แนะนำที่ท่องเที่ยว ที่เหมาะกับ ผู้ใช้รถวีลแชร์

433

บทนำ

สวัสดีค่ะ ระหว่างที่admin กำลังมองหาที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้รถเข็นก็มาเจอข้อมูลที่น่าสนใจมากๆในเวบไซต์ http://www.pwdsthai.com/ ซึ่งเผยแพร่คู่มือท่องเที่ยวชื่อ “ชีวิตมีไว้ใช้” เรียบเรียงโดยคุณวรุณยุพา เพชรสมัย แต่เนื่องจากรูปแบบไฟล์เป็น Epub ซึ่งต้องอ่านด้วย iphone หรือ ipad เท่านั้น adminเลยนำเนื้อหามาเรียบเรียงไว้ในเว็บไซต์ www.elifegear.com เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ได้อย่างกว้างขวาง ลองอ่านดูนะคะ จะได้วางแผนพาผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องใช้รถเข็นหรือรถเข็นไฟฟ้าออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุข และเห็นคุณค่าในตัวเอง คำนำเสนอ เฉพาะข้อจำกัดทางกายภาพก็ทำให้การดำรงชีวิตประจำวันไม่ค่อยสะดวกอยู่แล้ว ทำไมต้องให้คนพิการและผู้สูงอายุออกมาเดินทางท่องเที่ยว แล้วการออกไปเดินทางท่องเที่ยวมิยิ่งทำให้ชีวิตและสุขภาพของเขาเหล่านั้นก้าวสู่ภาวะสุ่มเสี่ยงกับอันตรายไปกันใหญ่หรอกหรือ ? เพราะความคิดความเชื่อเช่นนี้เอง ทำให้ผู้คนในสังคมต่างพากันเชื่อว่า คนพิการและผู้สูงอายุควรพำนักรักษาตัวอยู่แต่เฉพาะในบ้าน พื้นที่ของชีวิตพวกเขาก็คือพื้นที่อันจำกัดภายในบริเวณบ้าน…เท่านั้นหรือ? ในทางตรงข้าม หากสังคมและสมาชิกในครอบครัวเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้มีโอกาสออกไปสู่โลกนอกบ้านบ้าง ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกและชีวิตและที่สำคัญได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์ดีๆและมีความหมายกับคนในครอบครัว สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการมีชีวิตที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า เพราะโลกทัศน์มุมมองหรือว่าความรู้สึกของการมีชีวิตที่มีความหมายกับคนรอบข้างจะมีมากยิ่งขึ้น มีข้อแนะนำว่า มนุษย์เรา ไม่ว่าจะพิการ สูงอายุ หรือวัยต่างๆ ควรที่จะกระตุ้นตัวเองให้มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการและผู้สูงอายุนั้น จำนวนมากยังควรที่จะมีบทบาทในสังคมได้อีกมาก แต่หากสังคมและคนที่อยู่รายรอบในชีวิตไม่เอื้อให้เขาได้มีโอกาสเปิดพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ เช่น การมีประสบการณ์จากการเดินทางไปตามที่ต่างๆ ก็เสมือนเป็นการปิดกั้นไม่ให้ได้เรียนรู้โลกและชีวิตไม่ให้มีโอกาสได้ชื่นชมความงามของโลกทัดเทียมคนอื่นๆในสังคม ทำให้ชีวิตของคนกลุ่มนี้อาจตกอยู่ในสภาวะหดหู่หรือถดถอยได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ โครงการฯ นี้มิได้เกิดขึ้น เพียงแค่หวังประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ที่ได้ออกไปเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเน้นโอกาสที่เพิ่มขึ้นของคนพิการและผู้สูงอายุ กับครอบครัวและเพื่อนๆของเขา […]

