fbpx

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอนจบ

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอนจบ

Link ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4  ตอนที่5  ตอนจบ74 75

 

ที่ตั้ง : 333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย
Tel. 0-5391-7097 Fax. 0-5391-7093
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพ ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ในประเทศไทยและในภูมิภาค รวมทั้งเป็น ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีน – ไทย ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนแท้ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนจากมณฑลเสฉวน กระเบื้องหลังคา รูปปั้นประดับหลังคา สิงโตแกะสลักด้วยหินอ่อน โดยนำมาจากประเทศจีนภายในจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศจีน และมีห้องสมุดให้ค้นคว้า
ที่มา : http://www.thai2trip.com/

 

76 77
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด มีการจัดทางลาดไว้ ผู้ที่ใช้ Wheel Chair สามารถเข้าถึงได้โดยตลอด
ป้ายสัญลักษณ์ จัดเป็นป้ายห้องส้วมและที่จอดรถ
ห้องส้วม มีห้องส้วมเฉพาะสำหรับคนพิการ
ที่จอดรถ มีที่จอดรถเฉพาะสำหรับคนพิการ
ราวจับ มีการจัดราวจับตามทางเดิน ทางลาด ไว้ทั้งสามระดับรวมถึงราวจับภายในห้องส้วมคนพิการ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดีมาก

 

7879
 

ที่ตั้ง : 313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
Tel. 0 5371 1968
อยู่บริเวณพื้นราบทางตะวันตกของตัวเมืองเชียงราย ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่อบรมเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในภาคเหนือ ปัจจุบันเป็นอุทยานศิลปะและวัฒนธรรมอันรื่นรมย์ด้วยหมู่ไม้นานาพรรณ ในพื้นที่ 150 ไร่ เหมาะสำหรับผู้แสวงหาความสงบเงียบ และแรงบันดาลใจอันเกิดจากธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น
การเดินเล่นในอุทยานแห่งนี้เป็นประสบการณ์พิเศษในอุทยานมีไม้ป่านานาพันธุ์ มีพระรูปปั้นของสมเด็จพระรูป ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเป็นผลงานของคุณมีเซียม ยิบอินซอย มีอาคารศิลาแลงหลังคาเป็นเกล็ดไม้สักซึ่งเรียกว่า “หอคำน้อย” เก็บภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นบนกระดานไม้สัก สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยช่างชาวไทยลื้อ ภาพแสดงให้เห็นความเป็นอยู่ การแต่งกายและวัฒนธรรมล้านนา เมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว
ที่มา : http://travel.sabsan.com/

 

8081
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด ไม่มีพื้นต่างระดับ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เลย
ป้ายสัญลักษณ์ มีสัญลักษณ์บริเวณหน้าห้องส้วม
ห้องส้วม จัดห้องส้วมสำหรับคนพิการไว้โดยเฉพาะ
สามารถสัญจรได้ทั่วบริเวณแต่ไม่สามารถเข้าอาคารได้
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

8283
 

ที่ตั้ง : ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
Tel. 0-5367-3579, 0-5367-3539
วัดร่องขุ่น(Wat Rong Khun)ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่พ.ศ. 2540 จากเดิมมีเนื้อที่3ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาค คือคุณวันชัย วิชญชาครจนปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
ลักษณะเด่นของวัด คือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้น ประดับด้วยกระจกบนปูนปั้น เป็นลายไทยและโดยเฉพาะบริเวณเหนือพระอุโบสถที่ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยายเป็นรูปกึ่งช้างกึ่งวิหคเชิดงวงชูงาดูงดงามแปลกตา เป็นที่น่าสนใจมาก ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถนั้นก็เป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง
ที่มา : http://www.ezytrip.com/

 

8485
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด ทางวัดจัดทางลาดสำหรับเข้าอาคารไว้ คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถใช้งานได้
ทางเดินทางเชื่อม มีการทำพื้นผิวสัมผัสทำให้ไม่ลื่น บริเวณทางเดินและมีการจัดวางเหล็กตะแกรงระบายน้ำขวางทางเดิน ทำให้คนที่ใช้Wheel Chair สามารถสัญจรได้สะดวก
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

86 87
 

ที่ตั้ง : ถ.ไตรรัตน์ ใกล้กับศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
Tel. 053-711385 , 053-718534
วัดพระแก้ว เป็นจุดที่ค้นพบพระแก้วมรกต และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา 45 ปี ก่อนที่จะอัญเชิญไปยังเชียงใหม่ วันนี้แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดป่าเยี้ยหลังพระอุโบสถมีเจดีย์อยู่องค์หนึ่งซึ่งได้พังลงมาแล้วได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทององค์หนึ่ง จึงได้อัญเชิญไปไว้วิหารหลวง 2 เดือน ต่อมาปูนกระเทาะจึงเห็นเป็นแก้วสีเขียวทั้งองค์ หลังจาก
นั้นวัดนี้จึงเรียกสืบต่อกันมาว่า“วัดพระแก้ว”ปัจจุบันเจดีย์องค์ดังกล่าวได้รับการบูรณะใหม่หุ้มทองเหลืองอร่ามทั้งองค์
ตำนานพระแก้วมรกตมีว่าใน พ.ศ.1979 สมัยเจ้าสามฝั่งแกนครองนครเชียงใหม่ เจดีย์วัดพระแก้วเมืองเชียงรายต้องอสุนีบาตพังลง มีผู้ค้นพบพระพุทธรูปลงรักปิดทองจึงได้อัญเชิญไว้ในวิหารหลวง ต่อมารักที่ทาไว้กะเทาะออกจึงเห็นแก้ว เจ้าอาวาสจึงขัดเอาทั้งรักและทองออก ปรากฏว่าเป็นแก้วมรกตทั้งองค์ เจ้าสามฝั่งแกน จึงจะอัญเชิญไปเชียงใหม่ แต่ขบวนช้างไม่ยอมไปกลับวิ่งไปนครลำปาง หมื่นโลกนคร จึงขอไปประดิษฐานที่นครลำปางก่อนที่จะอัญเชิญไปเชียงใหม่
ที่มา : http://www.tourthai.com

 

8889
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด ทางวัดจัดทางลาดสำหรับเข้าห้องส้วมไว้ คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถใช้งานได้
ป้ายสัญลักษณ์ เป็นป้ายห้องส้วมสาธารณะ
ห้องส้วม จัดห้องส้วมโดยเฉพาะไว้ให้ โดยอยู่ในบริเวณห้องส้วมหญิง
หมายเหตุ วัดพระแก้วจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุไว้แต่คนที่ใช้ Wheel Chair ไมส่ามารถขึ้นไปนมัสการในโบสถ์ได ้เพราะมีบันได แต่สามารถนมัสการบริเวณด้านล่าง
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

9091
 

ที่ตั้ง : 221/2 หมู่ 20 ถนนแควหวาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
Tel. 053 603 333 Fax. 053 603 330
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด โรงแรมจัดทางลาดสำหรับเข้าอาคารไว้ คนที่ใช้ Wheel Chair ควรมีผู้ช่วยเหลือในการเข็นขึ้นทางลาด
ป้ายสัญลักษณ์ ในโรงแรมที่จัดไว้เป็นป้ายห้องส้วมสาธารณะและป้ายหน้าลิฟต์
ห้องส้วม จัดห้องสำหรับคนพิการไว้โดยเฉพาะ แบบไม่แยกเพศ
ห้องพัก ห้องน้ำในห้องพัก มีการจัดห้องพักและห้องน้ำในห้องพักเฉพาะสำหรับคนพิการ
ลิฟต์ จัดลิฟต์เฉพาะสำหรับคนพิการ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดีมาก

 

9293
 

ที่ตั้ง : เลขที่ 404 หมู่ 4 ตำบลบ้านดู่/ริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Tel. 0-5379-8000 Fax. 0-5379-3071 , 0-5379-8103
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ ทางสนามบินจัดที่จอดรถเฉพาะไว้ใกล้ทางเข้าอาคาร 1 ที่
ทางลาด มีทางลาดสำหรับขึ้นอาคาร คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถใช้งานได้
ป้ายสัญลักษณ์ จัดไว้บริเวณหน้าห้องส้วม
ห้องส้วม มีห้องส้วมเฉพาะสำหรับคนพิการแบบไม่แยกเพศ
โทรศัพท์ ทางสนามบินจัดโทรศัพท์สาธารณะเฉพาะสำหรับคนพิการไว้
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี