fbpx

กรุงเทพ – นครศรีธรรมราชและสงขลา ตอนที่5

กรุงเทพ – นครศรีธรรมราชและสงขลา ตอนที่5

352

 

ตรัง หรือเมืองทับเที่ยง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารา โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นำพันธุ์มาจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้
เมื่อ พ.ศ. 2442 และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตรังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด
ตรัง เป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ 119 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอันดามันที่อยู่ในการปกครองกว่า 46 เกาะ ภายในพื้นที่อำเภอกันตัง 12 เกาะ อำเภอปะเหลียน 13 เกาะและอำเภอสิเกา 21 เกาะ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว คือระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของปี

 

353 354
 

ที่ตั้ง : เวียนกะพัง ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง 92000
สระกระพังสุรินทร์ เป็นสระน้ำธรรมชาติกว้างประมาณ 50 ไร่ เป็นผลงานของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะเขาหินปูนของน้ำใต้ดิน ทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ขึ้น ในอดีตเคยจัดเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อม แต่ปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นสวนสาธารณะเหมาะสำหรับการออกกำลังกายยามเย็น สระกระพังสุรินทร์ เป็นสระน้ำธรรมชาติ ที่มีปลาเลี้ยงสวยงามต่างสีต่างพันธุ์ และมีบัวสีในบริเวณสระน้ำ มีสะพานคอนกรีตเชื่อมไปสู่ศาลากลางน้ำที่สร้างไว้อย่างสวยงามมากเชื่อมถึงกันทั้ง 3 ศาลารอบๆ บริเวณนี้ได้รับการแต่งเป็นสวนสวย มีสวนสัตว์และภัตตาคารร้านอาหารใต้ร่มไม้ไว้บริการแก่ ผู้เข้าไปเที่ยวชม และพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนยามเย็นเพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐฯ

 

355356
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ห้องส้วม มีห้องส้วมคนพิการโดยเฉพาะ มีทางลาดเข้าห้องส้วมอาจจะชันเล็กน้อยและมีบันไดทางเข้าห้องส้วมด้วยสำหรับผู้สูงอายุ
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายสัญลักษณ์ติดหน้าห้องส้วม
หมายเหตุ ผู้ที่ใช้ Wheel Chair ควรมีผู้ช่วยเหลือในบางจุด
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

357358
 

ที่ตั้ง : 69/8 ถนนธนา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
Tel. 0 75 211-211-14 Fax. 0 75 218-057
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องส้วม จัดให้มีห้องส้วมเฉพาะไว้สำหรับคนพิการ ค่อนข้างกว้างใช้สะดวก
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายสัญลักษณ์แสดงห้องส้วมของคนพิการไว้
บริการที่จัดสำหรับคนพิการ เคาร์เตอร์ติอต่อของโรงแรมค่อนข้างเตี้ย คนที่ใช้ wheel chair สามารถติดต่อได้
ห้องพัก ห้องพักกว้าง ไม่มีพื้นต่างระดับในห้อง ห้องอาบน้ำกว้าง
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้
ไม่ได้จัดห้องพักเฉพาะสำหรับคนพิการไว้ แต่สามารถพักได้

 

359
 

กระบี่ เมืองชายทะเลในฝันงดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มา เยือนกระบี่
กระบี่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4,708 ตารางกิโลเมตร กระบี่ ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่ง หนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่่สมัยก่่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดนนี้แต่เดิมคือเมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมือง นักษัตรที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจำเมือง ขึ้นกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง

 

360361
 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก และ อ.เมือง จ.กระบี่ 81110
Tel. 0 7568 1071,0 7568 2058
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีพื้นที่ประมาณ 121 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขาหินปูน ป่าดิบ ป่าชายเลนและเกาะในทะเล สภาพทั่วไปเป็นธารน้ำธรรมชาติไหลลงมายังแอ่งน้ำน้อยใหญ่ ซึ่งอยู่ต่างระดับกันรายรอบด้วยป่าไม้ร่มรื่น ด้านเหนือของธารโบกขรณี มีมณฑปพระพุทธบาทจำลองที่แกะสลักจากไม้ประดิษฐานอยู่ใกล้กับศาลาบูชาเจ้าพ่อโต๊ะยวน-โต๊ะช่อง เดิมอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีมีชื่อว่า”ธารอโศก” มีลักษณะเป็นป่าดงดิบและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ธารโบกขรณี” ต่อมาผู้ว่าราชการในสมัยนั้นเสนอเรื่องให้กรมป่าไม้ ตั้งเป็นสวนรุกขชาติ ซึ่งกรมป่ารกุซงึ่ปา่ไมไ้้ดร้้บัหลกัการและดำเนินการจนในปี พ.ศ. 2528 ได้เสนอขอจัดตั้ง “ธารโบกขรณี” และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย ธารโบกขรณี ถ้ำลอดเหนือ ถ้ำลอดใต้ ถ้ำผีหัวโตหรือถ้ำหัวกะโหลกถ้ำเพชรถ้ำพระหมู่เกาะห้อง

 

362363
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด พื้นทางลาดค่อนข้างเรียบ ไม่ลื่น ความชันเหมาะสม
ทางเดินทางเชื่อม พื้นผิวทำจากวัสดุไม่ลื่น แต่บางแห่งวัสดุพื้นผิวไม่เรียบและแคบมาก มีระดับบางจุดยากแก่การใช้รถ wheel chair
ห้องส้วม มีห้องส้วมเฉพาะคนพิการ อยู่บริเวณทางเข้า
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายสัญลักษณ์คนพิการแสดงที่ตั้งของห้องส้วมชัดเจน
หมายเหตุ ควรมีผู้ช่วยเหลือ ผู้ที่ใช้ Wheel Chair ในการสัญจรในบางจุด
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

364365
 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Tel. 0 7562 2163-4
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา เพื่อเรียนรู้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดิน และพืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน คลองสองสายน้ำมีลักษณะพิเศษคือ ลำคลองมีทั้งช่วงที่น้ำจืดสนิท และช่วงที่มีน้ำกร่อย เมื่อน้ำทะเลลด น้ำในคลองจืดสนิท ยามน้ำทะเลขึ้นก็เปลี่ยนเป็นคลองน้ำเค็มได้ คลองท่าปอมหรือคลองสองน้ำแห่งนี้น้ำใสราวกับกระจกมองดูเป็นสีเขียวมรกต เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งระบบนิเวศแบบป่าพรุน้ำจืดแบบพื้นที่ชุ่มน้ำ แบบป่าดิบ และแบบป่าชายเลนที่เป็นที่อยู่อาศัยของทั้งปลาน้ำจืดและน้ำกร่อย คลองนี้เป็นเส้นทางเดินธรรมชาติ ซึ่งผ่านป่าพรุน้ำจืดและรอยต่อป่าสองถิ่นความยาวประมาณ 700 ม. ตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะสัมผัสถึงความงามของพื่ชพันธุ์ต่างๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ยกให้ป่าท่าปอมเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ด้วย

 

366367
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางเดินทางเชื่อม พื้นผิวทางเดินทำจากวัสดุไม่ลื่น ความกว้างของทางเดินกว้างมาก อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก แต่บางแห่งวัสดุพื้นผิวเป็นหินขรุขระ มีพื้นต่างระดับบางจุด ยากแก่การใช้รถ wheel chair
ห้องส้วม กำลังสร้างห้องส้วมเฉพาะสำหรับคนพิการ
ทางลาดเข้าอาคาร มีทางลาดเข้าสู่อาคารและห้องส้วมที่กำลังก่อสร้างอยู่
บันได บันไดทำด้วยวัสดุเรียบ ไม่ลื่น ขนาดค่อนข้างกว้าง มีราวจับทำด้วยวัสดุเรียบไม่ลื่นแต่ไม่มั่นคง
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายสัญลักษณ์คนพิการบอกตำแหน่งของห้องส้วมชัดเจน
หมายเหตุ ควรมีผู้ช่วยเหลือ ผู้ที่ใช้ Wheel Chair ในการสัญจรในบางจุด
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

368369
 

ที่ตั้ง : หมู่ 8 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
Tel. 075 627 800, 075 627 899 Fax. 075 627 898, 075 627 899
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร และห้องพัก โดยบริเวณทางเข้ามีพื้นต่างระดับ
ทางเดินเชื่อม ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก บางแห่งมีการเล่นระดับพื้น
ห้องพัก จัดให้มีห้องพักคนพิการโดยเฉพาะ ทางเข้ามีพื้นต่างระดับเล็กน้อย ภายในห้องไม่มีพื้นต่างระดับ
ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำกว้างและไม่มีพื้นต่างระดับภายใน
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

370371
 

ที่ตั้ง : หาดอ่าวนาง 121/1 หมู่2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
Tel. 075 637 527-31 Fax. 075 637 211
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ มีที่จอดรถสำหรับคนพิการเฉพาะใกล้ทางเข้า-ออกอาคาร
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคารโดยมีขนาดความกว้าง วัสดุพื้นผิว และความชันที่เหมาะสม
บริการที่จัดสำหรับคนพิการ มีเคาน์เตอร์ติดต่อที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้
ทางเดินเชื่อม พื้นผิวทำจากวัสดุไม่ลื่นไม่มีสิ่งกีดขวาง มีทางลาด มีความกว้างที่เหมาะสม
บันได บันไดกว้าง พื้นเรียบ ลูกตั้งไม่สูงมาก
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

372373
 

ที่ตั้ง : หาดอ่าวนาง 113 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Tel. 075 637 270-4 Fax. : 075 695 072
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร แต่ค่อนข้างชัน
ทางเดินเชื่อม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก มียกพื้นบ้างเล็กน้อย
ห้องส้วม มีห้องส้วมสำหรับคนพิการ เข้าถึงได้สะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก
ห้องพัก จัดให้มีห้องพักเฉพาะสำหรับพิการ ภายในห้องไม่มีพื้นต่างระดับแต่ทางเข้ามีการยกพื้น
ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำกว้าง พื้นเรียบ มีราวจับ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

374375
 

ที่ตั้ง : 1 ถนนทุ่งฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Tel. 075 620 028-46 Fax. 075 612 992
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคารโดยมีขนาดความกว้าง วัสดุพื้นผิว และความชันที่เหมาะสม
ทางเดินเชื่อม พื้นผิวทำจากวัสดุไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก
ห้องพัก ไม่มีห้องพักคนพิการโดยเฉพาะ และภายในห้องมีพื้นต่างระดับเล็กน้อย
ลิฟต์ เป็นลิฟต์ทั่วไปขนาดกว้างใช้ได้ปกติ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้