fbpx

กรุงเทพ – นครปฐมและกาญจนบุรี ตอนที่1

กรุงเทพ – นครปฐมและกาญจนบุรี ตอนที่1

Link ตอนที่1 ตอนที่2 ตอนจบ
179
 

เส้นทาง กรุงเทพ – นครปฐมและกาญจนบุรี

ภาคตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน แม่น้ำที่เกิดขึ้นนี้มีลักษณะไหลเชี่ยว เป็นภาคที่มีสภาพความเป็นธรรมชาติสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว สภาพภูมิประเทศของภาคตะวันตกเป็นภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ทำให้เป็นภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยที่สุด จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ จังหวัดราชบุรี เพราะเป็นเขตที่มีที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลองและเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกของเทือกเขา จึงเป็น
เขตที่ราบกว้างขวางกว่าทุกจังหวัด จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดตาก เพราะสภาพภูมิประเทศทุรกันดารแห้งแล้ง เป็นป่าเขา และเป็นจังหวัดชายแดน
พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันตกของไทยจะถูกล้อมรอบไปด้วยหุบเขา โดยมีชายแดน ติดกับประเทศพม่าดังนั้นจึงมีคนพม่า กะเหรี่ยง และมอญ อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน
อาชีพส่วนใหญ่ยังคงเป็นเกษตร กรรม หรือปลูกพืชไร่ เช่น ปลูกอ้อยสำหรับผลิตเป็นน้ำตาล หรือปลูกสับปะรด เพื่อนำไปทำเป็น ผลไม้กระป๋อง โดยแหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญอยู่ใน จังหวัดกาญจนบุรี
เขื่อนขนาดใหญ่ที่อยู่ในภาคตะวันตก เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนเขาแหลม ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้มากกว่าหนึ่งในสามของไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศไทย โดยสภาพแวดล้อมแนวสันเขื่อนเป็นป่า ทำให้เขื่อนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ – สุพรรณ กาญฯ ราชบุรี และนครปฐม
วันที่ 1
ช่วงเช้า
– ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
– เดินชมตลาดริมน้ำร้อยปีสามชุก จ. สุพรรณบุรี พร้อมรับประทานอาหารกลางวันในตลาด
ช่วงบ่าย
– เดินทางสู่ บึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช
– จากนั้นเดินทางสู่ จ. กาญจนบุรี รับประทานอาหารเย็นระหว่างทางและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ช่วงเช้า
– แวะท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
ช่วงบ่าย
– เดินทางไปพักผ่อนที่ พุน้ำร้อนหินดาด
– จากนั้นเดินทางสู่ จ. ราชบุรีรับประทานอาหารเย็นที่โรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ พร้อมซื้อของฝาก
– พักผ่อนที่ โรงแรม western grand ราชบุรี
วันที่ 3
ช่วงเช้า
– เดินทางสู่ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
– จากนั้นเดินทางสู่ จ. นครปฐม
ช่วงบ่าย
– แวะนมัสการพระที่พระปฐมเจดีย์ วัดไร่ขิง และเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

180
 

จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดเขาขึ้นของพระอาจารย์ธรรมโชติผู้สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านบางระจัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อุทยานแห่งชาติพุเตยบึงฉวาก และมีขนมขึ้นชื่ออย่างสาลี่สุพรรณ
สุพรรณบุรีเป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓,๕๐๐-๓,๘๐๐ ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก สืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ เดิมจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี” สุพรรณบุรีเป็นเมืองต้นกำเนิดวรรณคดีเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน อันเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของของชาติไทย เมื่อไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะได้สัมผัสบรรยากาศของวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น ชื่อตำบล ชื่อบ้าน ชื่อถนนและชื่อสถานที่สำคัญต่างๆ ในท้องเรื่องยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค ถนนนางพิม ถนนขุนไกร อำเภออู่ทองและอำเภอศรีประจันต์

 

181 182
 

ที่ตั้ง : สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
Tel. 0 3543 0041-4,0 3543 0033
บึงฉวากเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุพรรณประมาณ 64 กิโลเมตร บึงฉวากมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ บึงฉวากได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2526 และในปีพ.ศ.2541ได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปลาน้ำจืด ปลาสวยงาม และพันธุ์ปลาหายากเอาไว้ ให้ได้ศึกษาแบ่งเป็น 3 อาคาร
หลังที่ 1: จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด และสัตว์น้ำเค็ม
หลังที่ 2: ประกอบด้วยตู้ปลาขนาดใหญ่ สวยงามบรรจุน้ำได้กว่า 400 ลูกบาศก์เมตร และมีอุโมงค์ความยาวประมาณ 8.5 เมตร
หลังที่ 3: จัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลมากมายให้ได้ชมกันมีตู้ปลาขนาดใหญ่ และตู้ปลารูปทรงแปลกตา

 

 

183 184

 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด มีทางลาดหลายจุด ทั้งทางลาดเข้าอาคารและทางลาดภายในอาคาร โดยทางลาดภายในอาคารมีความชัน ควรมีผู้ช่วยเหลือคนที่ใช้ Wheel Chair ในการขึ้นทางลาด
ป้ายสัญลักษณ์ จัดไว้หลายจุดบริเวณหน้าห้องส้วม ทางลาด และบริเวณทางเข้า
ห้องส้วม มีห้องนำเฉพาะ 1 ห้องด้านนอกอาคารแบบไม่แยกเพศ
เฉพาะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

185 186
 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel . 0-3557-2449, 0-3550-4498, 0-1640-3327
ตลาดริมน้ำร้อยปี ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 340 แยกเข้าอำเภอสามชุก อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนติดกับที่ว่าการอำเภอสามชุกเป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน และตลาดแบบดั้งเดิม สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ขุนจำนงค์ เป็นอาคารไม้โบราณขนาด 3 ชั้น ซึ่งท่านเจ้าสัวเจ้าของตลาดมอบให้เป็นแหล่งรวบรวมภาพถ่ายวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน ร้านถ่ายรูปโบราณที่ยังมีกล้องถ่ายภาพเก่าแก่ อายุกว่าร้อยปีให้บริการ
ต่อมาริมแม่น้ำสุพรรณ กลายเป็นแหล่งทำนาที่สำคัญ มีโรงสีไฟขนาดใหญ่หลายแห่งตลาดสามชุกจึงเป็นตลาดข้าวที่สำคัญการค้าขายคึกคัก ทำให้ตลาดสามชุกไม่จำกัดอยู่เฉพาะริมน้ำ แต่ขยายมาถึงริมฝั่งแต่ละปีเก็บภาษีได้มากพร้อมกับมีการตั้งนายอากรคนแรก“ขุนจำนง จีนารักษ์” เวลาเฟื่องฟูของตลาดสามชุกเวลาหลายปี แต่หลังจากมีตัดถนนผ่านสามชุกผู้คนเปลี่ยนไปใช้ถนนเป็นทางสัญจรส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่การค้าที่ตลาดเริ่มซบเซา แต่ตลาดก็ยังคงดำเนินวิถีของตลาดอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : www.samchuk.in.th
 

187 188
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ที่จอดรถ จัดที่จอดรถเฉพาะไว้ 1 ที่
ทางลาด ตัวตลาดไม่มีทางต่างระดับ สามารถเข้าถึงได้ทุกคน แต่มีพื้นต่างระดับบริเวณร้านค้าคนที่ใช้ Wheel Chair อาจไม่สามารถเข้าในร้านค้าได้ถ้าไม่มีคนช่วยเหลือ
ป้ายสัญลักษณ์ มีป้ายบริเวณที่จอดรถ
ห้องส้วม คนพิการและผู้สูงอายุสามารถใช้ห้องส้วมที่จัดไว้โดยเฉพาะของที่ว่าการอำเภอสามชุกในบริเวณใกล้ที่จอดรถ
ะดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

189190
 

ที่ตั้ง : ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ จ.สุพรรณ
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร(อุทยานมังกรสวรรค์) ตั้งอยู่ภายในบริเวณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ.2539 ขณะที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรออกแบบขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอารยธรรมจีนที่ยาวนานถึง 5,000 ปี
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของโลก ภายใต้รูปแบบมังกรสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ภายในจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่สมัยการสร้างโลกยุคแรกเริ่ม
เน้นให้ผู้เข้าชมได้ความรู้ และความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน อีกทั้งสอดแทรกคุณธรรมสำคัญ ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ อันยาวนานเพื่อให้ผู้เข้าชมนำความรู้และคุณธรรมไปปรับใช้กับชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้เกิดใน จ.สุพรรณบุรีซึ่งปัจจุบันได้ยอมรับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างในการพัฒนาของไทย พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรเปิดให้ชมทุกวันพุธ–อาทิตย์ เปิดให้ชมวันละ 7 รอบ รอบแรก 10.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 16.00 น.

 

191192
 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด มีทางลาดเข้าอาคาร ควรมีผู้ช่วยเหลือคนที่ใช้ Wheel Chairในการขึ้นทางลาด
ป้ายสัญลักษณ์ จัดเฉพาะบริเวณหน้าห้องส้วม
ห้องส้วม มีห้องส้วมเฉพาะ 1 ห้องด้านนอกอาคารแบบไม่แยกเพศ ตั้งอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร โดยต้องผ่านถนนกรวด
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี