fbpx

Transfer Chair

เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย พาผู้สูงอายุไปเข้าห้องน้ำ หรือ ยกผู้นั่งขึ้นจากเก้าอี้ไปเตียง จากเตียงขึ้นรถ เป็นต้น

Showing all 3 results