fbpx

กรุงเทพ – ชลบุรีและระยอง ตอนที่3

กรุงเทพ – ชลบุรีและระยอง ตอนที่3

260

261

ที่ตั้ง : 353 ถนนพระตำหนัก หมู่ 12 เมืองพัทยา ชลบุรี
Tel. 038-250-421 ต่อ 2037/2007
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีบริเวณทางเข้าอาคารแต่มีความชัน ควรมีผู้ช่วยเหลือคนพิการที่นั่งรถเข็นในการขึ้นทางลาด
ห้องส้วม จัดห้องส้วมเฉพาะสำหรับคนพิการไว้ 2 ห้องแยกชายหญิง
ป้ายสัญลักษณ์ มี 1 จุด ได้แก่ ป้ายห้องน้ำสาธารณะ
ห้องพักและห้องน้ำภายในห้องพัก จัดห้องไว้เฉพาะสำหรับคนพิการทั้งหมด 12 ห้อง
ลิฟต  มีปุ่มกดมีอักษรเบรลล์ มีสัญญาณเสียงเตือนระดับชั้นด้วยภาษาอังกฤษ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

262 263
ที่ตั้ง : เลขที่ 16/4 ซอยแหลมเกตุ บริเวณด้านหน้า โรงพยาบาลสมิติเวช
ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
Tel. 055-32-6524, 055-77-1555
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด ทางลาดเข้าอาคารมีพื้นต่างระดับ และทางลาดภายในอาคารมีความชัน ทำให้ต้องใช้ผู้ช่วยเหลือในการเข็นคนที่ใช้ Wheel Chair
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ :  พอใช้

 

264265
ที่ตั้ง : 99 ม.1 ถ.เลียบชายหาด ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Tel. 0-3823-2222, 085-0660666 Fax. 0-3823-2233
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด อาคารกับพื้นที่ภายนอกมีระดับเท่ากัน ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย พื้นทางเดินค่อนข้างเรียบและกว้าง
ห้องส้วม มีการติดตั้งราวจับเพื่อช่วยการพยุง
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

266 267
ที่ตั้ง : บนทางด่วน Motor Way กรุงเทพฯ- ชลบุรี
สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ สามารถจอดรถและให้ผู้สูงอายุและคนพิการลงได้สะดวก แต่ไม่มีเฉพาะ
ทางลาด จัดทางลาดเข้าอาคารห้องน้ำสาธารณะไว้เท่านั้น ส่วนอาคารขายอาหารและร้านค้าไม่ได้จัดทางลาดที่มีความชันและขนาดที่เหมาะสมไว้
ห้องส้วม จัดห้องส้วมเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุไว้ แต่มีร่องระบายน้ำขวางทางเข้าออก
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

268 269
ที่ตั้ง : พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีขนาดใหญ่ แต่ค่อนข้างชัน
ห้องส้วม จัดห้องส้วมโดยเฉพาะอ่างล้างมือสามารถเข้าใช้ได้แต่ก๊อกเป็นแบบหมุนทางเดินทางเชื่อม มีพื้นผิววัสดุที่เหมาะสม มีความกว้างเพียงพอ
ราวจับ ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง
ลิฟต์ มีขนาดใหญ่สามารถใช้ได้
บันได มีความกว้างที่เหมาะสมแต่ลูกตั้งและลูกนอนไม่ได้ตามมาตรฐาน
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้