fbpx

กรุงเทพ – นครศรีธรรมราชและสงขลา ตอนจบ

กรุงเทพ – นครศรีธรรมราชและสงขลา ตอนจบ

423

 

ระนอง เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดีย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่เพียง 3,298 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,141,250 ไร่ มีคอคอดกระ หรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ จังหวัดระนองมีรูปร่างเรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนที่ยาวที่สุด ยาวประมาณ 169 กิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 44 กิโลเมตร สำหรับส่วนที่แคบที่สุดของจังหวัดอยู่ในท้องที่อำเภอกระบุรี มีความกว้างเพียง 9 กิโลเมตร เท่านั้น

 

424 425
ที่ตั้ง : บ้านหินซอง หมู่ที่ 1 ตำบล จปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
เป็นสถานที่สำคัญด่านแรกของจังหวัดระนอง ตามเส้นทางจากกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในเขตตำบลปากจั่น (ตรงข้ามโรงเรียนบ้าน จปร.) กิโลเมตรที่ 525 ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ห่างจากตัวเมืองระนอง 86 กิโลเมตร
อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “หินสลักพระปรมาภิไธยจปร.” ของรัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงจารึกไว้ ในครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาส โดยขบวนช้างและม้าจากจังหวัดชุมพรที่ดอนวังทู้หมู่ที่ 1 ต.ปากจั่น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2433 และหินสลักพระปรมาภิไธยย่่อ ภปร. และ สก. ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระนามาภิไธยย่อ สธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรงจารึกไว้ในครั้งที่เสด็จประพาสชุมพรโดยรถยนต์เพื่อมาทรงเยี่ยมประชาชน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2502
ที่มา : http://www.ranongthai.com/

 

426427
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด ทางลาดมีความชันที่เหมาะสม และยังมีราวจับ 2 ระดับ ทำด้วยวัสดุเรียบ มั่นคง ไม่ลื่น ทั้ง 2 ข้าง
ห้องส้วม มีห้องส้วมที่จัดให้คนพิการโดยเฉพาะ อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวก ภายในกว้างขวาง มีราวจับครบ แต่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก พื้นไม่เท่ากัน และค่อนข้างสกปรก เพราะขาดการดูแลรักษา
บันได มีความกว้าง พื้นผิววัสดุไม่ลื่น และมีราวจับทำด้วยวัสดุเรียบ มั่นคง ไม่ลื่น
ราวจับ มีราวจับ 2 ระดับ ทั้งบันไดทางขึ้นและทางลาด และมีราวจับภายในห้องส้วม
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

428429
ที่ตั้ง : 2/10 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000
Tel : 0-7782-2516-9 Fax : 0-7782-1821
สิ่งอำนวยความสะดวก
บันได ขนาดความกว้างเหมาะสม วัสดุที่ทำบันไดไม่ลื่น
ห้องพักและห้องน้ำภายในห้องพัก ภายในห้องไม่มีพื้นต่างระดับ
ทางเดินทางเชื่อม มีพื้นต่างระดับบ้างในบางจุด
หมายเหตุ ไม่ได้จัดห้องพักเฉพาะไว้ แต่ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ได้ ควรมีผู้ช่วยเหลือ ผู้ที่ใช้ Wheel Chair ในการสัญจร
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้

 

430431
ที่ตั้ง : หมู่ 4 บ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางเดินทางเชื่อม มีสิ่งกีดขวางเล็กน้อยและมีพื้นต่างระดับ
ทางลาด มีทางลาดเข้าสู่อาคาร
บริการที่จัดสำหรับคนพิการ มีเคาน์เตอร์ติดต่อที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ แต่ไม่มีพื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ ทำให้ผู้ใช้วีลแชร์ ไม่สามารถเข้าประชิดได้
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้