Comments
17

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอน1

เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย Link ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4  ตอนที่5  ตอนจบ ดินแดนภาคเหนือของไทย หรือที่สมัยรัชกาลที่ 5 เรียก ‘มณฑลพายัพ’ ซึ่งในอดีตเมื่อ 600 -700 ปี ก่อน เคยเป็น ‘อาณาจักรล้านนาไทย’ ที่ยิ่งใหญ่นั้น มีศูนย์กลางอยู่ที่นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง เป็นแหล่ง อารยธรรมเก่าแก่ มีโบราณสถานโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของราชธานีแห่งแรกของไทย คือ เมืองเก่า สุโขทัย ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปีมาแล้ว วัฒนธรรมและประเพณีสำคัญ ๆ ของชาวเหนือ ได้แก่ ประเพณี สงกรานต์ ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พระบรมธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือประกอบไปด้วยภูเขาใหญ่น้อยจำนวนมาก จึงเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น […]

Comments
25

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอน2

Link ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4  ตอนที่5  ตอนจบ   ที่ตั้ง : อยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูป เป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” ตามประวัติของพระพุทธสิหิงส์นั้นเล่าไว้ว่า พระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์เม็งรายผู้ครองนครเชียงใหม่ ทรงโปรดฯให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเมืองเชียงราย เพื่อไปประดิษฐานยังวัดสวนดอก แต่พอราชรถมาถึงที่วัดลีเชียงก็ปรากฏว่าติดขัดไม่สามารถเดินทางต่อไปได  พระเจ้าแสนเมืองมาถึงจึงให้ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ไว้ที่วัดลีเชียงแห่งนี้แทนประชาชนนิยม เรียกพระพุทธสิงหิงค์สั้น ๆ ว่าพระสิงห์ จึงได้เรียกชื่อวัดพระสิงห์   สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ทางลาด ทางวัดจัดทางลาดสำหรับเข้าห้องส้วมไว้ คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถใช้งานได้ ป้ายสัญลักษณ์ ในวัดที่จัดไว้เป็นป้ายห้องส้วมสาธารณะ ห้องส้วม สร้างไว้ 2 ห้องแยกชายหญิง รวมถึงมีห้องผู้สูงอายุ และห้องเด็กอีกด้วย […]

Comments
47

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอน3

Link ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4  ตอนที่5  ตอนจบ ที่ตั้ง : 108 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Tel. 053 253 666 Fax. 053 253 667 http://www.lemeridienhotelchiangmai.com สิ่งอำนวยความสะดวก ทางลาด โรงแรมจัดทางลาดสำหรับเข้าอาคารไว้ คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถใช้งานได้ ห้องส้วม มีห้องส้วมเฉพาะคนพิการแบบไม่แยกเพศ ป้ายสัญลักษณ์ ในโรงแรมที่จัดไว้เป็นป้ายห้องส้วมสาธารณะ ห้องพัก ห้องน้ำในห้องพัก มีการจัดห้องพักและห้องน้ำในห้องพักเฉพาะสำหรับคนพิการ ลิฟต์ มีปุ่มกดมีอักษรเบรลล์ มีสัญญาณเสียงเตือนระดับชั้น ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : ดีมาก      สิ่งอำนวยความสะดวก ทางลาด โรงแรมจัดทางลาดสำหรับเข้าอาคารไว้ โดยควรมีผู้ช่วยเหลือคนที่ใช้ Wheel Chair ในการขึ้นทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ ในโรงแรมที่จัดไว้มี 1 จุด […]

Comments
51

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอน4

Link ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4  ตอนที่5  ตอนจบ ที่ตั้ง : 1 ถนนลิขสิทธิ์ราชวิถี ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Tel. 053 247 790-6 Fax. 0533 247 797 www.imperialhotels.com/eurasia/chiangmai สิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถ ทางโรงแรมจัดที่จอดรถเฉพาะไว้ใกล้อาคาร 1 ที่ ทางลาด มีทางลาดขึ้นอาคาร ควรมีผู้ช่วยเหลือคนที่ใช้ Wheel Chair ในการขึ้นทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ มี 2 จุด ได้แก่สัญลักษณ์ที่จอดรถสำหรับคนพิการ และป้ายห้องพัก ห้องพัก และห้องน้ำภายในห้องพัก ทางโรงแรมจัดห้องพักสำหรับคนพิการไว้ 1 ห้อง ทางโรงแรมจัดห้องพักเฉพาะสำหรับคนพิการไว้ แต่จากทางเข้าอาคารถึงห้องพักมีพื้นต่างระดับ ซึ่งควรมีผู้ช่วยเหลือเพื่อยกคนที่ใช้ Wheel Chair ในการเข้าห้องพัก ระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ : พอใช้     […]

