จอดรถบนถนนรอบๆ อนุสาวรีย์
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อนุสาวรีย์
ลิฟต์ มีลิฟต์ยกขึ้นไปบนลานอนุสาวรีย์ บริเวณด้านหลัง ปกติจะปิดไว้ ถ้าจะใช้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่
ทางเดินทางเชื่อม พื้นเรียบ โดยมีพื้นผิวต่างสัมผัสรอบๆ
บริการที่จัดสำหรับคนพิการ เคาน์เตอร์ขายเครื่องสักการะไม่สูง
บันได ขั้นบันไดกว้างและไม่สูง
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

104105
 

ที่ตั้ง : ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ห่างจากตัวเมือง 15 กิโลเมตร
Tel. 0-1929-8368,0-4433-8444
ด่านเกวียนมีชื่อเสียงมาก ในฐานะที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้สวยงาม มีรูปแบบที่แปลกและหลากหลาย แต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมของกรรมวิธีการปั้น และใช้ดินดำสัมฤทธิ์ ที่มีเอกลักษณ์ของสีเป็นเครื่องปั้นแบบด่านเกวียนไว้โดยเฉพาะ
ปัจจุบันด่านเกวียน มีชื่อเสียงมาก ในฐานะที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม ที่มีเอกลักษณ์ของสีเป็นเครื่องปั้นแบบด่านเกวียนไว้ ภายในศูนย์ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 70 ร้านค้า มีสินค้าให้เลือกสรรหลากหลาย อาทิ เช่น เครื่องปั้นดินเผา งานหินทราย ผ้าไหมไทยและผ้าพื้นบ้านนานาชนิด ศิลปะภาพวาดติดผนัง งานไม้จากภาคเหนือ ดอกไม้ยางพาราและอื่นๆ จากฝีมือคนไทย สินค้าตกแต่งบ้าน และสวน ของฝาก ของที่ระลึก

 

106107
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ที่จอดรถ ไม่มีที่จอดรถเฉพาะของคนพิการ แต่ที่จอดรถเป็นลานกว้างหน้าร้านขายของ
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่ร้านค้าในบางร้าน
ทางเดินทางเชื่อม พื้นมียกระดับเล็กน้อย บางแห่งเป็นพื้นกรวด
ห้องส้วม ไม่จัดให้มีห้องส้วมไว้เฉพาะ ทางเข้าห้องส้วมยกระดับขึ้น
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

108109
 

ที่ตั้ง : อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ในเขตอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นจุดพักรถเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถและผ่อนคลายความเครียด จากการเดินทาง บนเนื้อที่ 37 ไร่ เป็นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง สมบูรณ์ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
สวนน้าชาติ นอกจากจะเป็นจุดแวะพักรถ มีวิวสวยงามแล้ว ยังมีศูนย์ลิปตพัลลภ ลำตะคอง ซึ่งเป็นศูนย์แสดง เรื่องราวของ จ.นครราชสีมาและวัตถุโบราณต่างๆ ให้ชมกัน เดิมทีปากช่อง เป็นเมืองแห่งการเกษตร แต่พลเอกชาติชาย นายกฯ คนที่ 17 ของไทยได้พัฒนาให้เมืองโคราชรุ่งเรืองมากๆ ในยุคนั้น

 

110111
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ที่จอดรถ จัดที่จอดรถไว้แต่ไม่มีที่จอดรถเฉพาะของคนพิการ
ทางลาด มีทางลาดสู่ร้านค้าและห้องส้วม
ทางเดินทางเชื่อม พื้นเรียบมียกระดับเล็กน้อย
ห้องส้วม จัดให้มีห้องส้วมไว้เฉพาะ
บริการที่จัดสำหรับคนพิการ เคาน์เตอร์ไม่สูง
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายบอกตำแหน่งห้องส้วมคนพิการและผู้สูงอายุ
หมายเหตุ ห้องส้วมคนพิการอยู่ภายในบริเวณร้านค้า
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี