fbpx

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอน4

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอน4

Link ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4  ตอนที่5  ตอนจบ49

50

ที่ตั้ง : 1 ถนนลิขสิทธิ์ราชวิถี ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 053 247 790-6 Fax. 0533 247 797
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ ทางโรงแรมจัดที่จอดรถเฉพาะไว้ใกล้อาคาร 1 ที่
ทางลาด มีทางลาดขึ้นอาคาร ควรมีผู้ช่วยเหลือคนที่ใช้ Wheel Chair ในการขึ้นทางลาด
ป้ายสัญลักษณ์ มี 2 จุด ได้แก่สัญลักษณ์ที่จอดรถสำหรับคนพิการ และป้ายห้องพัก
ห้องพัก และห้องน้ำภายในห้องพัก ทางโรงแรมจัดห้องพักสำหรับคนพิการไว้ 1 ห้อง
ทางโรงแรมจัดห้องพักเฉพาะสำหรับคนพิการไว้ แต่จากทางเข้าอาคารถึงห้องพักมีพื้นต่างระดับ ซึ่งควรมีผู้ช่วยเหลือเพื่อยกคนที่ใช้ Wheel Chair ในการเข้าห้องพัก
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

51 52
 

ที่ตั้ง : 51/4 ถนนสันกำแพง หมู่1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 053 888 929 Fax. 053 888 928
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด โรงแรมจัดทางลาดสำหรับเข้าอาคารไว้ คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถใช้ได้
ทางโรงแรมไม่ได้จัดห้องพักเฉพาะสำหรับคนพิการไว้ แต่สามารถเข้าพักได้
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

53 54
 

ที่ตั้ง : 142 ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 053-208778
 

สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดจากถนนเพื่อเข้าร้าน คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถใช้งานได้
ป้ายสัญลักษณ์ มีสัญลักษณ์ติดไว้ด้านหน้าอาคาร
ห้องส้วม มี 1 ห้องแบบไม่แยกเพศ คนพิการและผู้สูงอายุสามารถใช้ได้อย่างดี
เป็นร้านที่ดำเนินงานโดยคนพิการทั้งหมด ดังนั้นร้าน il forno จึงสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

55 56
 

ที่ตั้ง : 61 หมู่ 3 ถนนสนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตั้งอยู่ติดกับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตทาง ไปสนามบินเชียงใหม่
Tel. 0 5320 1690
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด ทางร้านจัดทางลาดสำหรับเข้าร้านไว้ ควรมีผู้ช่วยเหลือคนที่ใช้ Wheel Chair ในการขึ้นทางลาด
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

5758

ที่ตั้ง : 181 หมู่ 7 ถ.ราชพฤกษ์ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
Tel. 053-838444,053-441908 Fax. 053-441908
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด ไม่มีพื้นต่างระดับ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เลย
ป้ายสัญลักษณ์ มีสัญลักษณ์บริเวณหน้าห้องส้วม
ห้องส้วม จัดห้องส้วมเฉพาะสำหรับคนพิการไว้ 2 ห้องแยกเพศชายหญิง
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

59 60

 

ที่ตั้ง : อ. เมือง จังหวัดเชียงใหม่
Tel. 05 327 0222-33, 05 320 3300-19
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ ทางสนามบินจัดที่จอดรถเฉพาะไว้ใกล้ทางเข้าอาคาร 1 ที่
ทางลาด มีทางลาดสำหรับขึ้นอาคาร คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถใช้งานได้
ป้ายสัญลักษณ์ จัดไว้หลายจุดโดยเฉพาะหน้าห้องส้วม ที่จอดรถ ลิฟต์และป้ายบอกทาง
ห้องส้วม มีห้องส้วมเฉพาะสำหรับคนพิการแบบไม่แยกเพศ
ลิฟต์ มีการจัดลิฟต์สำหรับคนพิการ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดีมาก

 

61
62

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดสำหรับเข้าสถานี คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
ห้องส้วม สร้างไว้ 2 ห้องแยกชายหญิง
โทรศัพท์ ทางสถานีรถไฟ จัดโทรศัพท์สาธารณะเฉพาะสำหรับคนพิการ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

63 64

 

ที่ตั้ง : หมู่บ้านทำร่มสันต้นเปา ต.บ่อสร้าง หมู่บ้านทำ อ.สันกำแพง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ตามถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง 9 กิโลเมตร
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด ทางร้านจัดทางลาดสำหรับเข้าร้านและบริเวณพื้นต่างระดับไว้ บางจุดมีความชันควรมีผู้ช่วยเหลือคนที่ใช้ Wheel Chair ในการขึ้นทางลาด
ป้ายสัญลักษณ์ มี 1 จุด บริเวณห้องส้วม
ห้องส้วม จัดเฉพาะสำหรับคนพิการไว้ 1 ห้องไม่แยกเพศ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้