fbpx

กรุงเทพ – นครศรีธรรมราชและสงขลา ตอนที่7

กรุงเทพ – นครศรีธรรมราชและสงขลา ตอนที่7

392 393

 

ที่ตั้ง : หาดไม้ขาว 231 หมู่ 3 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
Tel. 076 338 000, 026 567 700 Fax. : 076 348 348
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร ทางลาดกว้าง พื้นผิวเรียบ ความชันเหมาะสม
ทางเดินเชื่อม พื้นทางเดินเรียบ และกว้างมาก วัสดุที่ใช้ไม่ลื่น
ห้องพัก มีห้องพักที่จัดให้คนพิการสามารถใช้ได้โดยเฉพาะ ภายในห้อง ไม่มีพื้นต่างระดับ
ห้องน้ำภายในห้องพัก ขนาดของห้องน้ำกว้าง พื้นไม่มีระดับ และมีราวจับในห้องน้ำ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

394 395
 

ที่ตั้ง : หาดบางเทา 390 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
Tel. : 076 324 320-32 Fax. : 076 324 174
E-mail: dlp@dusit.com
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางเดินเชื่อม ทางเดินเรียบ กว้างไม่ลื่น อยู่ในระดับเดียวกับพื้นภายนอก
ห้องพัก มีห้องพักที่จัดให้คนพิการ ทางเข้าห้องพักเป็นพื้นต่างระดับ
ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำกว้าง พื้นผิวเรียบ มีราวจับภายในห้อง และมีที่นั่งอาบน้ำ
บันได บันไดมีขนาดกว้าง พื้นเรียบ ลูกตั้งเตี้ย
บริการที่จัดสำหรับคนพิการ เคาน์เตอร์ติดต่อค่อนข้างเตี้ย
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

396397
 

ที่ตั้ง : 170 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
Tel. : : 076 340 135 Fax. : 076 340 446
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร
ทางเดินทางเชื่อม สามารถสัญจรได้โดยสะดวก
ห้องพัก มีห้องพักที่จัดให้คนพิการ ทางเข้าห้องพักเป็นพื้นต่างระดับ
ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำทางเข้ามีระดับเล็กน้อย ภายในมีราวจับ

ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

398399
 

ที่ตั้ง : 124 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
Tel. : 076 340 301-2, 022 612 986-9 Fax. : 076 340 541
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร ผู้ที่ใช้ Wheel Chair ควรมีผู้ช่วยเหลือ
ทางเดินทางเชื่อม ห้องพักจัดอยู่บริเวณชั้น 1 ทำให้เข้าถึงได้
ห้องพัก และห้องน้ำภายในห้องพัก มีการจัดห้องพักและห้องน้ำในห้องพัก เฉพาะสำหรับคนพิการไว้ โดยจัดอยู่บริเวณชั้น 1 ทำให้สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ราวจับ ภายในห้องมีราวจับ ติดอยู่

 

400401
 

ที่ตั้ง : 135/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
Tel. : 076 340 661-9, 025 592 196-9 Fax. : 076 340 565
สิ่งอำนวยความสะดวก
บันได บันไดกว้าง พื้นเรียบ และไม่ลื่น
ห้องพัก มีห้องพักที่จัดให้คนพิการ ทางเข้าห้องพักเป็นพื้นต่างระดับ
ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำมีพื้นต่างระดับเล้กน้อย ภายในมีราวจับ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้
ผู้ที่ใช้ Wheel Chair ควรมีผู้ช่วยเหลือโดยที่ต้องผ่านที่จอดรถทางสปาและขึ้นลิฟต์ไปห้องพัก

 

402403
 

ที่ตั้ง : หาดป่าตอง 52 ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
Tel. : 076 340 608-9 Fax. : 076 340 435
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร พื้นผิวเรียบ ความชันเหมาะสม
ทางเดินเชื่อม พื้นผิวทำจากวัสดุไม่ลื่น ควรมีพื้นผิวต่างสัมผัส
ห้องส้วม จัดห้องส้วมเฉพาะสำหรับคนพิการ
ห้องพักและห้องน้ำภายในห้องพัก มีห้องพักและห้องน้ำที่จัดให้คนพิการเฉพาะภายในห้องกว้าง ไม่มีพื้นต่างระดับ
บริการที่จัดสำหรับคนพิการ เคาน์เตอร์ค่อนข้างเตี้ย
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

404405
 

ที่ตั้ง : 48 ถ.รวมใจ หาดป่าตอง ภูเก็ต
Tel. 076 337 000
Fax. : 076 337 003
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร ทางลาดเรียบกว้าง และความชันเหมาะสม
ทางเดินเชื่อม พื้นภายในสูงกว่าพื้นภายนอก พื้นเรียบ
บันได บันไดกว้าง พื้นเรียบ ลูกตั้งเตี้ย วัสดุไม่ลื่น
ห้องพัก มีห้องพักที่จัดให้คนพิการเฉพาะ ไม่มีพื้นต่างระดับ ห้องกว้าง
ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำกว้าง พื้นเรียบ มีครบทั้งราวจับและที่นั่งอาบน้ำ
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

406407
 

ที่ตั้ง : 208/2 ถ.กะรน หาดกะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
Tel. 076 286 464 Fax. : 076 286 457
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร พื้นเรียบและกว้าง
ทางเดินเชื่อม ทางเดินมีขนาดกว้าง พื้นผิวเรียบและไม่ลื่น
ห้องพัก มีห้องพักที่จัดให้คนพิการ ภายในห้องไม่มีพื้นต่างระดับ
ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำขนาดกว้าง พื้นเสมอกัน และมีราวจับ
บริการที่จัดสำหรับคนพิการ เคาน์เตอร์ไม่สูงมากคนพิการสามารถติดต่อได้
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี