fbpx

กรุงเทพ – นครราชสีมาและนครพนม ตอนที่3

กรุงเทพ – นครราชสีมาและนครพนม ตอนที่3

Link ตอนที่1 ตอนที่2 ตอนที่3 ตอนที่4 ตอนจบ
129

 

อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการ ท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีหัตถกรรมผ้าขิตที่มีชื่อ เสียงอีกด้วย จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอกุดจับ อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง อำเภอนายูง อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอกู่แก้ว และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

 

130 131
ที่ตั้ง : ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี
Tel. 0-4220-8340 Fax. 0-4220-8341
หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงหลักฐานการฝังศพและโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515
หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดแห่งแรกของไทย โดยสร้างเป็นอาคารครอบหลุมขุดค้นที่จัดแสดงการขุดค้นพบว่ามี โครงกระดูกมนุษย์และภาชนะดินเผาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ และวิธีการฝังศพของคน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยมี เครื่องมือประเภทขวานและหอกเหล็ก ส่วนปลายเท้าของโครงกระดูกมีภาชนะดินเผาลายเขียนสีบรรจุเปลือกหอยน้ำจืดกระดูกสัตว์ และพบร่องรอยแกลบข้าว อยู่ที่สนิมของเหล็ก ซึ่งต่อมาพิสูจน์ได้ว่ามีการเพาะปลูกข้าวในสมัยนั้น
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางเดินเชื่อม พื้นผิวทำจากวัสดุไม่ลื่น บางแห่งเป็นพื้นขรุขระและมีร่อง และมีการซ่อมพื้นทำให้ไม่ค่อยสะดวกในการสัญจร
บันได พื้นผิววัสดุไม่ลื่น
ห้องส้วม จัดให้มีห้องส้วมไว้เฉพาะ อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกมีสิ่งกีดขวาง
ทางเข้า-ออก ทางลาดบริเวณห้องส้วม
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายสัญลักษณ์คนพิการแสดงที่ห้องส้วม
บริการที่จัดสำหรับคนพิการ เคาน์เตอร์ค่อนข้างต่ำ
หมายเหตุ ผู้ที่ใช้ Wheel Chair ควรมีผู้ช่วยเหลือในการเข้าชม
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

134135
ที่ตั้ง : บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 อยู่ทางด้านขวาของทางเข้า อยู่บริเวณวัดโพธิ์ศรีใน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในไทย เป็นการนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดี ที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดิน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณวัตถุ
ส่วนที่ 2 อยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้าเป็นอาคารที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีตตลอดจนเครื่องมือ และเครื่องใช้แสดงถึงเทคโนโลยี ในสมัยโบราณ รวมทั้งโบราณวัตถุและนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัดแสดงที่ประเทศสหรัฐ นอกจากนี้ ภายในบริเวณส่วนที่ 2 ของอาคาร ยังมีห้องจัดแสดงนิทรรศการ ภาพยนต์ ภาพนิ่ง ห้องบรรยายและการให้บริการการศึกษาต่างๆ

 

136 137
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคารโดยมีขนาดความกว้าง วัสดุพื้นผิว และความชันที่เหมาะสม และมีราวจับ
ทางเดินเชื่อม พื้นผิวทำจากวัสดุไม่ลื่น แต่พื้นมีการทำระดับในบางจุด
ห้องส้วม จัดให้มีห้องส้วมคนพิการสามารถใช้ได้ 1 ห้อง ไม่แยกเพศ
บันได บันไดเรียบ กว้าง และมีความชันเหมาะสม
ราวจับ มีราวจับทั้งบันได ทางลาด ห้องส้วม
ลิฟต์ มีลิฟต์สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ และคนพิการ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดีมาก

 

138 139
ที่ตั้ง : 277/1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel : +66 (0) 4234 3555 Fax: +66 (0) 4234 3550
Email: cud@chr.co.th
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร
ทางเดินเชื่อม ไม่อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก มีการยกระดับพื้นภายในโรงแรม
ห้องพัก ภายในห้องไม่มีพื้นต่างระดับ คนพิการและผู้สูงอายุสามารถใช้ได้
ห้องน้ำภายในห้องพัก มีราวจับบริเวณอ่างอาบน้ำ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

140141
ที่ตั้ง : 345/1-3 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
Tel.042-347111 , 042-348740-2
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร
ทางเดินทางเชื่อม พื้นผิวทำจากวัสดุไม่ลื่น แต่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอกภายในอาคารมีพื้นยกระดับ
ห้องส้วม มีห้องส้วมสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ 1 ห้อง ไม่แยกเพศมีสายชำระ และป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายสัญลักษณ์ติดบริเวณหน้าห้องส้วม
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

142 143
ที่ตั้ง : 4/8-10 5 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Tel : 0 4223 0455, 0 4223 0466 Fax : 0 4223 0488
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร
ทางเดินทางเชื่อม พื้นเรียบ ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก ภายในอาคารมีพื้นยกระดับ
ห้องส้วม ไม่มีห้องส้วมที่จัดให้คนพิการโดยเฉพาะ แต่ห้องส้วมขนาดกว้างใช้
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้