fbpx

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอน1

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอน1

เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย

Link ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4  ตอนที่5  ตอนจบ

15ดินแดนภาคเหนือของไทย หรือที่สมัยรัชกาลที่ 5 เรียก ‘มณฑลพายัพ’ ซึ่งในอดีตเมื่อ 600 -700 ปี ก่อน เคยเป็น ‘อาณาจักรล้านนาไทย’ ที่ยิ่งใหญ่นั้น มีศูนย์กลางอยู่ที่นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง เป็นแหล่ง อารยธรรมเก่าแก่ มีโบราณสถานโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของราชธานีแห่งแรกของไทย คือ เมืองเก่า สุโขทัย ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปีมาแล้ว วัฒนธรรมและประเพณีสำคัญ ๆ ของชาวเหนือ ได้แก่ ประเพณี สงกรานต์ ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พระบรมธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือประกอบไปด้วยภูเขาใหญ่น้อยจำนวนมาก จึงเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น เผ่ามูเซอ เผ่าเย้า เผ่าอีก้อ กระเหรี่ยง เป็นต้น
ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
 
ช่วงเช้า
– ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดเชียงรายโดยเที่ยวบิน
– เดินทางถึง จ.เชียงราย แวะรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ช่วงบ่าย
– เดินทางไปสักการะพระแก้วมรกต ณ วัดพระแก้ว
– เดินทางไปชมความงามของ ”วัดร่องขุ่น”
– เดินเที่ยวและซื้อของฝากที่ “เชียงรายไนท์บาร์ซ่า”
– เดินทางเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
 
ช่วงเช้า
– รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเลอเมอริเดียน
– เที่ยวชมและรับประทานอาหารกลางวันที่อุทยานแม่ฟ้าหลวง
ช่วงบ่าย
– เดินทางไปเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง
– เดินทางไปชมหอฝิ่น
– เดินทางไปชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสิรินธร
– เดนิทางกลับสู่ที่พักรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน
วันที่ 3
 
ช่วงเช้า
– ออกเดินทางจาก จ.เชียงราย สู่จังหวัดเชียงใหม่
– ถึงจังหวัดเชียงใหม่ แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเฮือนไจ๋ยอง
ช่วงบ่าย
– เดินทางไปพักผ่อน ณ บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง
– แวะซื้อของฝากที่ ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง
– เดินทางไปวัดพระสิงห์วรวิหาร
– เดินเที่ยวชมกลางเวียงเชียงใหม่ ณ ถนนคนเดินเชียงใหม่
– รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน เอลฟอร์โน
– เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมพัชรกลางเวียง
วันที่ 4
 
ช่วงเช้า
– รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพัชร
– เดินทางไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพ
– รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบริเวณหน้า มช.
ช่วงบ่าย
– เดินทางไปชมความตื่นตากับสัตว์น้ำที่เชียงใหม่ซูอควาเรียม
– รับประทานอาหารเย็นที่ร้านสวนผัก
– เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถไฟ ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่

 

16

 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองโบราณนับร้อยๆปี จุดเด่นเรื่องท่องเที่ยวของเชียงใหม่ จุดหนึ่งคือ คูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะล้อมรอบทั้งสี่ด้านของกลางเมืองเชียงใหม่ ภายในคูเมืองมีการควบคุมความสูงของอาคารบ้านเรือนยังมีความเป็นล้านนา สวยงามสบายตาและสะอาด น่าท่องเที่ยว คนเชียงใหม่ยังคงรักษาวัฒนธรรมด้านภาษาไว้ได้อย่างดี เมื่อไปถามไถ่ พูดคุยกับเขาจะอู้กำเมืองซึ่งเป็นภาษาที่หวานหูชวนฟัง นิสัยใจคอชอบช่วยเหลือ นี่เป็นเสน่ห์ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่กันจำนวนมาก โดยเฉพาะหน้าหนาว ตั้งแต่ปลายตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ติดกับดอยสุเทพทำให้ทัศนียภาพดูสวยงาม ในทุกฤดูกาล ฤดูหนาวอากาศเย็นสบายช่วง เช้ามืดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 15 องศา กลางวันประมาณ 25 องศา บ่ายๆอาจร้อนหน่อยแต่ก็ไม่เหนียวตัว ในช่วงหน้าฝน เนื่องจากอยู่ติดดอยสุเทพ ทำให้มีฝนตกค่อนข้างมาก อากาศเย็นสบาย โดยเพาะหลังฝนตกโอโซนจากดอยสุเทพหล่อเลี้ยงคนเมืองเชียงใหม่ทั้งเมือง ในหน้าร้อนเชียงใหม่ค่อนข้างร้อน แต่พอช่วงบ่ายๆ เงาดอยสุเทพก็บังเมืองเชียงใหม่ เสมือนหนึ่งว่าช่วงเย็นยาวนานกว่าปกติ นับว่าเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมาก
ที่มา : http://www.moohin.com/035