Comments
70

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอน5

Link ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4  ตอนที่5  ตอนจบ   จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดชายแดนด้านเหนือสุดของประเทศไทย โดยมีอำเภอแม่สายเป็นอำเภอด่านชายแดนไทยพม่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอีกหลายแห่งที่โด่งดัง อาทิ ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ที่คนไทยนิยมไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงหน้าหนาว จังหวัดชียงรายยังเป็นจังหวัดชายแดนทางผ่าน ที่นักท่องเที่ยวไปยังจีนสิบสองปันนา ทางบก ต้องมาผ่านที่จังหวัดนี้ นอกจากไปจีนแล้ว หากจะไปหลวงพระบางก็มาผ่านที่ด่านที่อำเภอเชียงของ ได้เช่นกัน เริ่มต้นด้วยแม่สาย นักท่องเที่ยวที่มาที่แม่สายส่วนใหญ่แล้วจะข้ามฝั่งไปช๊อปปิ้งซื้อของก๊อปปี้แบรนแนมดังๆที่ผลิตในประเทศจีน ของก๊อปเกรดเอมีขายในราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านาฬิกา ของใช้ต่างๆ มีให้เลือกมากมาย ที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่หากมาเชียงรายแล้วควรไปเที่ยวคือ ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ดอยตุง และไปชมดินแดนแห่งไร่ชาและซากุระเมืองไทยที่ดอยแม่สลอง นอกจากนั้นยังมี วัดร่องขุ่นที่กำลังจะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวระดับโลก ที่มา : http://www.moohin.com/033/     ที่ตั้ง : ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย Tel. 053-767-001 , 053-767-015-7 www.doitung.com พระตำหนักดอยตุงเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ 88 พรรษาโดยก่อนหน้านั้นมีพระราชกระแสว่า […]

Comments
82

กรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงราย ตอนจบ

Link ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4  ตอนที่5  ตอนจบ   ที่ตั้ง : 333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย Tel. 0-5391-7097 Fax. 0-5391-7093 www.mfu.ac.th/center/sirindhom/ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพ ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ในประเทศไทยและในภูมิภาค รวมทั้งเป็น ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีน – ไทย ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนแท้ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนจากมณฑลเสฉวน กระเบื้องหลังคา รูปปั้นประดับหลังคา สิงโตแกะสลักด้วยหินอ่อน โดยนำมาจากประเทศจีนภายในจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศจีน และมีห้องสมุดให้ค้นคว้า ที่มา : http://www.thai2trip.com/     สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ทางลาด มีการจัดทางลาดไว้ ผู้ที่ใช้ […]

Comments
96

กรุงเทพ – นครราชสีมาและนครพนม ตอนที่1

Link ตอนที่1 ตอนที่2 ตอนที่3 ตอนที่4 ตอนจบ   เส้นทาง กรุงเทพ – นครราชสีมาและนครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งประเทศตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช ภูมิประเทศ ทั้งภาคยกตัวสูงเป็นขอบแยกตัวออกจากภาคกลางอย่างชัดเจน ประกอบด้วยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ชาวอีสานที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงโคราชนี้จะประกอบด้วยกลุ่มชนหลายเผ่าเช่น ชาวไทยอีสาน ลาว เวียดนาม(ญวน) เขมร ส่วย (กุย) แสก ย้อ ผู้ไทย กะโส้ (โซ่) รวมทั้งไทยโคราช ซึ่งแต่ละเผ่ามีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีการดำเนินชีวิต แต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยึดมั่นอยู่ในจารีตประเพณี ที่เรียกว่า “ฮีตบ้านคองเมือง” และ “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” สอนให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมกิจกรรมสังคม และงานบุญงานกุศลเป็นประจำ ทำให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของชนต่างๆ เหล่านี้มีความสงบสุขตลอดความสงบสุขตลอดมาตราบถึงปัจจุบัน ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยมศาสนาและรูปแบบการดำเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ และมีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งเราสามารถสังเกตรูปแบบวัฒนธรรมที่ […]

Comments

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่