fbpx

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอน3

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอน3

Link ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4  ตอนที่5  ตอนจบ
39 40

ที่ตั้ง : 108 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Tel. 053 253 666 Fax. 053 253 667
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด โรงแรมจัดทางลาดสำหรับเข้าอาคารไว้ คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถใช้งานได้
ห้องส้วม มีห้องส้วมเฉพาะคนพิการแบบไม่แยกเพศ
ป้ายสัญลักษณ์ ในโรงแรมที่จัดไว้เป็นป้ายห้องส้วมสาธารณะ
ห้องพัก ห้องน้ำในห้องพัก มีการจัดห้องพักและห้องน้ำในห้องพักเฉพาะสำหรับคนพิการ
ลิฟต์ มีปุ่มกดมีอักษรเบรลล์ มีสัญญาณเสียงเตือนระดับชั้น
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดีมาก

 

41 42
 

 สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด โรงแรมจัดทางลาดสำหรับเข้าอาคารไว้ โดยควรมีผู้ช่วยเหลือคนที่ใช้ Wheel Chair ในการขึ้นทางลาด
ป้ายสัญลักษณ์ ในโรงแรมที่จัดไว้มี 1 จุด ได้แก่บริเวณลิฟต์
ห้องพัก ห้องน้ำในห้องพัก มีห้องพักเฉพาะสำหรับคนพิการไว้ จำนวน 1 ห้อง
ลิฟต์ มีลิฟต์เฉพาะสำหรับคนพิการไว้ 1 ตัว
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

43 44

 

ที่ตั้ง : 92 ถนนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่
Tel. 053 903-161-80 Fax. 053 279-457
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด โรงแรมจัดทางลาดสำหรับเข้าอาคารไว้ แต่มีความชันควรมีผู้ช่วยเหลือ
ห้องพัก และห้องน้ำภายในห้องพัก ทางโรงแรมจัดห้องพักสำหรับคนพิการ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

45 46

 

ที่ตั้ง : 123 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 053 253-3333 Fax. 053 253-352
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด จากทางเข้าหน้าโรงแรมสามารถเข้าอาคารได้โดยไม่มีทางลาด
ทางโรงแรมไม่ได้จัดห้องพักเฉพาะสำหรับคนพิการไว้ แต่สามารถเข้าพักได้
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

4748
 

ที่ตั้ง : 444 ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่
Tel. 053 279 948 Fax. 053 279 979
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด โรงแรมจัดทางลาดสำหรับเข้าอาคารไว้ แต่ควรมีผู้ช่วยเหลือคนที่ใช้  Wheel Chair ในการขึ้นทางลาด
ห้องพัก และห้องน้ำภายในห้องพัก ทางโรงแรมจัดห้องพักสำหรับคนพิการ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้