fbpx

ปริมาณแคลลอรี่ต่อวัน คุณควรกินเท่าไร่?

ปริมาณอาหารที่เหมาะสม ทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี ลองมาคำนวนปริมาณ Calories ที่คุณควรรับประทานต่อวัน

การควบคุมน้ำหนัก มีแนวทางและวิธีปฏิบัติหลากหลาย ตามค่านิยมที่แตกต่างกัน แต่วิธีการที่ได้รับการยอมรับที่สุดคือ กฏ Input – Output การรับประทานอาหารเข้าไป และการใช้พลังงานจากกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน แบบทดสอบนี้อ้างอิงจาก WHO เพื่อคำนวนปริมาณอาหาร Calories ที่ควรรับประทานต่อวันเพื่อรักษามวลร่างกาย สามารถไปปรับใช้เพื่อการลดน้ำหนัก หรือ เพิ่มน้ำหนักได้ โดยมีการยกตัวอย่างเพื่อให้ใกล้ตัวกับคนไทย เทียบกับข้าวมันไก่, ชานมไข่มุก, นมสดหนึ่งกล่อง เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนสุขภาพดีต่อไป

หมายความอีกทางคือ “หากกินมากกว่า แสดงว่าส่งผลให้น้ำหนักขึ้น” ทางกลับกัน “หากทานน้อยกว่า ส่งผลให้มีน้ำหนักน้อยลง”

Daily Calorie Intake Calculator

คำนวณปริมาณแคลลอลี่ ที่ควรกินต่อวัน 

หมายความอีกทางคือ "หากกินมากกว่า แสดงว่าส่งผลให้น้ำหนักขึ้น" ทางกลับกัน "หากทานน้อยกว่า ส่งผลให้มีน้ำหนักน้อยลง"

เพศ
cm
kg
If unsure, choose a lower level.

Totals

kcal/day

 


แบบประเมินอื่นๆ

อีไลฟ์ได้ทำแบบประเมินสุขภาพอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของท่านในการรู้ตัวเอง เปลี่ยนพฤติกรรม ออกกำลังการรักษาสุขภาพให้ดียิ่งๆขึ้น