 

1718
ที่ตั้ง : เลขที่ 124 บนดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เดินทางตามถนนห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัดประมาณ 11 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาล นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆัง ทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมวิวของเมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูนประดับกระจก
เชื่อกันว่า เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นของฤาษีนามว่า “สุเทวะ” ซึ่งตรงกับคำว่า สุเทพอันเป็นที่มาของชื่อดอยสูงแห่งนี้
โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่19 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย

 

19
20
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด มีทางลาดหลายจุด ส่วนใหญ่มีความชัน ควรมีผู้ช่วยเหลือผู้ที่ใช้ Wheel Chair ในการขึ้นทางลาด
ป้ายสัญลักษณ์ มีหลายจุดได้แก่ทางไปลิฟต์ ด้านหน้าลิฟต์ และบริเวณห้องส้วม
ห้องส้วม มีห้องส้วมเฉพาะสำหรับคนพิการแบบไม่แยกเพศจำนวน 2 จุด
ลิฟต์ ทางพระธาตุดอยสุเทพจัดลิฟต์สำหรับคนพิการไว้ 1 ตัว
ราวจับ มีราวจับบริเวณบันไดและทางลาดเกือบทุกจุด
หมายเหตุ พระธาตุดอยสุเทพจัดห้องส้วม ทางลาดและลิฟต์เฉพาะสำหรับคนพิการไว้ แต่การที่คนที่ใช้ Wheel Chair จะขึ้นไปนมัสการถึงองค์พระธาตุจะมีบันได โดยทางสถานที่จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยช่วยเหลือยกคนที่ใช้ Wheel Chair ขึ้น
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี

 

21
22
ที่ตั้ง : เลขที่ 100 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 053 221 179, 053 222 283
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์แห่งหนึ่งของเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล
นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ อันน่าตื่นเต้นและประทับใจ จากเหล่าสัตว์น้ำนานาชนิดกันอย่างใกล้ชิด
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ที่มีอุโมงค์ใต้น้ำที่กว้างและยาวที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อุโมงค์เป็นอะคริลิคใส ผู้มาเยือนสามารถตื่นตาตื่นใจไปกับสิ่งมีชีวิตจากโลกใต้น้ำในมุมกว้าง 360 องศา ภายในแบ่งเป็น 7 โซนด้วยกัน จัดแสดงถึงระบบนิเวศน์สัตว์น้ำจืด และสัตว์ทะเลที่โดดเด่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ และเข้ามาสังเกตกันอย่างใกล้ชิด

 

2324

 

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ทางลาด มีทางลาดหลายจุดทั้งทางลาดเข้าอาคารและภายในอาคาร โดยทางลาดภายในอาคารมีความชัน ควรมีผู้ช่วยเหลือคนที่ใช้ Wheel Chair ในการขึ้นทางลาด
ป้ายสัญลักษณ์ จัดไว้หลายจุดโดยเฉพาะหน้าห้องส้วมและทางเข้า-ออกเฉพาะ
ห้องส้วม มี 1 ห้องด้านนอกอาคารแบบไม่แยกเพศ
หมายเหตุ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุไว้ แต่การเข้าถึงอควาเรียม จากทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ค่อนข้างไกล ควรใช้รถรางในการเดินทางคนที่ใช้ Wheel Chair จึงควรมีผู้ช่วยเหลือในการยกขึ้นและลงจากรถราง
ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดี