fbpx

Earlylife คุณแน็ต ชุดโต๊ะเขียนหนังสือเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก Alpha Set

Earlylife คุณแน็ต ชุดโต๊ะเขียนหนังสือเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก Alpha Set

Elife ขอขอบคุณ คุณแน็ต ที่ไว้วางใจ เคยซื้ออุปกรณ์เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุไปแล้ว ยังกลัมมาอุดหนุนโต๊ะเพื่อสุขภาพสำหรับคุณลูกที่น่ารักไปไว้ให้คุณลูก ที่น่ารักไปไว้ใช้งาน โดยได้เดินทางเข้ามาเลือกทดลอง และตัดสินใจเลือกซื้อเลยค่ะ สาเหตุที่เด็กๆก็ควรได้ใช้โต๊ะ-เก้าอี้ที่เหมาะสมกับสรีระตัวเองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่วัยทำงานนั้นเพราะ ปัจจุบันเด็กๆต้องใช้เวลาอยู่หน้าแท็ปเล็ต หนังสือ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนมากพอๆกับผู้ใหญ่ เด็กๆก็สามารถปวดหลัง คอ บ่า ไหล่ได้เหมือนๆกับผู้ใหญ่ การเลือกโต๊ะเขียนหนังสือที่สามารถปรับระดับได้จึงมีส่วนสำคัญมากในการใช้เรียนออนไลน์ เพื่อลดการเจ็บปวดต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ จุดเริ่มต้นที่ดีตอนนี้ก็ยังคงต้องเริ่มจากในบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่เลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ ยิ่งในวัยกำลังเรียนรู้ตั้งแต่ 3ขวบขึ้นไปเริ่มมีความสำคัญมากๆ

Read more

รีวิว Alpha Study Set ชุดโต๊ะเขียนหนังสือสำหรับเด็ก (Ergonomic)

รีวิว Alpha Study Set ชุดโต๊ะเขียนหนังสือสำหรับเด็ก (Ergonomic)

สาเหตุที่เด็กๆก็ควรได้ใช้โต๊ะ-เก้าอี้ที่เหมาะสมกับสรีระตัวเองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่วัยทำงานนั้นเพราะ ปัจจุบันเด็กๆต้องใช้เวลาอยู่หน้าแท็ปเล็ต หนังสือ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนมากพอๆกับผู้ใหญ่ เด็กๆก็สามารถปวดหลัง คอ บ่า ไหล่ได้เหมือนๆกับผู้ใหญ่ การเลือกโต๊ะเขียนหนังสือที่สามารถปรับระดับได้จึงมีส่วนสำคัญมากในการใช้เรียนออนไลน์ เพื่อลดการเจ็บปวดต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ จุดเริ่มต้นที่ดีตอนนี้ก็ยังคงต้องเริ่มจากในบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่เลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ ยิ่งในวัยกำลังเรียนรู้ตั้งแต่ 3ขวบขึ้นไปเริ่มมีความสำคัญมากๆ ด้วยสถานการณ์ตอนนี้บ้านแทบเป็นสถานที่สำคัญที่เด็กใช้เวลามากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปกติแล้วไม่ควรเป็น ดังนั้นบ้านจึงจำเป็นที่ต้องปรับให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยกับการเรียนรู้ เริ่มจากการเลือกโต๊ะ-เก้าอี้ที่เหมาะสม เริ่มจากการเลือกโต๊ะ-เก้าอี้ที่สามารถปรับระดับให้เข้ากับสรีระได้ หรือปรับได้ตามหลัก Ergonomic  เพื่อปรับอริยบทต่างๆได้สะดวกสบาย ช่วยลดการก้มศีรษะ

Read more