fbpx

กรุงเทพ – นครศรีธรรมราชและสงขลา ตอนที่4

กรุงเทพ – นครศรีธรรมราชและสงขลา ตอนที่4

332

 

เมืองคนดีนครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าไปเยือนมากเมืองหนึ่ง นอกจากนี้จะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม เช่น เขาหลวง หรือชุมชนพัฒนาตัวอย่างที่บ้านคีรีวง ทีเมืองนครฯ ก็ยังเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรม ทั้งหนังตะลุง โนรา ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม และเป็นเมืองพุทธในแดนใต้ ดังมีพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มรดกทางวัฒนธรรมที่เมืองนครมีอยู่ในปัจจุบันนั้น ได้รับการสะสมมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1800 ปี
เมืองนครศรีธรรมราช หรือ นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม รุ่งเรืองอยู่ประมาณร้อยกว่าปี และเสื่อมลง เมื่อยกทัพไปตีเมืองลังกา และโจรชวาถือโอกาสเข้าปล้นเมืองถึง 3 ครั้งประกอบกับเกิดไข้ห่าระบาด จึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองถูกทิ้งร้าง จนกระทั่งสมัยอยุธยา ผู้คนเริ่มกลับมาตั้งบ้านเมืองใหม่อีกครั้ง และนครศรีธรรมราชได้กลายมาเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรอยุธยา
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการแก้ไขการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ใหม่ นครศรีธรรมราชได้เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2439 จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราชและเปลี่ยนมาเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน

 

333 334
ที่ตั้ง : ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย ตามตำนานพระบรมธาตนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เจ้าชายธนกุมาร และพระนางเหมชาลา เป็นผู้นำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้ว และสร้างเจดีย์องค์เล็กๆ เป็นที่หมายไว้ ต่อมาในปี พ.ศ.1719 พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นพร้อมการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่
พระบรมธาตุเจดีย์มีลักษณะรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงลังกา สูงจากฐานบัวคว่ำบัวหงายถึงปลียอด 6.80 เมตร ใช้ทองคำเนื้อสิบหุ้มโดยรอบ วัดแห่งนี้มีวิหารที่สำคัญหลายหลังประดิษฐาน เช่น พระวิหารหลวงมีความงามตามแบบสถาปัตยกรรม สมัยอยุธยาวิหารสามจอม คือวิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องเหมือนกษัตริย์ชื่อว่า “พระศรีธรรมาโศกราช” ประดิษฐานอยู่วิหารพระมหาภิเนษกรมน์วิหารทับเกษตร ส่วนวิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พุทธศาสนิกชนถวายเป็นพุทธบูชา

 

335336
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางเดินทางเชื่อม พื้นผิวทางเดินเรียบ ขนาดกว้าง พื้นผิวทำจากวัสดุไม่ลื่น แต่ไม่อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก
บันได มีราวจับทั้ง 2 ข้างบริเวณทางขึ้นพระธาตุ
ห้องส้วม จัดให้มีห้องส้วมไว้เฉพาะ ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก โดยต้องไปใช้ที่ศูนย์ขายของของวัด
หมายเหตุ ผู้ที่ใช้ Wheel Chair ควรมีผู้ช่วยเหลือในบางจุด
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

337338
ที่ตั้ง : 23 พานยม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
Tel. 075-342615
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร
ทางเดินทางเชื่อม ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก ภายในอาคารยกระดับ ผู้ที่ใช้ Wheel Chair สามารถใช้ได้
ที่จอดรถ ไม่มีที่จอดรถสำหรับคนพิการใกล้ทางเข้า-ออกอาคาร แต่มีลานจอดรถใกล้อาคาร
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

339
เมืองสงขลา มีชื่อเดิมว่า “เมืองสทิง” ตั้งอยู่ที่อำเภอสทิงพระปัจจุบัน พ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซียและอาหรับที่เดินทางเข้ามาค้าขายที่เมืองสทิงพระเรียกเมืองนี้ว่า “เมืองสิงหลา” เนื่องจากขณะแล่นเรือเข้าปากทะเลสาบสงขลานั้น มองเห็นเกาะสองเกาะคล้ายสิงห์หมอบอยู่ 2 ตัว เกาะสองเกาะนี้คือ เกาะหนู เกาะแมว นั่นเอง
สงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ของมาเลเซีย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่สมัยโบราณ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชน รุ่นหลังได ได้ศึกษามากมาย สงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันอำเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้าน-เมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ สงขลาจึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างกันใน ตัว 2 ลักษณะคือ สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลาและความเจริญของเมืองหาดใหญ่ ด้วยระยะทางห่างกันประมาณ 30 กิโลเมตร

 

340341
ที่ตั้ง : อยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ถ. ราชดำเนิน อ. เมือง จ. สงขลา 90100
เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ จ. สงขลา เหมาะสำหรับการพักผ่อน มีรูปปั้นนางเงือกสีทองอยู่คู่กับหาดมาช้านานจนกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัด บริเวณใกล้เคียงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ได้แก่ เขาน้อย เขาตังกวน และสวนเสรี
เป็นหาดทรายยาว กว้าง สะอาด ร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีบาทวิถีให้นักท่องเที่ยวเดินลัดเลาะไปตามชายหาด ช่วงเช้าและเย็น จะมีคนมาออกกำลังกายบริเวณ โดยรอบมีที่นั่งและลานกว้างให้เด็กวิ่งเล่น ผู้คนนิยมมาพักผ่อน ส่วนมากจะมาเดินเล่นและถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือกที่มีท่าทางอ่อนช้อยสวยงาม ในท่านั่งบีบมวยผม รูปปั้นนี้เป็นที่หมายตาของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่มากันทั้งครอบครัว เด็กๆ จะชอบปีนโขดหินขึ้นไปใกล้นางเงือกให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นหนูกับแมวอีก ซึ่งได้รับความนิยมในการถ่ายรูปไม่แพ้กัน

 

342343
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด มีขนาดความกว้างค่อนข้างมาก วัสดุพื้นผิวเรียบ และความชันที่เหมาะสม
ทางเดินทางเชื่อม มีทางเดินลัดเลาะริมชายหาดเป็นทางยาว พื้นผิวทำจากวัสดุไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง และพื้นค่อนข้างเรียบรถ Wheel Chair สามารถเข้าถึงได้ แต่บางแห่งุพื้นผิวมีระดับ และบริเวณชายหาดรถ Wheel Chair เข้าถึงได้ยาก
หมายเหตุ ผู้ที่ใช้ Wheel Chair ควรมีผู้ช่วยเหลือ ในการสัญจร
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

344345
ที่ตั้ง : ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ ไม่มีที่จอดรถเฉพาะ แต่จอดได้หน้าร้านขายของ บริเวณไหล่ทางติดกับร้านค้า ซึ่งมีพื้นที่กว้างมากพอสำหรับรถ Wheel Chair
ทางเดินเชื่อม พื้นผิวไม่ลื่น เรียบและกว้าง อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

346347
ที่ตั้ง : 12/8 ถ.ประชารักษ์ (วัดฉื่อฉาง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. 074 246 777 Fax. 074 247 188
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร พื้นเรียบ ค่อนข้างชัน ผู้ใช้ Wheel Chair ควรมีผู้ช่วยเหลือในการสัญจร
ห้องพักและ ห้องน้ำภายในห้องพัก จัดห้องเฉพาะสำหรับคนพิการไว้ ภายในห้องไม่มีพื้นต่างระดับ
ลิฟต์ มีปุ่มกดต่ำ
ทางเดินเชื่อม ทางเดนกว้างขวาง พื้นผิวเรียบไม่ลื่น
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

348349
ที่ตั้ง : 3 ถ.เสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. 074 352 222 Fax. 074 352 223
E-mail: resncs@chr.co.th
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร
ห้องส้วม มีห้องส้วมเฉพาะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ลิฟต์ ต้องขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น Lobby ก่อน จึงจะขึ้นลิฟต์อีกตัวไปที่ห้องพักได้
ห้องพักและห้องน้ำภายในห้องพัก ภายในห้องพักมีพื้นต่างระดับเล็กน้อย คนพิการและผู้สูงอายุสามารถใช้ได้
ทางเดินทางเชื่อม ทางเดินค่อนข้างกว้างและเรียบ
ะดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

350351
ที่ตั้ง : 29 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Tel. 074 261 111 Fax. 074 353 555
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องส้วม จัดห้องส้วมเฉพาะสำหรับคนพิการไว้
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร พื้นเรียบ ความชันเหมาะสม
ลิฟต์ ต้องขึ้นลิฟต์ไปที่ ชั้น Lobby ก่อน เพื่อขึ้นลิฟต์อีกชุดไปยังห้องพัก
ห้องพักและห้องน้ำภายในห้องพัก ไม่ได้จัดห้องพักเฉพาะไว้ แต่ภายในห้องพัก ไม่มีพื้นต่างระดับ ห้องนำ้กว้างขวาง
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้