fbpx

คุณอ้วนหรือไม่? คำนวน BMI ดัชนีมวลรวมร่างกายฟรี!! พร้อมแนะนำน้ำหนักที่เหมาะสม

คำนิยามความอ้วนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ BMI เรามาคำนวน BMI กันง่ายๆกันเถอะ

โรคอ้วนเป็นโรคสำคัญที่ WHO ขึ้นบัญชีและเราทุกคนมีความเสี่ยงกับโรคนี้มากขึ้นจากพฤติกรรมการกิน และการออกกำลังกาย ดัชนีชี้วัดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือดัชนีมวลรวมร่างกาย Body Mass Index แบบทดสอบนี้ทำเพื่อประโยชน์ เพื่อทราบดัชนีของตนเองและวิธีปฏิบัติให้เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทุกคน

BMI Calculator

Input Weight and Height

คำนวนดัชนีมวลรวม BMI และ น้ำหนักที่เหมาะของคุณ

ดัชนี้มวลรวมร่างกายใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากล โดยค่าเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ BMI เฉลี่ยของหญิงไทยคือ 24.4 และของชายไทยคือ 23.1 (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)

cm
kg

BMI

ผอมเกินไป

<18.5 (Underweight)

ปกติ เหมาะสม

18.5 - 24.9 (Normal weight)

อ้วน

25.0 - 29.9 (Overweight)

อ้วนมาก

30 - 34.9 (Obesity)

อ้วนมากที่สุด

35+  (Severe obesity)

อ้วนมาก(อันตราย) >35  (Severe obesity)
ความอ้วนอยู่ในระดับอันตราย ควรลดน้ำหนัก หรือ ปรึกษาแพทย์เพื่อลดน้ำหนัก โดยเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ออกกำลังกาย 40.0 ยิ่งแสดงถึงความอ้วนที่มากขึ้น ควรไปตรวจสุขภาพ และปรึกษาแพทย์ หากปล่อยไว้อาจนำมาซึ่งโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต หัวใจ และอื่นๆ

อ้วนมาก 30 – 34.9 (Obesity)
ค่อนข้างอันตราย เสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงที่แฝงมากับความอ้วน หากค่า BMI อยู่ในระดับนี้ จะต้องปรับพฤติกรรมการทานอาหาร และควรเริ่มออกกำลังกาย และหากเลขยิ่งสูงกว่า 40.0 ยิ่งแสดงถึงความอ้วนที่มากขึ้น ควรไปตรวจสุขภาพ และปรึกษาแพทย์

อ้วน 25.0 – 29.9 (Overweight)
อ้วนในระดับหนึ่ง ถึงแม้จะไม่ถึงเกณฑ์ที่ถือว่าอ้วนมาก ๆ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับความอ้วนได้เช่นกัน ทั้งโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ควรปรับพฤติกรรมการทานอาหาร ออกกำลังกาย และตรวจสุขภาพ

ปกติ เหมาะสม 18.5 – 24.9 (Normal weight)
น้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับคนไทยคือค่า BMI ระหว่าง 18.5-24 จัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ห่างไกลโรคที่เกิดจากความอ้วน และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ น้อยที่สุด ควรพยายามรักษาระดับค่า BMI ให้อยู่ในระดับนี้ให้นานที่สุด และควรตรวจสุขภาพทุกปี

ผอมเกินไป < 18.5 (Underweight)
น้ำหนักน้อยกว่าปกติก็ไม่ค่อยดี หากคุณสูงมากแต่น้ำหนักน้อยเกินไป อาจเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือได้รับพลังงานไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียง่าย การรับประทานอาหารให้เพียงพอ และการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสามารถช่วยเพิ่มค่า BMI ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้

Note : ค่า BMI จากโปรแกรมคำนวณนี้ เป็นค่าสำหรับชาวเอเชียและคนไทย ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเชื้อชาติ ค่า BMI เฉลี่ยของหญิงไทยคือ 24.4 และของชายไทยคือ 23.1 (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)


แบบประเมินอื่นๆ

อีไลฟ์ได้ทำแบบประเมินสุขภาพอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของท่านในการรู้ตัวเอง เปลี่ยนพฤติกรรม ออกกำลังการรักษาสุขภาพให้ดียิ่งๆขึ้น